dijous, 16 de novembre de 2017

Exigim més oferta de formació permanent gratuïta de l'Administració

La directora general de Formació Permanent, Maria Francisca Alorda, amb el conseller Martí March

Des d'UOB exigim a la Conselleria d'Educació que ampliï l'oferta de cursos de formació permanent gratuïts oferits per l'Administració. Actualment aconseguir plaça als cursos dels CEP i la Direcció General de Formació del Professorat és missió quasi impossible, sempre hi ha llargues llistes d'espera i els docents es veuen forçats a recórrer a la formació de pagament que ofereixen alguns sindicats.

Reiteram que la formació dels docents ha d'estar en mans de l'Administració i ha de ser accessible per a tothom, gratuïta i en horari laboral, atès que té per objectiu la millora de la qualitat del nostre treball.

Per altra banda, la insuficiència de l'oferta de l'Administració s'agreuja pel fet que els cursos s'anuncien sovint al portal del personal dies després de l'obertura oficial del termini d'inscripció, de vegades fins i tot amb una setmana de retard. Exigim que es revisin aquestes irregularitats i no es tornin a repetir.

dimecres, 15 de novembre de 2017

Demanam que es reconeguin els dobles càrrecs


Com és sabut, en els centres de secundària petits s'adjudiquin sovint a una mateixa persona els càrrecs de tutor i cap de departament, però per motius burocràtics només es reconeix un dels càrrecs a efectes econòmics i de meritacions. Hem reclamat a la Conselleria que s'acabi amb aquest tracte injust, es reconeguin els dos càrrecs i se'ns informi de quants de casos hi ha en total.

Vos tindrem informats.

dilluns, 13 de novembre de 2017

UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula


Circular 71/2017
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula dels centres educatius, que tenim sol·licitades des del 26 d'abril.

En una primera resposta la Conselleria només ens va proporcionar les dades globals a les Balears, no desglossades per cada centre, com sí ho va fer l'octubre de 2016. En aquella ocasió les dades van servir per constatar que el curs passat dos de cada tres centres públics d'infantil i primària tenien grups per damunt de la ràtio màxima de 25 alumnes, per denunciar el cas de 13 centres a Inspecció de Treball, i perquè el Servei de Prevenció de Riscos Laborals hagi instat la Conselleria a reduir ràtios i fer un estudi per complir les superfícies mínimes per alumne.

El silenci a una segona petició ens va dur a recórrer a la Direcció General de Transparència, i fa uns dies hem rebut una resolució del conseller Martí March amb una llista de matrícula que tampoc es desglossa per nivells a cada centre, cosa que impedeix conèixer les ràtios per grup. Davant aquesta opacitat reiterada hem presentat reclamació a la Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.

Des d'UOB advertim al conseller March que ens trobarà al seu costat si planta cara a Madrid amb valentia per l'espoli fiscal, que condemna les Balears a la manca d'escoles i docents i al rècord estatal de barracons. Però si pretén maquillar la realitat mitjançant l'ocultació de dades i continua carregant tot el pes de les deficiències que patim sobre l'esquena dels treballadors, no cedirem en les nostres denúncies.

Palma, 10 de novembre de 2017


dBalears.cat:
La UOB acusa la Conselleria d'Educació d'ocultar les ràtios d'aula

AraBalears:
UOB acusa la Conselleria d’Educació d’ocultar les ràtios d’aula

Última Hora:CONVOCATÒRIA D'INTERINS (Curs 2018-2019)


El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és del 13 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018, ambdós inclosos.

BOIB convocatòria:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10734/601863/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Instruccions per a realitzar el tràmit telemàtic:


http://www.uobensenyament.cat/2017/11/tramit-telematic-per-apuntar-se-les.html

Enllaç tràmit telemàtic:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3144249&coduo=38&lang=ca

dijous, 9 de novembre de 2017

Tràmit telemàtic per apuntar-se a les borses d'interins per al curs 18-19

Enguany el termini per apuntar-se a les borses d'interins del curs 2018-19 s'ha avançat uns quants mesos respecte de les dates habituals i el tràmit telemàtic per a apuntar-s'hi s'obrirà el dia 13/11/17, dilluns que ve, i es tancarà el 15/1/18.

Us hi heu d'apuntar tots els interessats, tant si ja formau part de les borses en aquests moments com sinó. Si algun interessat no realitza el tràmit per apuntar-se a borses, no podrà fer-ho fins a una altra convocatòria.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL TRÀMIT passa a passa.
Recordau que si començau el tràmit i transcorr mitja hora sense que l'useu, l'aplicació es tancarà sola i l'haureu de tornar a començar.

Podreu accedir al tràmit, a partir de dilluns, des de la web de la Direcció General de Personal Docent i de tres maneres diferents:

 1. Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.
 2. Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del personal.
 3. Anònimament.

SI ACCEDIU AL TRÀMIT MITJANÇANT USUARI I CONTRASENYA O MITJANÇANT DNI ELECTRÒNIC
 
Pantalla 1

 • És una pantalla únicament informativa on hi trobareu explicacions sobre l'assistent telemàtic. Un cop llegida aquesta informació, basta clicar a "Següent"

Pantalla 2

 • És la pantalla inicial, únicament cal clicar a "realitzar sol·licitud" per tal de donar inici a la realització del tràmit.

Pantalla 3

 • Aquesta és la pantalla de les dades personals. Ja hi apareixeran les vostres dades personals que té la Conselleria. Si són correctes, no heu de fer res. Si us heu canviat d'adreça, telèfon, etc., podreu fer les modificacions oportunes. 
 • En cas de tenir alguna discapacitat, haureu d'indicar que "" a la casella corresponent. En aquest supòsit, i sempre i quan la certificació d'aquesta discapacitat hagi estat emesa per una entitat de les Illes Balears, es donarà l'opció d'autoritzar la Conselleria a sol·licitar el certificat directament per tal que l'interí no l'hagi de sol·licitar, recollir ni presentar cap documentació justificativa d'aquesta circumstància.

Pantalla 4
 • En aquesta pantalla és on s'han de marcar les illes on ens interessa poder treballar i també hem d'indicar si estam disposats a treballar només mitja jornada i en quines illes, si és el cas.
 • També haurem de confirmar si acceptam participar en l'adjudicació de places itinerants o de places d'especial dificultat.

Pantalla 5
 • Aquí hi trobareu la llista de cursos que teniu al Portal del Personal a l'apartat de formació. Com sabeu, la formació només es barema a aquells interins que ja han treballat més de 30 dies consecutius a un centre educatiu i han estat tutoritzats, és a dir, els interins I.
 • Pel que fa als interins S (els que no han estat tutoritzats) que ja saben que hauran acumulat els trenta dies abans del 15/1/18 (darrer dia del tràmit) i, per tant, preveuen estar tutoritzats a aquesta data i ja passarien a ser interins I, hauran d'entregar a registre abans del 15/1/17 tota la formació permanent de què disposin i que no tenguin reconeguda al Portal del personal.
 • La Conselleria ha explicat que finalment podran ser considerats tutoritzats per a les borses del curs 18-19 aquells interins que hagin treballat els trenta dies consecutius abans de la data màxima del 16/3/17. Així, per a què a aquests tutoritzats entre el 16/1/18 (l'endemà que es tanqui el tràmit per apuntar-se a borses) i el 16/3/18 que siguin considerats Aptes en la tutorització, s'obrirà un termini excepcional de 3 dies (encara no sabem les dates concretes) per a què puguin entregar els seus mèrits de formació permanent i ja quedin amb tot el barem aplicat i disponibles per a les adjudicacions de l'estiu com a interins I.
 • Enguany hi ha novetats pel que fa a l'entrega de cursos de formació permanent a registre:
 1. Totes les sol·licitud de reconeixement de formació permanent han d'anar dirigides a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, si es dirigeixen  a qualsevol altra Direcció General de la Conselleria, no se us podrà baremar ni reconèixer aquesta formació que presenteu.
 2.  En aquesta mateixa pantalla 5, si clicau sobre "Instància", podreu emplenar i imprimir el nou model de sol·licitud a entregar per al reconeixement de la formació permanent.

 Pantalla 6

 • Us mostrarà la vostra llista de titulacions. Igual que a la pantalla anterior, podreu afegir-hi les que no us hi apareguin i, si és el cas, també haureu de presentar-ne la documentació justificativa corresponent.
 • Enguany també hi ha novetats en aquesta pantalla relacionades amb les novetats de l'Annex IV pel que fa a titulacions que capaciten per accedir a places amb determinats perfils. En aquest punt, doncs, us recomanam que consulteu aquestes novetats clicant a l'enllaç d'aquest paràgraf abans de continuar a la pantalla següent ja que és possible que necessiteu aportar nova documentació, cosa que ja haureu de deixar indicada en aquesta mateixa pantalla.

Pantalla 7
 • És la pantalla on s'indiquen les funcions a què podeu accedir. Se us presentaran en dues columnes: a la columna de l'esquerra hi veureu les especialitats que podeu impartir segons les titulacions que teniu reconegudes o les que hàgiu pogut afegir a la pantalla 6 i que falten validar en espera que entregueu la documentació al registre. A la columna de la dreta hi tendreu les funcions que ja teníeu reconegudes l'any passat.
 • Totes aquestes funcions, tant les de l'esquerra com les de la dreta, les haureu de deixar ordenades de la següent manera: 
 1. A la dreta hi heu de col·locar les funcions a què vulgueu poder accedir en les adjudicacions. 
 2. Les especialitats que no vulgueu impartir, les heu de deixar a la columna de l'esquerra.
 • Si teniu titulació que us permet accedir a funcions que no apareixen a cap de les dues columnes, també podreu afegir aquestes funcions.
 • Si afegiu noves funcions a la llista i no teniu acreditada la titulació que us permet accedir-hi, heu d'anar al registre de la Conselleria a presentar-ne la documentació justificativa, sempre abans de dia 15/1/18 i dirigida a la Direcció General de Personal Docent.

Pantalla 8
 • Hi trobareu la informació sobre les vostres titulacions de la Capacitació del Català, la Formació Pedagògica, les necessàries per accedir a determinats perfils (vegeu enllaç a l'apartat de la pantalla 6) i les del vostre nivell d'idiomes si en teniu.
 • Pel que fa a la Capacitació de català i a la Formació pedagògica, en cas que us falti justificar algun d'aquests dos requisits i no tengueu possibilitat de fer-ho abans del 15/1/18, us trobareu que en publicar-se les llistes provisionals i definitives de les borses 2018-19 hi apareixereu com a exclosos. Així i tot, si aconseguiu la titulació que us falta després del 15/1/17, podreu presentar-la al registre de la Conselleria i esmenar la causa d'exclusió a partir de l'endemà en què s'hagin publicat les llistes definitives de les adjudicacions de l'estiu, de tal manera que sí estaríeu disponibles per a la primera adjudicació de substitucions i/o vacants del setembre. El darrer dia per esmenar aquestes causes d'exclusió serà el dia anterior a què es publiqui la convocatòria de borses per al curs 2019-20.
 • Pel que fa a les titulacions per accedir a determinats perfils, se us hi indicarà les que tengueu reconegudes o les que vosaltres hàgiu introduït a la pantalla 6.

Pantalla 9

 • En aquesta pantalla se us indica la vostra experiència acumulada com a docents a centres públics, a centres privats i/o concertats, a universitats públiques i com a professors visitants
 • Enguany també tenim novetats en aquest punt i és que aquesta experiència es baremarà a tots els interins, ja siguin tutoritzats o no.
 • En aquesta pantalla haureu d'indicar si estau d'acord o no amb les dades que hi apareixen. Si no hi estau d'acord perquè hi falta experiència que sí teniu, haureu de clicar a "estic en desacord..." i aportar la documentació justificativa pertinent a registre adreçada a la Direcció General de personal Docent.

Pantalla 10
 • És la pantalla sobre la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d'obligada presentació per la normativa estatal que obliga qualsevol persona que hagi de treballar en contacte amb menors a demostrar mitjançant certificat penal que no s'ha estat condemnat per delictes d'abusos sexuals contra menors.
 • L'únic que haureu de fer és clicar a la casella que autoritzau la Conselleria per a què sol·liciti aquesta Certificació.
 • Recordau que si a més, en aquesta mateixa pantalla, no autoritzau també la Conselleria a consultar les vostres dades de DNI, aquesta no podrà dur a terme la consulta al Registre Central.
 • Si no voleu autoritzar la Conselleria per a que la sol·liciti, aleshores l'haureu d'entregar vosaltres mateixos a registre abans del 15/1/18.

Pantalla 11
 • És la que us indica la política de privacitat que regeix la Conselleria; l'heu de llegir i acceptar per poder continuar amb el tràmit.

Pantalla 12
 • Us recorda si teniu documentació pendent d'aportar per haver afegit titulacions, cursos, funcions... o per manca de titulació en català o formació pedagògica, etc.
 • També se us permet veure un resum de la vostra sol·licitud.
 • Al final d'aquesta pantalla haureu de clicar a "Envia la sol·licitud". Si no hi clicau, el tràmit no es considerarà realitzat ni vàlid.

Pantalla 13
 • Haureu de clicar a "Finalitzar" i ja haureu acabat el vostre tràmit telemàtic per formar part de les borses d'interins al curs 2018-19


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Pantalla 1

 • Serà igual que la primera pantalla dels qui realitzin el tràmit mitjançant usuari i contrasenya (vegeu més amunt)

Pantalla 2
 • Se us demanarà el número de DNI. Un cop l'hàgiu introduït, l'aplicació comprovarà si a la base de dades de la Personal Docent hi ha algun correu electrònic associat a aquest DNI i, si és així, se us enviarà al vostre correu un codi per accedir al tràmit via usuari i contrasenya.
 • Després d'accedir al tràmit, trobareu les mateixes pantalles que hem explicat a l'apartat anterior.


SI ACCEDIU AL TRÀMIT DE MANERA ANÒNIMA I NO HEU FORMAT PART DE LES BORSES AL CURS 2017-18

Un cop hàgiu accedit al tràmit (vegeu l'enllaç al principi del text), la Pantalla 1 i la Pantalla 2 seran igual que si accedíssiu al tràmit mitjançant usuari i contrasenya.

Pantalla 3
 • Us trobareu a la pantalla de les dades personals, que haureu d'emplenar.

Pantalla 4 i successives
 • Anireu trobant les mateixes pantalles que si hi haguéssiu accedit per usuari i contrasenya (vegeu més amunt) amb la diferència que no us hi apareixerà informació introduïda sinó que l'hi haureu d'anar afegint vosaltres. 
 • En general, heu d'anar seguint les instruccions del primer apartat. 
 • Les persones que s'apunten per primera vegada a les borses d'interins, en presentar documentació justificativa al registre estan obligats a presentar també el DNI original i còpia. Qualsevol aspecte sobre documentació justificativa, el trobareu explicat a l'annex 2 de la Convocatòria per formar part de les borses en el curs 2018-19 un cop aquesta s'hagi publicada.

dimecres, 8 de novembre de 2017

Model lingüístic escolar: informació sobre la Mesa Tècnica del 31/10/17
Un cop distribuït el document sobre el model lingüístic escolar que la Conselleria sol·licità a la comissió d'experts i obert encara el termini per fer aportacions fins al 31/12/17, la DG d'FP i Formació del Professorat, la qual inclou també el Servei de Normalització Lingüística i el Servei de Llengües Estrangeres, convocà aquesta MTE per a exposar les línies principals de com pensen materialitzar les indicacions dels experts.

Segons la directora general, la Conselleria ja té una postura clara sobre les actuacions a seguir tot i que podran ajustar la seva proposta un cop revisades les aportacions rebudes en acabar el termini. Ja serà a principi del 2018, doncs, quan la DG d'FP i FP presenti els esborranys de les seves propostes, els quals hauran de passar per Mesa, pel Consell Escolar de les IB (CEIB), etc. i ho faran en nivells diversos de normativa que aniran des del decret a la resolució i instruccions.
Pel que fa a la possible temporització d'aquestes mesures, es voldrien tenir les orientacions de PALIC si potser per aquest Nadal i un model lingüístic escolar consensuat per al curs 2018-19.

Segons M.F. Alorda hi ha dues recomanacions del experts que presenten moltes dificultats a l'Administració i, per tant, de moment no es durien a terme:

B2 /C2
 • Sobre el fet que tot el professorat compti amb el nivell B2 d'anglès i el C2 de català, la Conselleria de moment no ho veu aplicable i si s'ho hagués de plantejar a llarg termini seria a petició la Mesa Sectorial i a bastants anys vista.
Llengües nouvinguts
 • Pel que fa al fet de posar en valor les llengües maternes dels nouvinguts i introduir-les en el món educatiu, l'Administració no veu la manera de perfilar places amb coneixements d'àrab, xinès, etc. tot i que el document dels experts expressa que aquests enllaços lingüístics no haurien de ser obligatòriament docents. Així doncs, aquesta línia d'actuació no és ara mateix prioritària.

Respecte a les línies de treball que sí vol desenvolupar la Conselleria, es parlà bàsicament del PALIC i s'esmentà breument el tema de la formació inicial del professorat.

PALIC
 • Segons la directora general, la gran arribada de nouvinguts provoca bastant angoixa als centres de secundària de totes les illes i últimament també als dos darrers cursos de primària sobretot a Palma i Eivissa.
 • L'Administració té clara la necessitat de publicar unes noves orientacions per a la realització del PALIC i hi estan treballant. A tal efecte, han visitat diferents centres de les Illes i de Catalunya i s'han estudiat els sistemes d'acollida d'altres països però no han trobat cap model que els convenci del tot.
 • Un dels problemes actuals que la Conselleria ha detectat és que hi ha centres de secundària on les hores de PALIC s'usen bàsicament per completar horaris del professorat i no per donar una bona atenció al nouvingut, la qual passaria per augmentar aquestes hores i concentrar-les en un únic professor. Segons la directora general, s'han adonat que el sistema actual de donar una bossa d'hores al centre en general, no garanteix que certs programes puguin dotar-se per igual a tots els centres.
 • Pel que fa a les aules d'acollida, de les quals en parla el document dels experts, la DG d'FP i FP considera que es podrien tenir en compte per a secundària però no per a primària on l'acollida forma part de l'Atenció a la Diversitat i s'ha de treballar dins el grup aula amb diferents mesures de suports que poden dur a terme el PT i els AL, per exemple. En tot cas, indicaren que s'hauria d'establir un límit de temps d'estada a l'aula d'acollida per evitar la creació de guetos entre l'alumnat.
 • Des del Servei de Normalització Lingüística es comentà també la necessitat de treballar en:
 1. Les hores a dedicar a PALIC i la necessitat de concentrar-les en un sol professor de referència.
 2. La creació de material d'acollida destinat expressament a alumnat de secundària.
 3. Organitzar tallers de llengua no només a l'estiu sinó també de gener a maig
 4. Modificar normativa per tal de poder pagar hores extra al professorat que vulgui fer reforços els horabaixes.
 5. Publicar la nova resolució que reguli el PALIC.

Formació inicial
 • La Conselleria insistí en què considera imprescindible millorar el nivell de formació inicial dels mestres i professors.
 • La DG d'FP i FP considera que hauria de ser la formació inicial (Magisteri i/o Màster) , i no la formació permanent, la que hauria de garantir que el professorat sigui un bon model lingüístic en català, castellà i anglès.
 • Pel que fa als mestres, l'Administració comentà que a la UIB hi ha molt alumnat de Magisteri amb el català i el castellà suspesos a Selectivitat i que es voldria que fos requisit per entrar al Grau tenir aquestes dues matèries aprovades a les proves d'accés a la universitat.

A la Mesa Tècnica també hi assistí la directora general de Política Lingüística, la qual se centrà en les següents aportacions:
 • La importància d'un professor de referència a PALIC i, per tant, de concentrar les hores d'acollida en el mínim professorat possible.
 • La necessitat de regular els usos lingüístics en les activitats extraescolars.
 • La voluntat de centrar una ponència en el col·lectiu jove.
 • Els resultats de l'Enquesta sobre usos lingüístics a les Balears al 2014, de la qual destacà que no hi ha correlació entre l'augment del coneixement i l'ús social del català.

APORTACIONS DE UOB

A l'espera que la conselleria presenti els esborranys de les seves propostes completes, férem les següents aportacions:
 • Respecte a la darrera Mesa sobre el tema a què havíem estat convocats el 10/7/17, insistírem en què continua sense aportar-se la següent documentació per part d'Inspecció Educativa:
 1. No s'aportà l'informe de diagnòstic d'Inspecció Educativa el qual s'havia anunciat pel gener del 2017 i s'anà retardant al febrer, al març, al maig i encara no l'hem rebut. 
 2. No s'aportà el buidatge de les assignatures que es fan oficialment en català segons el GESTIB ni un estudi real de camp per comprovar si s'hi fan realment.
 3. El que s'aportà fou un dossier amb informació sobre els diferents punts de l'ordre del dia el qual, per exemple, no comentava res sobre zones amb necessitat urgent d'intervenció lingüística o preparació dels futurs mestres a l'hora de treballar lingüísticament.
 1. Quins centres han sol·licitat fer en llengua catalana matèries diferents a Coneixement del medi natural, social i cultural a primària o Ciències socials, Geografia i història i Ciències de la naturalesa a secundària. a fi de poder fer aquestes en anglès?
 2. Quants de grups d'alumnes hi ha afectats per aquesta mesura?
 3. Quin percentatge suposen aquests centres sobre el total que de centres que imparteixen matèries en llengua estrangera?
 4. Quin percentatge suposen aquests grups d'alumnes sobre el total que cursen matèries en llengua estrangera?
Sens dubte, aquesta manca d'informació sobre el diagnòstic fa que no puguem fer les aportacions amb suficient coneixement de causa.
 • Sobre les hores de coordinació tant de PALIC com de les comissions de normalització lingüística, insistírem en què les hores que es contemplen actualment en els criteris de quota no basten per a res i que aquestes hores hauriesn de ser no només preceptives sinó que també haurien de quedar establertes als criteris de quota i no formar part de la bossa geral d'hores que tengui el centre.
 • Seguint amb el PALIC, demanàrem que es cobreixin les necessitats indicades al document dels experts sobre la figura del coordinador d'acollida, un pla escrit en la llengua pròpia del nouvingut, l'assignació dels recursos humans i materials necessaris, formació inicial i permanent del professorat a curt i llarg termini, criteris clars, organització d'aules d'acollida, durada suficient dels programes per a garantir la integració, etc.
 • Pel que fa als desdoblaments, reivindicàrem una vegada més que la matèria de català hauria de comptar com a mínim amb les mateixes hores de desdoblament que la matèria d'anglès.
 • Quant a mesures de caire més ampli i sobre altres aspectes que també es contemplen al document de la comissió d'experts, demanàrem com preveu el govern actual incidir en els mitjans de comunicació, pregunta a la qual no obtinguérem resposta.
 • Insistírem també en algunes dades extretes de l'Enquesta d'usos lingüístics a les IB al 2014 que palesen un cop més la necessitat de treballar en la normalització del català:
 1. El 40% de la població de les IB del 2014 no havia nascut a les Illes.
 2. La llengua inicial o primera dels habitants de les IB segueix el següent repartiment: castellà en un 48.6%, català en un 37,9% i altres en un 13,5%
 3. En la població adulta, només un 34% està interessada en aprendre català o millorar-ne el coneixement.
 4. En general, els resultats de l'enquesta mostren que no hi ha cap ús en el qual el català sigui la llengua més emprada pel conjunt dels enquestats.

Oposicions: mesa sectorial estatal de 7 de novembre


Ahir 7 de novembre va tenir lloc una nova mesa sectorial d'educació a Madrid, amb el director general d'Avaluació i cooperació territorial i diversos sindicats d'àmbit estatal, per tractar sobre la modificació del model d'accés. Les dades més contrastades a partir de les informacions publicades són les següents:
 • Es ponderarà l'oposició un 60% i el concurs un 40%.
 • Es neguen a retirar el caràcter eliminatori de les proves.
 • El MEC proposa treure una bolla més a l'elecció de temes dels opositors.
 • Accepten augmentar a 10 anys el nombre màxim d'anys per obtenir 7 punts d'experiència.
 • El 2018 es mantindran els temaris. Properament sortiran els esborranys dels nous.
 • La formació acadèmica es computarà a part de la permanent.
 • Remarquen que aquests processos són per estabilitzar plantilles, no per consolidar les persones que ocupen les places.
 • Es manté l'objectiu estatal de reduir la taxa d'interins al 8% en cinc anys.
Per cert, a les reunions amb les CCAA el MEC usurpa la veu dels representants de Catalunya per l'aplicació del 155.

Vegeu informació sobre la mesa de 26 d'octubre.