divendres, 15 de juny de 2018

En funcionament el GOD: programa de Gestió d'Oposicions Docents


Ja es pot accedir al Programa de Gestió d'Oposicions Docents (GOD) a través de la URL «http://oposicionsdocents.caib.es» on hi trobareu dues opcions:

PORTAL DELS ASPIRANTS
 • Hi podreu consultar les convocatòries, comunicats, llistes de puntuació, llistes provisionals i definitives, puntuació provisional i definitiva de la Comissió de Valoració de Mèrits de la vostra illa especialitat i tribunal.
 • Els aspirants hi podreu accedir posant el núm. del vostre DNI i clicant a 'No teniu codi o l'heu oblidat'. De manera immediata rebreu un correu electrònic amb el codi de seguretat a l'adreça electrònica que vàreu posar a la sol·licitud de participació a les proves selectives.
 • Després d'això, podreu entrar a l'aplicació amb el vostre DNI i el codi de seguretat de quatre xifres durant tot el procediment selectiu.
TAULELL D'ANUNCIS DE LES PROVES SELECTIVES
 • S'hi podrà consultar la informació pública que abans s'exposava als taulells d'anuncis de les seus. (llistes d'aspirants, llistes de puntuació, llista de la puntuació dels mèrits..

Ahir a migdia, la Conselleria envià aquesta informació per correu als opositors, comprovau si l'heu rebut!

La Mesa de Diàleg Social aprova el Pla d'FP 2018-21


El Pla d'FP per als anys 2018-21 fou aprovat ahir a la Mesa de Diàleg Social amb la presència de la Presidenta del Govern de les IB, el conseller de Treball, el conseller d'Educació, el director general d'Ocupació i la directora general d'FP entre altres càrrecs i representants d'entitats diverses.

Les principals aportacions i demandes d'UOB Ensenyament foren:
 • Que per a reduir l'abandonament a FP també és imprescindible que als contractes d'empresa s'exigeixi la titulació necessària per a ocupar el lloc de treball. La presidenta Armengol assentí en la necessitat d'aquesta vigilància.
 • Que es publiqui i se'ns faci arribar la concreció del calendari d'aplicació de les mesures i accions previstes, de negociació de la implantació i de la normativa que se'n derivarà. El conseller de Treball s'hi comprometé.
 • Que també es publiqui i se'ns faci arribar la concreció de la memòria econòmica detallant les partides destinades a cada acció o mesura. El conseller de Treball també s'hi comprometé.
 • Que s'inclogui dins el Pla les Escoles d'Arts i Oficis de Menorca, Mallorca i Eivissa per tal que, com a ensenyaments de caire eminentment professional, puguin beneficiar-se també de les dotacions pressupostàries del Pla. Tant la presidenta del Govern com el Conseller d'Educació en prengueren nota.
 Vos passam els següents enllaços que consideram poden ser del vostre interès:

La misteriosa resolució del conseller March sobre els criteris de quota

FOTO: Captura de pantalla de la web de la Conselleria (15 de juny de 2018)

A la pàgina web de la Conselleria, el document de criteris per a la confecció d'unitats i quotes de centres va acompanyat d’una Resolució de 25 d’abril de 2018, signada pel Conseller d’Educació, D. Martí X. March Cerdà, que aprova els criteris esmentats. Curiosament no ens consta que aquesta Resolució s’hagi publicat al BOIB.

Hem reclamat que es publiqui oficialment al BOIB i ens expliquin per què no s'ha fet fins ara. Mentrestant, ens demanam si aquest "oblit" és perquè el sr. Conseller no vol engrunar-se els dits publicant al BOIB el vist-i-plau a uns criteris que contenen il·legalitats flagrants, que hem denunciat reiteradament i que serien immediatament recorreguts per part nostra:
 • Consenten grups de primària amb 28 alumnes, que suposen un 12% més quan el màxim legal és un 10%.
 • Consenten aquests màxims en matrícula ordinària el mes de juny, quan legalment només poden ser per necessitats extraordinàries d'escolarització d'incorporació tardana.
 • Anomenen desdoblaments el que en realitat són suports parcials a mitja jornada.
De la resta de deficiències dels criteris també n'hem parlat a bastament, com podreu veure per exemple AQUÍ.

Si el sr. Conseller ens contesta vos ho farem saber.

dijous, 14 de juny de 2018

Atenció CEIPs! Auxiliars administratius a discreció i mesa sectorial 'fantasma'

FOTO: Captura de pantalla de la nota difosa a un sindicat.

Dimarts passat, 12 de juny, la Conselleria d'Educació va publicar una nota de premsa amb el títol "A partir del mes de setembre 30 auxiliars administratius atendran 56 centres educatius d’infantil i primària".

Es dóna el cas que, segons ens ha arribat, un sindicat va difondre una nota amb data de 25 de maig que detallava en una llista els centres agraciats amb la mesura, llista que la Conselleria no ha fet pública, i a més a més anunciava que "Aquesta proposta s'aprovarà definitivament en la Mesa sectorial d'Educació del proper dilluns 28 de maig" [sic].

Davant això des d'UOB informam que:

1) El 28 de maig no hi va haver cap mesa sectorial i a hores d'ara no se n'ha convocada cap per tractar aquest assumpte.

2) Consultada la direcció general d'Innovació, ens han dit que no tenien coneixement d'aquesta llista. Personal Docent ens ha respost que tampoc ha sortit d'ells i Secretaria general encara no ens ha contestat la pregunta que els vam fer l'1 de juny.

Vist que tothom es lleva el mort de damunt, i davant la possibilitat que l'elecció dels centres s'hagi fet directament des de Funció Pública, nosaltres ens demanam:
 • Amb quins criteris i per part de qui s'han seleccionat els centres?
 • S'ha tingut en compte que hi ha centres amb més càrrega de feina per tenir més alumnes al menjador escolar, pel tràmit de beques o el transport escolar?
 • Quines mesures s'han previst per als centres que queden sense administratiu?
 • Quin criteri s'aplica respecte a la proximitat dels centres, quan hi ha casos d'administratius compartits entre centres que disten entre ells més de 20 km?
 • Com és que un determinat sindicat ha disposat d'informació privilegiada, i amb base a què va anunciar una mesa sectorial que mai no ha tingut lloc?
 • I per acabar, té previst la Conselleria dur aquest tema a mesa sectorial? En tot cas, des d'UOB aprofitam per exigir-la perquè se'ns aclareixi aquest guirigall amb pèls i senyals.

dimecres, 13 de juny de 2018

Una altra presa de pèl entorn al cobrament de l’estiu dels interins!


Els interins finalment cobraran l’estiu? Primer de tot cal aclarir que a dia d’avui i oficialment tot continua igual que el mes de febrer, és a dir, si no hi ha canvis han de cobrar l’estiu els interins que tenguin un nomenament fins el 31 d’agost del 2018 (convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18) i els interins que hagin treballat 5,5 mesos en aquest curs i tenguin contracte el dia 1 de juny llevat que es reincorpori el titular (Llei 13/2017 de pressuposts generals de la CAIB per al 2018). 

Per tant, davant els rumors que tots els interins que hagin acumulat 5,5 mesos de treball enguany cobraran l’estiu, hem contactat amb el Parlament de les Illes Balears i ens han confirmat que efectivament en el Ple d’ahir es modificà la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears però que pel que fa el text aprovat, haurem d’esperar que els serveis jurídics de la cambra preparin la certificació pertinent i surti publicada la Llei al BOIB o al BOPIB, amb el benentès que la llei entrarà en vigor després de la publicació al BOIB. D’altra banda, des de la Conselleria d’Educació també ens han confirmat que efectivament ahir es modificà la Llei 5/2015 però que encara no disposen del text modificat ni donaran cap instrucció fins que no surti publicat al BOIB. 

Si finalment es confirma que tots els interins que hagin acumulat un total de 5,5 mesos de substitucions (independentment de la data del darrer cessament) se’ls ha d’ingressar un irrisori complement equivalent a un mes de treball, estarem un altre cop davant d’una nova presa de pèl i incompliment de l’Acord marc. 

En definitiva, tot fa pensar que aviat podríem constatar que en aquest curs seguiria havent-hi interins amb 5,5 mesos de substitucions acumulats que no cobrarien íntegrament l’estiu, que tampoc cotitzarien els mesos de juliol i agost, i el pitjor de tot: durant l’estiu no puntuarien ni un sol dia a efectes d’experiència docent

Prou atacs feixistes!


Des d'UOB Ensenyament ens solidaritzam una vegada més amb les entitats i persones que pateixen els atacs feixistes que en els darrers temps es produeixen arreu amb una impunitat inadmissible.

Avui dematí Palma s'ha aixecat amb tres nous atacs perpetrats a les façanes de Can Alcover (seu de l'OCB), i de la seu de l'STEI i a l'exposició "Presos polítics" de l'artista Santiago Sierra, ubicada a la plaça Espanya de Palma i que ja fou censurada oficialment a la Fira d'Arco de Madrid d'enguany.


Els col·lectius feixistes, ja sia a nivell particular, d'organitzacions civils o de partits polítics, continuen mostrant el seu vertader tarannà dirigint les manifestacions d'odi contra qualsevol pensament, acció o expressió d'opinió contraris a la seva ideologia.


Reiteram el nostre compromís amb dels Drets Humans, la democràcia i els drets fonamentals de totes les persones, sigui quina sigui la seva raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

dimarts, 12 de juny de 2018

Continua el menyspreu de Funció Pública als docents. Demanam entrevista al director general

 
El director general de Funció Pública, Pedro Jiménez Ramírez, en una compareixença amb la consellera d'Hisenda. Foto: CAIB

Quatre mesos després continua el silenci total i absolut de Funció Pública davant la petició d'un nou decret de Fons social, petició que la Conselleria d'Educació va presentar el mes de febrer i va repetir l'abril arran del nostre requeriment. Continuam també sense resposta de Funció Pública a la  reclamació que vam fer de l'esborrany de nou decret, registrada l'11 de maig.

Si el 14 de maig ja vam denunciar el tracte infame dispensat als docents per part dels responsables de Funció Pública, a la reunió mensual de la comissió del Fons social d'avui dematí Personal Docent ha contestat, a preguntes nostres, que no hi ha cap novetat al respecte i que no poden fer cap interpretació del silenci per part de Funció Pública. O sigui que callada per resposta per una banda, i passivitat i menfotisme per l'altra!

Davant aquest tracte del tot inadmissible, hem sol·licitat una entrevista al director general de Funció Pública, D. Pedro Jiménez Ramírez perquè com a mínim ens informi de les intencions del seu departament sobre aquest assumpte.

Pel que fa als ajuts del decret vigent i retallat, avui s'han aprovat diverses bestretes ordinàries i extraordinàries, ajudes per als fills menors de 18 anys i ajudes d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma.