dilluns, 12 de novembre de 2018

UOB denuncia la Conselleria a Inspecció de Treball


Circular 118/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Ahir 12 de novembre els representants d'UOB vam abandonar la mesa sectorial sobre convocatòria d'interinitats davant el "aquí te pillo, aquí te mato" que ens vol aplicar la Conselleria.

La mesa es va convocar dijous passat, 8 de novembre i la documentació corresponent, de 113 pàgines, no es va acabar d’enviar fins passades les tres de l’horabaixa. Això suposa que només se’ns va donar un dia i mig laborable per revisar i sotmetre a la consulta de les nostres bases uns canvis a la normativa que afecten les contractacions. El mateix dia que vam rebre la convocatòria en vam reclamar l'ajornament  i ni tan sols vam rebre resposta, ahir ho vam tornar a demanar i se'ns va denegar.

Qualsevol persona amb un mínim sentit comú i dos dits de coneixement sap que en un dia i mig és impossible analitzar a fons aquests documents, contrastar els nombrosos canvis introduïts respecte al curs passat, extreure'n les conseqüències després de consultar-ho amb els nostres assessors jurídics i dur-ho a un debat i prendre decisions amb els afiliats.

Per altra banda, l'article 64.6 de l'Estatut del treballador estableix que l'empresa ha de facilitar la informació "en un moment, d’una manera i amb un contingut apropiats, que permetin als representants dels treballadors examinar-la adequadament i preparar, si s’escau, la consulta i l’informe", i dóna un termini màxim de quinze dies perquè els representants dels treballadors acordin la seva postura.

Ni la legalitat vigent ni el nostre compromís amb els treballadors, per tant, es complien amb la decisió de la Conselleria de dur a terme avui la mesa. En conseqüència vam abandonar la mesa i vam presentar denúncia dels fets a Inspecció de treball exigint la repetició de la mesa i la nul·litat dels acords que s’hi han pres.

En tot cas hem deixat constància a l'acta que no acceptam canvis que perjudiquin els interins amb antiguitat i que volem que es valori l'experiència a educació infantil de 0-3 anys.

 Palma, 13 de novembre de 2018

divendres, 9 de novembre de 2018

Borsa interins curs 19-20: informació i esborranys de les meses dels dies 6 i 12/11/18A la mesa tècnica que va tenir lloc aquest dimarts 6/11/18 es va tractar el primer esborrany de la convocatòria d’interins per al curs 19-20.

L’administració va exposar quines eren les NOVETATS QUE PROPOSAVA:
 • Canvis en les excepcionalitats (durada, nombre de persones...).
 • Obligatorietat d’haver de marcar totes les places a què es pot optar a les adjudicacions de juliol.
 • Ampliació de jornades i illes trimestralment i no setmanalment.
 • Valoració de tots els mèrits a curs vençut (concretament a 31-8-18).
 • Divisió dels mèrits de formació en dos apartats (formació acadèmica i formació permanent) que puntuarien un màxim de 20 punts cadascun d’ells.
 • Valoració per primera vegada de l’experiència en escoletes 0-3 i centres d’adults.
 • Incorporació de la titulació superior de tècnic esportiu dins l’apartat de formació acadèmica del barem.
 • Donar 5 punts a les persones que han superat la fase d’oposició però no han obtingut plaça.
 • Pujar de 0,020 a 0,025 els punts per cada hora com assistent, ponent o coordinador d’activitats de formació reconeguda i registrada al Portal del Personal.
 • Incorporació de noves titulacions a l’annex IV (algunes pendents de l’informe corresponent de la direcció general que dur a terme l’estudi).
 • Que els filòlegs i traductors que tenien la funció de l’idioma corresponent aplicat al cant ara ja no la tendrien. Els conservatoris assumirien la competència.

Des d’UOB vàrem demanar:
 • Respecte a l’excepcionalitat d’FP, punt 3.1.5.1, que les condicions a), b), c) i d) siguin substituïdes per una de sola amb el següent redactat: «Acreditar almenys un dia de servei prestat com a funcionari interí o especialista a centres educatius públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de l’especialitat o funció sol·licitada»; mantenint la condició e) de no haver estat sancionat per falta greu o molt greu. També vàrem demanar que s’elimini el darrer paràgraf d’aquest apartat i no s’apliqui la moratòria que tenen els professors tècnics per treure's una titulació universitària inclosa a l'Annex 4. 
 • Que ens expliquin, en el cas de l’excepcionalitat 3.1.5.2., quin és el criteri pel qual s’exceptuen les especialitats lingüístiques de poder ocupar places de qualsevol especialitat o funció. 
 • El perquè de l’eliminació de l’excepcionalitat per ocupar places de Serveis a la Comunitat i Intervenció Sociocomunitària. 
 • Quant al punt 3.1.5.3 per què s’elimina l’Anglès i per què l’afegit de la moratòria de 2 anys per al C2. També demanàrem si la Conselleria complirà el compromís d'introduir dins l’Annex 4 la combinació de titulació humanista més nivell d’idioma per impartir llengua estrangera.
 • Que se recuperi l’opció de disponibilitat per treballar a 1/3 de jornada per tal de poder substituir aquestes reduccions de jornada dels funcionaris de carrera.
 • Per què enguany es vol obrir la convocatòria del 7 al 21 de gener i el ball de dates en la convocatòria dels darrers anys.
 • Que no s'obligui l'interí a seleccionar totes les places a què pot optar a les adjudicacions del juliol i es mantengui la mateixa redacció de les convocatòries anteriors: «Els aspirants estan obligats a sol·licitar com a mínim una plaça d’alguna de les especialitats en les quals estan admesos [...]». 
 • Que quedi reflectit el fet que en les adjudicacions extraordinàries de substitucions s’ofereixen places perfilades amb funcions les quals l’interí no té habilitades o seleccionades.
 • Que a l'apartat de renúncia per causa justificada s'hi conservi, amb el següent redactat, el paràgraf eliminat del redactat de les noves bases generals: «No obstant això i com a excepció, si s’acredita que la renúncia obeeix a la manca de capacitat per impartir, pel seu caràcter eminentment pràctic, mòduls dels cicles formatius d’FP o assignatures dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, dels ensenyaments superiors d’art dramàtic, i dels ensenyaments superiors de música i arts escèniques, la D.G. de Personal Docent pot considerar la renúncia com a justificada, de forma que el funcionari interí cessarà en el lloc de feina i se l’exclourà de l’especialitat o funció concretes a què hagi renunciat, però es mantindrà en situació de disponible per a la resta d’especialitats o funcions en què va ser admès.» En aquest redactat faltaria indicar-hi per quant de temps seria efectiva aquesta exclusió.
 • Que entre la convocatòria de borses i la publicació de llistes provisionals i definitives d’admesos, no s’esperi cinc mesos i es faci tot el més seguit possible.
 • Que els interins no deixin de poder puntuar tota la formació permanent feta fins ara. 
 • Que s'expliqui els termes de la puntuació per haver aprovat oposicions i no haver obtingut plaça: convocatòries afectades, etc.
 • Que se baremi l’experiència docent a les escoles de música municipals.
 • Que la modificació de les possibles puntuacions màximes de cada apartat se produeixi de manera gradual. 
 • Que augmenti l’oferta de formació permanent fora dels centres i a distància oferida per l’Administració i en horari laboral. 
 • Que es dugui a terme una mesa de perfils i una comissió de revisió de l’Annex 4. 
 • Que volem poder veure l’Annex 4 complet abans de la Mesa sectorial sobre aquesta convocatòria de borsa. 
 • Que expliquin en quins casos se continuarà adjudicant una plaça a un interí sense que la seva titulació universitària aparegui a l’Annex 4 com a requisit i/o sense que alguna D.G. n'hagi elaborat un informe de validació.
 • Que ens enviïn els informes de validació o de denegació de validació de les noves titulacions que s’acceptin per incorporar a l’Annex 4.
 • No vàrem haver de demanar que se valoressin els màsters perquè ens varen dir que havien desaparegut del barem per error i que en el següent esborrany tornarien aparèixer.

També volem deixar constància que la mateixa administració va reconèixer que el barem que ens havien enviat no era equilibrat.


Per altra part, i no menys important, ahir dijous 8/11/18, rebérem un correu de la Conselleria convocant una següent Mesa d'interins per a aquest dilluns 12/11/18 però sense adjuntar el segon esborrany (!!) de la convocatòria de borsa per al curs 19-20.

I NO NOMÉS AIXÒ! A les 14 d'ahir, rebem un altre correu de la Conselleria amb el següent text:
"Bon dia,
Per indicació de la directora general, i amb la finalitat que pogueu organitzar les vostres agendes, us informam que es convocarà la Mesa Sectorial d'Educació en les següents dates:
- dilluns 12 de novembre, a les 9.30 h, a la sala de juntes de la DG de Personal Docent (1a planta)
- dimarts 13 de novembre, a les 8.30 h, a la sala de juntes de la DG de Personal Docent (1a planta)
- dimecres 14 de novembre, a les 9.00 h, a la sala de juntes del Gabinet del Conseller (5a planta)
Salutacions"


Si no vols brou, tassa i mitja!

Què vol la Conselleria? Evitar la participació directa de les bases del col·lectiu docent? No donar el temps necessari per a què els representants dels treballadors facem la nostra feina? Evitar l'estabilitat normativa dels interins? Si és això el que vol, ho està fent de meravella!


Continuarem informant.


Com sempre, ens podeu fer arribar les vostres aportacions a:
 • ensenyament@uob.cat
 • ensenyament.menorca@uob.cat
 • ensenyament.eivissa@uob.cat

dijous, 8 de novembre de 2018

UOB demana a la Conselleria que ajorni la mesa d'interins del proper dilluns


Circular 117/2018
COMUNICAT

Des d'Unió Obrera Balear demanam a Personal docent que ajorni quinze dies la mesa que acaba de convocar per al proper dilluns, 12 novembre, amb base als següents motius:

1) A l'hora de publicar aquesta nota encara no disposam de l'esborrany de convocatòria d'interins que s'haurà de discutir i sotmetre a l'aprovació de la mesa d'aquí a menys de quatre dies.

2) L'article 64.6 de l'Estatut del treballador estableix que l'empresa ha de facilitar la informació "en un moment, d’una manera i amb un contingut apropiats, que permetin als representants dels treballadors examinar-la adequadament i preparar, si s’escau, la consulta i l’informe", i dóna un termini màxim de quinze dies perquè els representants dels treballadors acordin la seva postura.

3) Com a sindicat assembleari, UOB té el compromís de consultar les seves bases a l'hora de pronunciar-se sobre assumptes de la rellevància dels canvis a la convocatòria d'interins que proposa la Conselleria, que a hores d'ara encara no coneixem amb tots els detalls.

4) Ni la legalitat vigent ni el nostre compromís amb els treballadors, per tant, es complirien si la Conselleria persisteix en convocar la mesa sectorial el proper dilluns.

Palma, 8 de novembre de 2018


NOTA: Adjuntam documentació de la mesa d'interins que hem rebut després de publicar el comunicat que acabau de llegir.

dimecres, 7 de novembre de 2018

UOB reclama a Educació que doni suport als docents perseguits per l'extrema dreta


Circular 116/2018
COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, ha reclamat a la Conselleria d'Educació que doni suport públicament als centres i docents denunciats a fiscalia de menors pel partit d'extrema dreta Actúa-Vox. L'ha instat també a informar si Inspecció Educativa ha obert algun expedient en relació a aquest assumpte, atès que ja hi han intervingut diversos inspectors, i en tot cas que expliqui amb base a què s'han produït les intervencions.

Des d'UOB exigim al conseller March que actuï amb rapidesa i transparència i no cometi el mateix error que en el cas de l'escola de Son Roca, on la tardança en defensar públicament la tasca dels mestres va donar lloc a l'aparició d'especulacions, falsedats i calúmnies que van acabar afectant els treballadors.

Celebram que la Conselleria hagi posat en marxa el protocol d'assistència jurídica per als docents arran de la nostra petició, però val més prevenir que curar i exigim una resposta contundent d'Educació abans que les acusacions sense cap fonament de la ultradreta agafin volada.

dilluns, 5 de novembre de 2018

S'ajorna la mesa sobre nou Decret d'ensenyament d'adults

 

A la mesa sectorial d'avui dematí Personal Docent ha decidit ajornar fins a una nova mesa la discussió i aprovació dels esborranys de:
UOB ha comptat durant la mesa amb l'assessorament de Xisca Muñoz, presidenta d'ADAIB, associació que integra totes les directores i directors dels CEPA i que presenta al·legacions un cop consultats els claustres. A la seva intervenció ha fet constar:
 • Que les plantilles estables es redueixen amb el nou Decret de plantilles perquè les jubilacions passen a ser places de quota.
 • Que el mínim de plantilla és de 6 docents i s'hauria d'augmentar, sobre tot per als centres amb més alumnes.
 • Que els CEPA només tenen sis hores de coordinació com a màxim mentre l'IES més petit en té 24.
 • Que amb la nova tipologia de centres n'hi ha que en surten perjudicats perquè als CEPA no s'adjudiquen membres d'equip directiu per a cadascun dels supòsits (FP, aules externes, semipresencial, etc.).
 • La deficiència de les infraestructures i els problemes d'accessibilitat.
 • Que s'ha de flexibilitzar la temporalització de les sessions d'alumnes i docents.
 • Que la Conselleria hauria de liderar la coordinació dels diversos ensenyaments que hi ha a cada zona (CEPA, Ajuntaments, ONG...)
 • La necessitat urgent del Servei d'Ensenyament de persones adultes.
 • La necessitat d'exigir a les empreses que contractin alumnes titulats. La inexistència d'aquesta obligació fa que els CEPA no arribin a una borsa d'alumnes molt àmplia, entre la qual la franja de 45 a 55 anys sense ESO.
 • La manca d'hores lectives per a l'atenció a la diversitat i d'orientadors.
Nosaltres teníem a punt una bateria d'aportacions per als diferents documents, però els altres sindicats han al·legat manca de temps per analitzar-los i d'aquí la decisió d'ajornar la reunió. S'ha obert un termini fins dia 23 de novembre per presentar al·legacions per escrit.

Des d'UOB ja vam fer al·legacions al primer esborrany de Decret el curs passat. Algunes no se'ns han acceptat i en conseqüència tornarem a demanar:
 • Que l'estructuració per àmbits dels currículums no sigui preferent sinó voluntària.
 • Que els àmbits siguin impartits en general per dos docents.
 • Que es reguli el suport educatiu per atendre a la diversitat.
 • Que es donin hores de coordinació per als programes de transversalitat.
 • Que no es llevi als CEPA la formació a distància per passar-la a l'IEDIB.
Entre les que se'ns han acceptat i apareixen al segon esborrany:
 • Que es tingui en compte que a l'ESPA no existeix el grup-classe com a l'ESO, on tothom fa les mateixes matèries.
 • Que es convalidin les matèries aprovades a l'ESO, si bé queda per veure com es durà a terme això si s'insisteix en imposar els àmbits.
 • Que el consell orientador es doni únicament en acabar els estudis i no a cada nivell.
 • Que es pugui continuar agrupant més de dues sessions per matèria.
 • Que es pugui continuar aprovant els àmbits per nota mitjana a partir d'un 4 a les matèries.
Pel que fa al Pla estratègic hem expressat la nostra disconformitat amb què el calendari d'actuacions deixi per al curs 19-20, quan no hi ha garanties que continuï el Govern actual, la creació del Servei d'Educació de persones adultes, la dotació de personal per atendre la diversitat, orientadors i personal no docent, així com "promoure" la consolidació de la plantilla orgànica. Igualment es deixa per al curs 20-21 l'adaptació del mobiliari, la millora de la connectivitat a internet i l'habilitació d'espais per a les TIC/TAC i la creació de beques, entre d'altres.

De fet, el nou Decret tampoc podrà entrar en vigor dins aquesta legislatura.

La propera mesa sobre aquestes qüestions es preveu per a mitjans de desembre, us tindrem informats. Agraïm una vegada més a Xisca Muñoz el seu assessorament.

divendres, 2 de novembre de 2018

Dimarts 6 de novembre, mesa tècnica sobre convocatòria d'interins 2019-2020

Informam que el proper dimarts 6 de novembre a les 10h hi haurà mesa tècnica per tractar la convocatòria d'interins per al curs 2019-2020.

Documents a tractar:
Podeu enviar aportacions a ensenyament@uob.cat

UOB acusa el PSOE de mentir amb la promesa electoral del pressupost educatiu


Font: Pressuposts Generals CAIB

Circular 215/2018

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, Sectorial d'Ensenyament, acusa el Govern balear i la Conselleria d'Educació, en mans del PSOE, de mentir amb la promesa electoral d'arribar a una inversió educativa del 5% del PIB al final de la legislatura.

Segons el projecte de Pressuposts generals per a 2019 la partida per a Educació seria de 1.000,11 milions d'euros, que suposen només un 3,1% del PIB, un percentatge semblant al d'enguany, mentre que el 5% promès pel PSOE hauria superat els 1.600 milions.

La confirmació que el PSOE no aposta per invertir seriosament en Educació es demostra amb el fet que el pressupost autonòmic pujarà un 8,96% i el d'Educació només el 6,91%, mentre que el de Salut ho fa amb un 9,21%. L'anterior Pacte de progrés va acabar invertint en Educació el 22,42% del total i el Govern actual només arribaria l'any que ve al 18,32%.

Amb aquestes xifres, i tenint en compte que aquest curs ha començat amb 2.444 alumnes més que el curs passat, serà impossible llevar els barracons, construir els quinze centres educatius que manquen segons el Conseller Martí March, davallar ràtios, tornar a les 18 hores a secundària, augmentar els desdoblaments o fer un acolliment lingüístic en condicions a l'alumnat nouvingut, entre moltes altres mancances que perjudiquen els drets laborals dels docents i la qualitat educativa, i que arrossegam arran de la gestió dels governs del PP i el PSOE.

Des d'UOB instam el govern a rectificar perquè en cas de decebre la comunitat educativa es poden trobar amb un vot de càstig a les urnes, tant per part dels docents com de les famílies.