Bústia Covid-19

dimecres, 24 de febrer de 2021

Rebaixes en l'exigència del català com a requisit? Ni pensar-ho!

Circular 224/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Tots els indicis apunten que al professorat del Conservatori Superior i de l'ESADIB no se li demanarà el requisit de català i que aquest passarà a ser un mèrit. Des d'UOB Ensenyament volem començar a fer sentir les veus d'alarma per una proposta que va ser esmentada de passada a la Mesa Sectorial que vàrem tenir dia 9-12-2020 on es varen tractar entre d'altres qüestions els canvis en el FOLC. Cal recordar que UOB ja es va oposar a qualsevol rebaixa en l'exigència de coneixements de català com ara l'exempció del FOLC a determinat professorat. Podeu veure el resum AQUÍ.

Des del Diari de Balears varen fer ressò de les intencions de la Conselleria en una notícia apareguda dia 11-02-2021. El rotatiu digital, reproduïa íntegrament la Disposició addicional inclosa dins l'esborrany presentat per Conselleria que diu, textualment: «El règim específic aplicable, en matèria de capacitació en llengua catalana, en la selecció del professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears serà l’establert, si és el cas, en els reglaments d’organització i funcionament acadèmic d’aquests centres d’ensenyament». Podeu llegir el text complet de la notícia AQUÍ.

Això vol dir que si es publica l'Ordre tal i com està redactada actualment i tal i com també preveuen altres fonts, el professorat del Conservatori Superior i de l'ESADIB no seria tractat com la resta de docents que depenen de les institucions de les Illes Balears i no es regirien pel règim general, que incorpora el requisit de coneixement de català. 

Si tot això es confirma, el coneixement de la llengua catalana deixaria de ser un requisit per al professorat de l'ESADIB i del Conservatori  Superior de les Illes Balears i només comptaria com a mèrit. Aquest fet, no només és greu en el context de les Illes Balears, on el retrocés social del català és evident i la seva normalització en l'àmbit de l'administració pública és més que qüestionable sinó que també ens allunya del model aplicat a Catalunya on s'exigeix un nivell C1 o una prova específica de català d'un nivell similar al C1 quan es fa la prova d'instrument o cant.

Des d'UOB Ensenyament entenem que aquesta rebaixa en l'exigència del català com a requisit suposarà una greu violació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, la qual proclama a l’article 17 l’oficialitat de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a tots els nivells educatius, i estableix, a l’article 23.1, que els plans d’estudis de les Escoles Universitàries de Formació del Professorat d’EGB i altres centres de formació, perfeccionament i especialització del professorat.

A més, aquesta mateixa llei estableix en l’article 23.2 que, donada l’oficialitat de les dues llengües, catalana i castellana, el professorat que imparteix docència dins l’àmbit de les Illes Balears ha de posseir el domini oral i escrit dels dos idiomes oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que han de realitzar. 

Per tot això, compartim el nostre rebuig i alçam la veu de protesta contra tota vulneració i retrocés que es pugui produir vers la llengua pròpia de les Illes Balears en l'àmbit educatiu. No tolerarem cap passa enrere.

dimecres, 17 de febrer de 2021

Trobada virtual amb el Secretari d'Estat d'Educació

 

Ahir dimarts 16 de febrer va tenir lloc una trobada virtual amb el Secretari d'Estat d'Educació, el Sr. Alejandro Tiana organitzada des de la Delegació de Govern, la presència del conseller Martí March i una àmplia representació de la comunitat educativa: sindicats, associacions de professors, associacions de pares i mares, associacions de directors, representants de l'ensenyament privat i concertat, representants de la UIB, inspecció educativa i representants de les delegacions territorials insulars.

La trobada duia com a eix central la presentació de la LOMLOE. El Secretari d'Estat d'Educació va fer una exposició de l'estructura de la LOMLOE (que realment és una modificació que es fa damunt la LOE de 2006). A mode de resum, algunes de les informacions més concretes que en vàrem extreure varen ser:

 • Currículums. La LOMLOE preveu una estructura curricular a partir d'ensenyaments mínims. Això vol dir que el Ministeri plantejarà un currículum bàsic per a cada etapa que inclourà el 50% dels continguts i destreses que s'hagin de treballar. La resta del currículum el concretaran les Comunitats Autònomes.
 • Educació 0-3. El Ministeri vol avançar en l'augment de l'oferta de places públiques de 0-3 anys fins arribar a un 55% de l'oferta d'aquí a vuit anys. Correspondrà a les Comunitats Autònomes articular aquesta oferta.
 • Carrera professional. S'estableix l'any 2021 com a termini per a l'elaboració d'una proposta de carrera professional docent.
 • Professorat Tècnic de Formació Professional. El professorat que no disposi d'una llicenciatura o grau no passarà al cos de Secundària, quedarà dins el cos de professors tècnics fins que aquest cos s'extingeixi.

No obstant, des d'UOB seguirem atents perquè la trobada d'ahir encara no ha resolt alguns dels dubtes que ens planteja la implementació de la LOMLOE:

 • Participació de la comunitat educativa de les Illes Balears en la concreció dels futurs currículums LOE.
 • Increment progressiu de les places públiques d'educació infantil 0-3.
 • Articulació de la Carrera professional.
 • Situació del professorat tècnic interí que no disposen d'una titulació de grau o llicenciatura. Seguirem defensant el principi de a mateixa feina, mateix salari i mateixes condicions.
La Conselleria d'Educació i Formació Professional te per davant molta feina d'adequació d'aquells aspectes de la LOMLOE que són competència autonòmica. A mode d'exemple, el conseller Martí March va deixar caure que d'aquí poc sortirà a exposició pública un nou decret que reguli el ROC (Reglament Orgànic de Centre) d'acord amb la LOMLOE. Des d'UOB estarem ben atents i en farem ressò de qualsevol passa que es doni en algun d'aquests processos.

dissabte, 13 de febrer de 2021

UOB Ensenyament amb Pablo HasélCOMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament es suma a les reivindicacions i protestes per l'entrada de Pablo Hasél a la presóConsideram un despropòsit inassumible i una esquerda democràtica insalvable que l'any 2021 es condemni un músic per les seves cançons.

No només això, l'ONG internacional Freemuse, dedicada a la defensa de la llibertat d'expressió dels músics, alertava l'any passat que Espanya és l'estat amb més artistes amb condemnes de presó de tot el planeta. Un altre cop flagrant a la democràcia.

Per tot això, condemnam la involució que pateix el país amb unes lleis cada vegada més repressives. Ens oposam que s'utilitzi el Codi Penal com una eina de repressió i, no menys greu, denunciam que es pugui intervenir en les manifestacions culturals del col·lectiu d'artistes i de la ciutadania que no combreguen amb el règim espanyolista.

Demanam que l'estat espanyol deixi de tractar la cultura com si fos menor d'edat, amputant-li el dret natural de parlar de qualsevol fet o acte polític, perquè aquesta manera d'actuar no fa més que posar en qüestió un estat vertaderament democràtic, on la dissidència hi té cabuda. Es compliria així la sentència que fa el propi Valtònyc, una de les altres veus represaliades: "l'estat espanyol necessita un enemic per justificar la seva repressió i desmobilitzar els moviments socials".

Al llarg d'aquest cap de setmana es multipliquen els actes de suport a Pablo Hazél a tot l'estat. A la pàgina de Facebook creada en suport de l'artista podreu trobar i adherir-vos el següent manifest: "Sense llibertat d'expressió no hi ha democràcia".

divendres, 12 de febrer de 2021

UOB reclama a Martí March que la Història de les Germanies s'expliqui a les escoles de les Balears així com tocaCircular 223/2021

COMUNICAT DE PREMSA

Després de respondre d’immediat a finals de 2020 a la crida de Germanies 500 anys, des d’UOB Ensenyament volem reconèixer la tasca desenvolupada des de fa anys per Gaspar Valero i Joan Carles Palos d’explicar en visites guiades per Palma els indrets vinculats a les Germanies i als Menestrals a les quals cal afegir ara una nova guia que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma ha posat a disposició dels centres educatius de la ciutat per fer conèixer els carrers i places del centre històric (Places de Cort, del Roser i de la Porta Pintada...) que foren escenari de la revolta que es va iniciar dia 7 de febrer de 1521.
De la mateixa manera, valoram positivament que l’ajuntament tengui intenció per al proper curs 2021-2022 de posar a disposició dels centres escolars de Palma unitats didàctiques elaborades per la historiadora Maria Margalida Perelló per treballar a les aules la història de les Germanies a diferents nivells; ara bé, dit això, ens preocupa que aquestes iniciatives siguin puntuals, no passin d’ésser una flor d’estiu i, el que és pitjor, quedin reduïdes a l’àmbit de Palma i no s’estenguin a la Part Forana i no es difonguin també a Menorca, Eivissa i Formentera. 
Els currículums LOMCE actuals, fets de pressa i corrents durant els darrers dies del govern Bauzá només inclouen una breu menció a les Germanies com a contingut, però en cap cas li assignen un criteri d’avaluació que en faci preceptiva la seva avaluació. D’aquesta manera queda a la bona voluntat del docent el fet de treballar o no aquest episodi històric. 
És per això que reclamam a la Conselleria d’Educació que aprofiti el marge de maniobra que li atorga la LOMLOE, que en bona mesura recupera l’estructura curricular i organitzativa pel que fa a l’oferta de matèries optatives que preveia la LOE, per assegurar el tractament didàctic que mereix un episodi històric tan rellevant de la nostra història. 
A més, conscients que les altres illes compten també amb episodis històrics prou rellevants i que són completament obviats pel currículum actual, des d’UOB demanam a la Conselleria que:

 • Compti amb l’assessorament d’historiadors i professors de Geografia i Història per a fer una revisió curricular aprofitant el marc de la LOMLOE.
 • Que l’ensenyament de la Història de les Illes Balears quedi explicitat en els currículums de totes les etapes educatives (Primària, Secundària i Batxillerat) a partir d’una correspondència lògica entre continguts i criteris d’avaluació referents als principals esdeveniments històrics.
 • Que recuperi l’assignatura optativa “Conservació i recuperació del patrimoni cultural” que s’ofertava a 3r d’ESO abans de l’entrada de la LOMCE.
 • Que recuperi l’assignatura optativa de Batxillerat “Història i cultura de les Illes Balears”, matèria que es va incloure el 2003 durant la legislatura de Damià Pons com a conseller i que es va impartir fins al curs 2014-2015. Cal recordar que aquesta demanda ja la va fer un grup de professors de Geografia i Història l’any 2015 i Antonio Morante va argumentar que no es podia incloure l’assignatura per mor de l’ordenament que imposava la LOMCE, no per manca de voluntat.
Entenem que tot allò que proposam és perfectament viable gràcies a la porta que obre la LOMLOE amb el retorn al redactat original de certs articles de la LOE, esperam que la Conselleria demostri que efectivament la voluntat hi és i restauri el tractament dels continguts que garanteixen la memòria històrica de les nostres illes. Només d’aquesta manera l’any 2521 hi haurà qui celebri el mil·lenari de les Germanies.


Palma, 12 de febrer de 2021

dimecres, 10 de febrer de 2021

Conselleria torna a arribar tard amb el subministrament d'EPI als centres

 


A les dues darreres reunions de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals (18/12/2020 i 15/01/2021) la Conselleria d'educació va informar que:

 • a finals del mes de gener es rebria l'aprovisionament de mascaretes pel segon trimestre,
 • aquest lliurament inclouria bates, mascaretes amb pantalla, i mascaretes quirúrgiques i FFP2, i
 • com a novetat, arribaria directament a cada centre.

Davant les denúncies que ens han anat arribant al llarg de la setmana passada de què els EPI segueixen sense arribar al professorat, UOB s'ha posat en contacte amb la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que ha informat que, amb l'argument que hi ha hagut un elevat nombre d'empreses que s'han presentat a la licitació pel subministrament, els EPI no arribaran als centres fins a finals del mes febrer.
Conselleria segueix arribant tard i malament amb els subministrament. El personal treballador segueix havent-se de pagar de la seva pròpia butxaca les mascaretes i resta d'EPI. Com ha fet des de l'inici de curs, UOB seguirà denunciant aquesta situació.

dimarts, 9 de febrer de 2021

Resum Mesa Sectorial Relació de llocs de treball de caràcter permanent


Aquest dematí ha tengut lloc una mesa sectorial de caràcter extraordinari per tractar la publicació de la Relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent. Aquesta relació, no deixa de ser una transcripció de les plantilles orgàniques dels diferents cossos ja publicades durant el mes de gener. Les podeu consultar AQUÍ

El fet de tornar a publicar les plantilles orgàniques segons el format de Relació de llocs de treball respon a una exigència burocràtica per part de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

Des d'UOB hem recordat a Conselleria que volíem aclarir què succeïa amb les trentena i escaig de places orgàniques dels CEPA que han quedat bloquejades en el Concurs de trasllats d'àmbit estatal que està en marxa. Des de Conselleria ens han assegurat que aquestes places deixaran d'estar bloquejades a mesura que els centres requereixin places de les especialitats que han estat objecte del bloqueig. 

Una vegada més, hem tornat a demanar que aquesta informació arribés clara i concisa als CEPA per evitar malentesos o ferum de retallades. Per tot això ens hem abstengut a l'hora de la votació. Seguirem treballant amb els companys dels CEPA i atentes a l'evolució de les plantilles.

Posada en marxa del exàmens de salut del SPRL


Ahir dilluns es va reunir la Comissió paritària del SPRL per tractar diferents aspectes dels exàmens de salut que s'oferiran a tot el col·lectiu docent. Per una banda, es va especificar el funcionament dels exàmens ordinaris. De l'altra, es va parlar del procediment de la vigilància obligatòria de la salut, amb la presentació de l'esborrany, que vam rebre unes hores més tard, després d'acabada la reunió. Podeu llegir aquí l'esborrany del procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. 

Els exàmens voluntaris ordinaris s’oferiran a tot el professorat. Consten de dues proves: les inicials i les de seguiment. Les proves inicials seran un poc més extenses. Inclouran, en primer lloc, un qüestionari per avaluar el nivell d'estrès, la seguretat, la higiene i l'ergonomia; després es passarà a l'àrea mèdica que inclourà analítiques, així com una revisió física i, finalment, s'emetrà un informe conjunt. En aquest cas són els docents qui han de demanar cita. 

També es va especificar que els exàmens inicials fets al personal interí amb contractes intermitents tindrà un marge de validesa de 5 anys. Els exàmens de seguiment seran més senzills. També s’ofereixen a tothom. UOB va demanar per la periodicitat de les proves de seguiment, les quals es preveuen cada cinc anysamb l’excepció de si es canvia de lloc de treball.

D'altra banda, i fins que no es constitueixi el personal i locals propis de les altres jurisdiccions, els exàmens seguiran fent-se a Palma pel SPRL de la pròpia Conselleria, mentre que a les altres zones de Mallorca i la resta d'illes es farà amb el mateix procediment de Conselleria, però amb l’empresa subcontractada Previs.

Actualment Rafel Castell, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, comenta que s’està esperant que davalli la incidència de la COVID per posar en marxa un protocol que passaria per l’entrevista amb la direcció dels centres educatius els quals proposarien d’entrada realitzar l’examen a 1 o 2 docents de cada centre. 

Els exàmens no voluntaris o obligatoris ja els ha començat a assumir el SPRL. Aquests tipus d'exàmens, que suposen un tipus de reconeixement obligatori en el cas que l'exercici de la docència pugui suposar un risc per al propi docent o per a terceres persones. Segons la Cap d'Inspecció, Catalina Mas Homer, la creació del SPRL des del gener de 2020 ha provocat la millora de l’atenció a tot el professorat.

Podeu fer les vostres aportacions i comentaris a l'esborrany del procediment de la vigilància obligatòria de la salut fins el proper divendres 12 a les 14h. El text final serà votat a la propera reunió de la comissió paritària.