divendres, 18 de gener de 2019

Reclamam a la Conselleria que es planti davant les agressions del centralisme espanyol


A la mesa sectorial del passat dimecres des d'UOB recordàrem que per millorar la qualitat educativa és indispensable un finançament just i que els nous pressuposts de l’Estat ens tornen a retallar la inversió, ni més ni menys que un 11,4%. Vàrem demanar a la Conselleria que es pronunciï públicament en contra d’aquest despropòsit, que repercutirà directament a l’educació de les illes, i el conseller va respondre que ja ho havia fet la consellera d’Hisenda. A nosaltres això ens sembla insuficient perquè hi ha motius de sobra perquè el Govern balear mobilitzi la població en protesta contra aquest autèntic robatori.

També demanàrem un pronunciament de condemna a la intenció de PP i VOX de retornar les competències educatives a Madrid, com ja hem proposat al Consell Escolar de les Illes Balears. Finalment vàrem reclamar, un cop inaugurada la nova mesa, la revisió del reglament de meses.

dijous, 17 de gener de 2019

Primera mesa sectorial posterior a les eleccions. Plantilles 2019-2010


Ahir dimecres 16 de gener a les 11:30h va tenir lloc la sessió constitutiva de la Mesa Sectorial d’Educació. L’ordre del dia tenia dos punts: constitució de la mesa i plantilles per al proper curs. 

1. Constitució de la Mesa Sectorial d’Educació 

S’informà del número de delegats que corresponia a cada força sindical i quines organitzacions tenien dret a ser presents a la mesa d’educació (recordem que UOB ha passat a ser la segona força sindical amb més vots a les illes, i que ha augmentat un 30% els vots respecte a les anteriors eleccions). També s’informà que era la primera vegada que una mesa sectorial (just després d’unes eleccions) se constituïa oficialment. 
El conseller Martí March va felicitar els sindicats que havien obtingut representació i tot seguit va fer un balanç dels darrers 4 anys. 

2. Plantilles curs 2019-2020 

Ens varen passar un document titulat «Informació procés plantilles 2019-20» (clica aquí). L’administració va explicar que es tractava dels nombres definitius del procés de plantilles iniciat a partir dels criteris de quota. Aquestes xifres es varen tancar amb inspecció educativa, planificació i personal docent. Els representants de l’administració varen afirmar que d’un curs a l’altre Balears incrementava fins el 85% el nombre de places de plantilla orgànica dels centres educatius (consolidant 628 places, 117 d’equips de suport). De la mateixa manera, recordaren que l’objectiu era arribar a un 92% de plantilla consolidada però que no es podria aconseguir a curt termini. Per acabar ens informaren que dia 22 de gener es publicaran en el BOIB les plantilles per centres i que enguany hi hauria un total aproximat de 1.800 vacants (unes 900 de secundària i unes 900 de primària); apart cal tenir en compte també la previsió de jubilacions per aquest curs que no varia gaire respecte als anteriors cursos, suposaria afegir entre 250 i 275 vacants noves. 

Intervenció d’UOB 

En la nostra intervenció explicàrem que per dur a terme certes millores educatives era necessari disposar d’un finançament just i els nous pressuposts de l’Estat ens tornen a retallar la inversió, ni més ni menys que un 11,4%. Vàrem demanar a la Conselleria que es pronunciés públicament en contra d’aquest despropòsit que repercuteix negativament a l’educació de les illes i el conseller ens va respondre que ja ho havia fet la consellera d’Hisenda (fet insuficient al nostre parer, falta fer més). També demanàrem un pronunciament contrari a la intenció de PP i VOX de retornar les competències educatives a Madrid. Finalment vàrem reclamar, un cop inaugurada la nova mesa, la revisió del reglament de meses.

dimecres, 16 de gener de 2019

Martí March ofereix un segon acord marc amb els peus de fang i plom a les ales

Foto: Signatura de l'Acord Marc amb STEI i CCOO
(30 de setembre de 2015), subscrit també per ANPE

Circular 127/2019

Avui dematí hem assistit a una reunió bilateral amb Personal Docent, on ens han mostrat les línies mestres del segon "acord marc" proposat pel conseller Martí March i ens han convidat a fer-hi aportacions.

Entre els apartats del resum que hem pogut veure hi ha, per exemple, la pujada dels sexennis i dels complements de tutor i equip directiu, l'actualització del fons social (que ja es va aprovar en mesa sectorial i Funció Pública té dins un calaix des de febrer de l'any passat), l'"estabilitat d'interins", la reducció a 18 hores a secundària (que ja sortia al primer acord marc i s'ha incomplit), baixada de ràtios (ídem), pla d'infraestructures, més dotació de PALIC, més ATEs, etc. Les mesures s'aplicarien, suposadament, a partir del 2020 i tenen la intenció de publicar-les al BOIB i acompanyar-les d'una memòria econòmica.

Totes aquestes promeses arriben just després de saber-se que els pressuposts estatals retallen un 11,4% la inversió a les Balears, i amb el precedent del pressupost educatiu del Govern balear per a 2019, que continua estancat en un 3,1% del PIB en lloc d'arribar al 5% promès pel PSOE al programa electoral, és a dir un 18,32% del total autonòmic quan el darrer any de l'anterior Pacte de progrés era el 22,42%, com ja vam denunciar després de la mesa de 14 de novembre on es va avançar aquest nou acord.

Hem recordat a Personal Docent que el primer acord marc el vam rebutjar en referèndum per insuficient i a més a més no s'ha complit, i hem insistit que aquest altre que ens presenten ara no té cap credibilitat si no hi ha la inversió corresponent. De moment, per tant, fum i més fum. Pel que fa a les aportacions que ens conviden a fer, com que nosaltres tenim un caramull els hem dit que ja els les passarem per escrit.

Durant la trobada hem pogut aclarir les qüestions següents:

Constitució de la nova mesa sectorial
Ens han informat que segons Treball ja es pot constituir la mesa sectorial a pesar de la impugnació de les eleccions. El tribunal d'arbitratge ha resolt la primera de les impugnacions i deixarà pendents la resta mentre no se sàpiga si els denunciants duen aquesta primera resolució als jutjats d'allò social, i si és així, amb quin resultat.

Grup de treball de recuperació de retallades
El grup de treball per a la recuperació de retallades, que ha comportat l'assignació de 2,5 alliberats extra a cada sindicat, diuen que es posarà en marxa després de la constitució de les tres juntes de personal. No cal dir que la recuperació de drets perduts anirà directament lligada a la inversió corresponent.

Continuarem informant.

dimarts, 15 de gener de 2019

Escoleta Can Nebot: NO a la privatització!


En una seqüència de fets i temps només qualificable com a kafkiana, l'Escoleta Can Nebot, a Eivissa, enunciada la seva construcció al maig del 2000, començada la construcció al 2007 i acabada al 2010, inexplicablement no ha estat mai oberta al públic.

Ara, a la fi, el Govern de les I.B. en preveu l'obertura. El problema, ara, és que el govern ha iniciat els tràmits per a externalitzar la gestió del centre per tal que aquest comenci a funcionar al setembre d'enguany en mans privades. En cas que aquesta externalització o subcontracte, licitant-ne la gestió a una empresa privada, es dugui a terme, serà el primer cas en què una escoleta de titularitat governamental no depengui de la Conselleria d'Educació i, per tant, no sigui de gestió pública.

UOB Ensenyament se suma a les reivindicacions de l'Assemblea 0-3 i exigeix al Govern i a la Conselleria que la gestió de Can Nebot sigui directa i pública.

Vegeu les notícies de la premsa eivissenca publicades al respecte ahir i avui:
1 - Diario de Ibiza, sobre l'externalització.
2 - Diario de Ibiza, breu resum històric.
3 - Nou diari
4 - Diario de Ibiza

Continuarem informant.

Novetats del Fons Social
Avui matí ha tingut lloc la reunió mensual de la Comissió d'Acció social d'Educació, on s'ha informat de les següents qüestions:

Ajuts concedits. En total han estat:
 • 52 ajudes per als fills menors de 18 anys
 • 23 ajudes d'estudis al personal i fills (7 rebutjades per incomplir requisits)
 • 15 bestretes ordinàries
 • 5 bestretes extraordinàries
Ajuts universitats privades
 • S'ha rebut informe dels serveis jurídics sobre el concepte de matrícula en l'ajuda per estudis i sobre el requisit que s'hi hagi satisfet totalment l'import, del qual se'n deriva que es pot sol·licitar l'ajut quan s'hagi satisfet en concepte de matrícula una quantitat igual o superior a l'import total de l'ajut, independentment del fraccionament dels pagaments, per tant no importa haver fet l'ingrés de l'import total de la matrícula a l'hora de demanar l'ajuda.
Regularització d'expedients
 •  S'han iniciat procediments de reintegrament corresponents a ajuts cobrats indegudament per no concórrer, actualment, les circumstàncies que els motivaren.
 •  Es requerirà de l'entitat corresponent (IMAS) informació per saber si en l'actualitat tenen dret als ajuts per acolliment, els funcionaris que ho sol·licitaren i ho venen cobrant des del 2009.
Recordem que la revisió del decret està reclamada des de desembre de 2016, que la proposta d'actualització es va aprovar per unanimitat a la mesa sectorial del 13/02/18 i que Funció Pública continua donant la callada per resposta.

Recordau que està obert el termini per sol·licitar les ajudes per a estudis oficials, dels docents i dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc, FINS AL 30 D'ABRIL.

Trobareu la informació necessària a Fons Social.

dilluns, 14 de gener de 2019

Primera escenificació del pacte STEI-ANPE a la Junta de Personal de Mallorca


Avui dematí ha tingut lloc el plenari de constitució de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, on hi ha la següent correlació de forces arran de les eleccions sindicals del passat 4 de desembre:
 • STEI: 16 representants
 • UOB: 7
 • ANPE: 6
 • Alternativa: 4
 • CCOO: 4
 • UGT: 2
El president i la secretària s'han elegit amb els vots a favor de STEI i ANPE, amb els següents resultats:

President: Cosme Orell (STEI):
 • SÍ: 21 (STEI + ANPE)
 • NO: cap
 • Abstencions: 15
Secretària:
 • Catalina Bibiloni (STEI): 21 vots (STEI + ANPE)
 • Cristina Salom (CCOO): 15 vots
 • Abstencions: cap.
Els sindicats que acordaren fer les eleccions i juntes de personal per illes (STEI, ANPE, CCOO i UGT) encara no saben com es coordinaran els tres organismes a l'hora d'acordar iniciatives o mocions conjuntes, segons han contestat quan se'ls ha interrogat al respecte. Ara s'hauran de redactar els reglaments i crear una web diferent per a cada junta.

Tràmit per apuntar-se a borsa 19-20, tota la informació

Avui dematí la D.G. de Personal Docent ha oferit als sindicats una demostració de com serà el tràmit telemàtic que demà s'obrirà per apuntar-se a la borsa d'interins per poder treballar al curs 19-20.

Trobareu l'accés al tràmit a la web de la DG de Personal Docent , des del 15 al 29 de gener.

Vos explicam amb detall i pas a pas el que trobareu a cada pantalla:

PANTALLA 1

 • És la pantalla per accedir al tràmit, cosa que podreu fer usant usuari i contrasenya, el programa Cl@ve o de manera anònima si no disposau de cap dels dos sistemes anteriors.
PANTALLA 2
 •  És la de les dades personals de l'interí. Si ja heu estat a borses altres anys, bastarà que les confirmeu o modifiqueu les que vulgueu; si no heu estat mai a borses, haureu d'emplenar els diferents camps.
PANTALLA 3
 •  Hi heu de seleccionar les illes, el tipus de jornada (mitja o completa), les itineràncies o els centres d'especial dificultat que estigueu disposats a cobrir.
 • Després, a partir de l'agost, i amb efecte trimestral, podreu ampliar les opcions d'illes i jornades.
PANTALLA 4 
 • Hi trobareu el resum de tots els cursos de formació permanent que teniu reconeguts.
 • Si qualque curs no hi apareix, tant si ja l'havíeu entregat abans com sinó, a la mateixa pantalla hi trobareu un enllaç sobre la paraula "INSTÀNCIA" que us permetrà, clicant-hi a sobre, descarregar-vos el PDF que heu d'emplenar i entregar a registre dirigint-lo a la D.G. de formació Professional i Formació Permanent abans del 29/1/19
PANTALLA 5
 •  Hi trobareu el resum de totes les vostres titulacions de les quals té constància la D.G. de Personal Docent.
 • Es dona la possibilitat d'afegir noves titulacions indicant-ne també la nota d'expedient acadèmic o el premi extraordinari corresponents.
 • En cas que afegiu noves titulacions, al resum final del tràmit se us indicarà que teniu documentació justificativa pendent d'entregar presencialment a registre.
PANTALLA 6
 •  Us hi apareixeran totes les funcions a què podeu accedir, situades a la columna de l'esquerre i haureu de seleccionar aquelles que voleu impartir i traslladar-les a la columna de la dreta.
 • També hi haurà la possibilitat d'afegir noves funcions, que quedaran pendents de validar per part de la Conselleria i de la presentació de la corresponent documentació justificativa si així se us indica.
PANTALLA 7
 • Aquí hi trobareu un resum en què se us hi indicarà les equivalències o capacitacions de català de què disposau, els perfils acreditats i si heu estat tutoritzats o no fins al curs 17-18.
 • Als tutoritzats durant el curs 18-19 els apareixerà que no hi estan i hauran d'esperar a la llista de tutoritzats que es publicarà juntament amb la llista provisional d'admesos a la borsa del curs 19-20.
PANTALLA 8
 • Se us hi presenta el resum de la vostra experiència docent prèvia.
 • Si no hi estau d'acord, se us donarà l'opció d'indicar-ho i després se ús recordarà que heu d'entregar presencialment la documentació justificativa de l'experiència que deis que no us hi apareix.
 • Recordau que per afegir experiència a la concertada o a la privada, heu d'usar el model de l'Annex 6 de la convocatòria de borsa, que trobareu AQUÍ.
 PANTALLA 9
 • Es refereix a la Certificació del Registre de Delictes Sexuals.
 • Heu d'autoritzar doblement la Conselleria per a que consulti el registre i les vostres dades del DNI
 • Si no autoritzau ni entregau la Certificació quedareu exclosos de les borses, tot i que ho podreu esmenar en el període de reclamacions posterior a la publicació de les llistes provisionals
PANTALLA 10
 •  Fa referència a la protecció de dades i n'haureu d'acceptar els termes.
PANTALLA 11
 • Resum final de la vostra sol·licitud, que podreu obrir i guardar en PDF.
PANTALLA 12
 • La darrera pantalla, en què heu de tenir confirmat que heu enviat la sol·licitud.