dilluns, 21 d’octubre de 2019

ATENCIÓ MARCATGE HORARI


Convocada mesa sectorial per a dia 29.

Planificació valora "la possibilitat que siguin els centres que puguin prendre la decisió definitiva sobre la utilització total o parcial d'aquesta eina o d'un sistema alternatiu propi".

FOTO: Paràgrafs finals del document "SOBRE L’EINA DE MARCATGES" adjunt a la convocatòria.

Continuarem informant!

divendres, 18 d’octubre de 2019

OPOSICIONS 2020: Especialitats a convocar

A la mesa sectorial d'avui ens han lliurat aquesta previsió. Les especialitats són definitives, llevat de qualque circumstància que afecti a darrera hora especialitats de molt poques places.

El nombre de places es farà públic a finals d'any si no hi ha res de nou.

El 2021 es tornarà a les oposicions no massives, en principi limitades per la taxa de reposició (jubilacions, trasllats, etc). UOB reclama que no hi hagi aquest topall.

Nota de la Conselleria (18.10.2019), AQUÍ.dijous, 17 d’octubre de 2019

UOB reclama que el permís de paternitat es pugui gaudir com a reducció de jornada

Foto: paresinens.cat

Unió Obrera Balear ha reclamat a la Direcció General de Personal docent que reguli el permís de paternitat incloent-hi la reducció de jornada, amb l'extensió proporcional de la durada del permís. Fins ara la Conselleria ha denegat les sol·licituds amb aquesta modalitat al·legant que no ho tenen regulat. A l'àmbit de l'empresa privada, en canvi, sí que es permet.

Vos mantindrem informats.

dimecres, 16 d’octubre de 2019

S'amplia la majoria sindical que crida a no fitxar!


A la permanent de la Junta de Personal Docent de Mallorca que ha tingut lloc avui migdia, el sindicat Alternativa ha comunicat que se suma a la crida a la insubmissió al marcatge horari. UOB va dur endavant aquesta iniciativa després d'acordar-ho en assemblea el 12 de setembre, STEI s'hi va sumar anunciant-ho al plenari de la Junta de Mallorca de 9 d'octubre, i ara s'hi afegeix Alternativa. Això significa que 27 dels 39 representants a la Junta de Personal de Mallorca, que suposen el 68% dels vots a les eleccions de desembre passat, criden a no fitxar.

Per altra banda, les Juntes de Personal Docent no Universitari de Menorca i les Pitiüses també han acordat reclamar la retirada del marcatge horari.

Encara no hi ha convocatòria formal de la mesa sectorial de 29 d'octubre, anunciada per la Direcció General de Planificació. Ara més que mai,
NO FITXEM!
Última Hora, 17.10.2019 (el titular hauria de dir 100% però el text aclareix que es refereix a la insubmissió):

dijous, 10 d’octubre de 2019

La majoria social crida a la insubmissió al marcatge horari


El plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca d'ahir va aprovar per unanimitat una resolució que reclama la retirada del marcatge horari. Es passarà a les juntes de Menorca i Pitiüses com a document de partida per a una declaració conjunta.

UOB es congratula que la resta de formacions sindicals se sumi finalment a la postura que ja vam defensar a la mesa d'1 de juliol.

Al mateix plenari, STEI es va sumar a la crida d'UOB a no fitxar mentre Anpe, Alternativa i CCOO encara ho han de consultar als seus afiliats. Es votarà a la permanent de la setmana que ve.


Reproduït d'Última Hora:

La junta de docentes exige la suspensión del control horario de forma inmediata

La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca decidió este miércoles exigir a la Conselleria d’Educació la suspensión inmediata del control horario de los docentes.

En la misma reunión, los sindicatos STEI y UOB hicieron un llamamiento a los docentes para que, mientras se resuelve el conflicto, dejen de fichar. Esta propuesta no fue aprobada definitivamente porque el resto de sindicatos presentes en la junta, ANPE, Alternativa y CCOO, deben consultarla con sus respectivos órganos. UGT no estuvo presente en la reunión de este miércoles.

Asimismo, ante esta propuesta de no fichar, la junta de Mallorca decidió esperar a que las juntas de Menorca y Pitiüses se pronuncien al respecto.

Mientras tanto, la Conselleria d’Educació ha anunciado que convocará una reunión de la mesa sectorial para el próximo 29 de octubre con el fin de tratar esta cuestión. La convocatoria todavía no es oficial, pero ya ha comunicado su celebración a los sindicatos.

Una de los puntos de conflicto radica en que la Conselleria considera que el control horario se encuentra «en período de pruebas» hasta el próximo mes de enero, un plazo que los sindicatos consideran excesivo y por ello exigen la suspensión inmediata de la medida, puesta en marcha en el presente curso.

La mayoría de sindicatos coinciden en que el sistema de control horario ha generado crispación y descontento.

CCOO consideró este martes mismo que el control «es absolutamente innnecesario porque no tiene en cuenta la casuística del colectivo. Además, su implantación ha sido precipitada y no cuenta con ningún consenso».

Según CCOO, «ya ha quedado constatado que el sistema tiene grandes deficiencias a nivel técnico y de organización». El sindicato recuerda que «este sistema sirve para certificar las horas de permanencia en los centros y, en ningún caso, la jornada laboral. En cualquier caso, el sistema constata que gran parte de los docentes permanece en los centros más horas de las estipuladas por el horario oficial. Por tanto, estas horas deberían compensarse con días libres completos o económicamente. A todo ello hay que añadir las compensaciones por excursiones o viajes de estudios».

Susana Puchalt: "El marcatge no és el problema"


El marcatge no és el problema

Publicat a Diario de Mallorca, 9 d'octubre de 2019

Des que s'ha iniciat el present curs escolar 2019-2020, es parla d'una qüestió que ha generat polèmica dins i fora dels centres educatius: el nou sistema de registre de la jornada laboral dels treballadors i treballadores dels ensenyaments no universitaris. La conselleria d'Educació i Cultura ha volgut implantar com a flamant i innovadora mesura de control d'assistència del professorat el marcatge digital. D'aquesta manera, a partir de principis del mes de setembre, els docents estam obligats a donar fe virtualment de la nostra presència als centres.

Des d'aleshores som molts els treballadors que ens demanam quina és la vertadera raó que ha portat la conselleria a implantar aquesta mesura sense que per part dels nostres equips directius ni de la pròpia institució haguem obtingut una resposta satisfactòria.

Ben coneguda és la justificació de l'aplicació del reial decret llei de mesures urgents de protecció social i laboral 8/2019 de 8 de març: el marcatge té com a objectiu intentar frenar els excessos i abusos que les empreses cometen amb els seus empleats en aquest país, paradigma de la precarietat laboral. Tots sabem que la realització d'hores extra sense remunerar ha arribat a ser una constant indigna inherent a la nostra societat. És raó de pes, per tant, per donar la benvinguda a una llei que té com a pretensió protegir els drets dels treballadors i impedir l'explotació laboral.

Per altra banda, la normativa estatal de Funció Pública sobre jornades i horaris (resolució del 28 de febrer de 2019) estableix que el registre horari exclou del fitxatge el personal docent, els militars de les Forces Armades, les Forces de Seguretat de l'Estat i el personal de les institucions penitenciàries i sanitàries per la seva "naturalesa singular". Ara bé, què significa aquesta "naturalesa singular"?

Per als docents, l'horari presencial dins les aules conforma només una part de la nostra jornada laboral. En contra de la creença popular, les particularitats del nostra feina ens aboquen contínuament a la realització d'hores extra, ja que les tasques burocràtiques i pedagògiques que hem d'assumir sobrepassen, en infinitat d'ocasions, les set hores i mitja no presencials que se'ns assignen fora de les aules per completar el total de 37,5 del nostre horari setmanal. Fins ara no hem tengut mai notícia que un docent hagi reclamat a la conselleria d'Educació un reconeixement econòmic per compensar aquestes hores de més treballades. Més aviat acceptam sense cap tipus de qüestionament que, per exemple, hem d'acompanyar els nostres alumnes als viatges d'estudis durant les vint-i-quatre hores del dia; que les reunions d'equips docents o d'avaluacions excedeixin l'horari prèviament establert; que les entrevistes amb les famílies s'hagin de fer fora del temps que marca el nostre horari per incompatibilitat amb les jornades de feina de mares, pares o tutors legals; o que per organitzar i muntar la festa de final de curs que desitgen celebrar els alumnes de la nostra tutoria haguem de romandre aquell dia al centre de treball des de primeres hores del matí fins al vespre.

Aleshores, si mai se'ns han reconegut aquests excedents, quina és la justificació de la implantació de l'actual sistema de marcatge? Si un docent no es presenta al seu lloc de feina, els centres ja compten amb el seu mecanisme de control intern per detectar aquesta absència de manera quasi immediata. Així, la deriva "georgeorwelliana" promoguda per l'administració ha provocat que part del col·lectiu docent haguem mostrat el nostre desacord. Ho hem fet apostant per la insubmissió al temps que esperam una resposta institucional intel·ligible i articulada.

La sensatesa ens obliga a recordar-los, senyors de la conselleria, que millor seria que dedicassin els seus esforços a idear fórmules efectives per poder combatre la incultura, el flagrant fracàs escolar i la manca de recursos que patim dia a dia dins les aules. Definitivament, el marcatge no és el problema.


dimarts, 8 d’octubre de 2019

Reclamam que es respecti el dret a la reducció horària dels interins majors de 55 anys

El director general de Planificació, Antonio Morante, amb el conseller Martí March.

Davant la vulneració reiterada del dret a la reducció horària dels interins majors de 55 anys, que afecta fins i tot els docents que participen dins el primer procés d’adjudicacions, hem reclamat a Educació que estableixi un procediment per informar les direccions dels centres, en el moment de les adjudicacions d'agost i primeres substitucions, quins interins són majors de 55 anys, de manera que disposin de temps suficient per modificar els horaris per tal de respectar-los el dret.

Hem reclamat també que les direccions dels centres comuniquin als afectats que poden lliurar la sol·licitud de reducció horària a la qual tenen dret.

Recordam, per altra banda, que UOB no va aprovar els esborranys d'instruccions sobre horaris, entre altres motius perquè:
  • la reducció de 3 hores lectives per als majors de 55 anys queda en funció de la disponibilitat del centre. Tot i que els representants de Planificació ho neguen, fins el curs 2009-2010, aquest inclòs, les instruccions deien: "Substitució per altres activitats de fins a tres hores lectives setmanals sense disminució retributiva", sense introduir el requisit de la disponibilitat del centre.
  • en el cas dels interins majors de 55 no es garanteix a bastament la compensació d'hores. Es deixa en mans de les direccions dels centres i "si per raons d'organització del centre no fos possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral". Si vos trobau amb zero lectives de reducció, no dubteu a reclamar 3 CHL!