divendres, 3 de juliol de 2020

UOB reclama que es prohibeixin les reunions presencials el juliol


A la mesa sectorial d'ahir, Unió Obrera Balear va reclamar a la Conselleria d'Educació que faci arribar instruccions als equips directius perquè no convoquin reunions ni facin fer tasques de forma presencial durant el mes de juliol. Com vam explicar en una nota, la Resolució del Protocol per a la fase 3 estableix:
  • "A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol."
En cas que aquestes instruccions que reclamam no arribin als centres, instam els equips directius a actuar amb responsabilitat i no sotmetre els treballadors al perill de contagi sense cap necessitat, atès que la videoconferència permet fer tota mena de reunions i votacions, claustres inclosos.

Convocar claustres i reunions presencials, en alguns casos fins i tot sense indicar les mesures de seguretat pertinents, segons es desprèn d'una enquesta que hem realitzat, és una temeritat que si acaba malament pot donar lloc a la depuració de responsabilitats.

Planificació diu que no obliga a calcular quotes a 19 hores!


Circular 197/2020 - 2

A la mesa sectorial d'ahir dijous la cap del Departament de Planificació i Centres, Antònia Serra, va afirmar que no s'obliga els centres de secundària a calcular la quota docent del proper curs a 19 hores lectives, sinó que es dóna el marge entre les 18 i 21 hores. Cosa que els equips directius haurien de tenir en compte a l'hora de sol·licitar les places del proper curs.

dijous, 2 de juliol de 2020

UOB votarà en contra de les mesures de prevenció del proper curs


Circular 197/2020- 1
COMUNICAT DE PREMSA

Avui Unió Obrera Balear votarà en contra de les mesures de prevenció a la mesa sectorial d'Educació pels següents motius:

1) No hi ha cap inversió prevista per contractar docents i habilitar espais que permetin desdoblaments. Pel que llegim a la premsa, la inversió extra en educació serà de 14,5 milions d’euros, que suposa només un increment de l’1,45% del pressupost educatiu, i es destinarà a «material sanitari i neteja, programes de reforç, digitalització i menjador». UOB reclama que s'inverteixi en presencialitat abans que en digitalització.

2) Permet aules i grups sense distància de seguretat (1,5m de distància o 2,25m2 per persona) i amb mascareta (Escenari A, punt 6, pàg. 20). No és viable tota una jornada escolar amb mascareta i ni es preveu solució per a les persones amb problemes respiratoris. Recordem una vegada més que el problema es generalitzarà perquè hi ha 524 grups d’infantil amb més de 20 alumnes i 425 grups de primària amb més de 25 alumnes, amb 22 casos de 30 i 31 alumnes. A secundària les aules tenen entre 40 i 50 metres quadrats i el màxim d’alumnes hauria de ser d’uns 17 o 18. Reclamam que es vigili que a la matrícula de juliol no es formin grups a infantil i primària que superin els 25 alumnes. El 10% extra només està permès per la LOMCE en cas de necessitat de matrícula extraordinària per incorporació tardana, malgrat que Educació ho incompleix sistemàticament.

3) Se suprimeixen hores de desdoblament, complementàries, de reducció de majors de 55 anys, de coordinació, etc. A secundària es puja l’horari com a mínim a 19 hores lectives i previsiblement en molts de casos serà de 21 o més. A l’Escenari B (punt 4 e, pàg. 22) no es preveu contractar docents per atendre telemàticament els alumnes que no assisteixin de forma presencial, cosa que suposarà més hores de feina a més de les reconegudes damunt l’horari.

4) Es pretén que els docents formem digitalment els alumnes quan amb prou feines ens hem hagut d’autoformar durant el confinament. No queda garantida una oferta suficient de formació digital per a tots els docents i l’experiència demostra que l’oferta de formació de l’Administració sempre ha estat insuficient. El pla digital de contingència (Annex 11) diu que el centre ha de nomenar un responsable, reclamam hores per a aquesta persona perquè no pot ser que tota la responsabilitat recaigui sobre el coordinador TIC sense que consti al seu horari.

5) No hi ha assessors tècnics sanitaris suficients per donar suport als centres en l’elaboració i aplicació del pla de contingència. Volem un tècnic sanitari per centre, la càrrega de feina dels equips directius per fer el pla és molt alta i haurien de tenir assessorament in situ. El càlcul de distàncies i superfícies per persona dels espais, per exemple, ha de ser competència de tècnics de riscos laborals, no dels docents.

Reclamam que Educació refaci l'esborrany de resolució d'acord amb aquestes millores.

Palma, 2 de juliol de 2020

dimarts, 30 de juny de 2020

UOB acusa el conseller March de burlar-se dels docents


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, acusa el conseller d'Educació, Martí March, de burlar-se dels docents i els seus representants sindicals per la manera com ha duit a la mesa sectorial d'avui dimarts les instruccions de prevenció per al proper curs.

El document s'havia de tractar a la Comissió paritària de riscos laborals d'ahir dilluns, però la Conselleria el va fer caure de l'ordre del dia. Posteriorment, el gabinet del conseller no ens el va voler facilitar i ens va dir que se'ns lliuraria a la mesa sectorial. Avui hem rebut l'esborrany de 71 pàgines dues hores abans de la mesa, i per acabar-ho de rematar el conseller l'ha presentat abans en roda de premsa. Arran d'aquest escàndol majúscul, avui a les 11,42 el conseller ha convocat nova mesa sectorial per al proper dijous. Davant aquest cúmul de burles i manques de respecte als docents, UOB ha abandonat la mesa d'avui atès, per altra banda, que l'objecte de la mateixa era la "presentació" del document i es descartava la negociació. UOB estudia les demandes judicials a què pugui donar lloc l'actuació de la Conselleria.

UOB denuncia la manca de mesures reals de prevenció per al proper curs, que necessàriament han de passar per la contractació de docents per disminuir ràtios, moltes de les quals superen els màxims legals des de fa anys, i per l'habilitació d'espais per desdoblar grups. En lloc d'aquestes solucions elementals, que precisen d'una inversió econòmica que cal reclamar a l'Estat espanyol, el conseller March ens continua receptant resignació, submissió i que ens estrenyem el cinturó.

Palma, 30 de juny de 2020

dilluns, 29 de juny de 2020

UOB denuncia que la retallada de docents durà el caos als centres educatius

 

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que la retallada de places docents que Educació ha comunicat als equips directius tindrà conseqüències nefastes el proper curs.

Educació ha donat ordres de tornar a pujar els horaris dels docents de secundària a 19 hores lectives,  que en molts de casos poden arribar a 21 o més, i de suprimir mitges jornades a primària, tot plegat sense haver-se negociat amb els representants dels treballador.

Aquesta retallada de places docents i la manca d'aules per desdoblar fa impossible complir la distància d'1,5m entre pupitres, que a secundària suposaria fer grups de 17 o 18 alumnes, o el màxim de 15 o 20 alumnes per grup a infantil i primària, tal com indiquen els ministeris de Sanitat i Educació. UOB recorda que segons dades de matrícula de principi de curs, a les Balears més de 500 grups d'infantil superen els 20 alumnes, cosa que incompleix les promeses de la Conselleria de fa cinc anys, i més de 400 grups de primària superen la ràtio màxima de 25 alumnes, amb vint-i-dos casos que arriben a 30 i 31 alumnes.

La retallada de places a secundària suposarà també l'eliminació d'hores complementàries, de desdoblaments i de reducció de majors de 55 anys, i ja ha fet que alguns centres es vegin obligats a adjudicar matèries a docents a qui no els correspon ni hi estan preparats per la seva especialitat, en detriment de la qualitat educativa. Aquesta situació caòtica es mantindria encara que es fessin de forma semipresencial els darrers cursos d'ESO. Per altra banda, la seguretat sanitària serà encara més difícil de garantir als instituts grans, amb més de 200 alumnes per nivell, que impliquen més mobilitat i possibilitat de contacte als espais comuns.

UOB denuncia finalment l'opacitat i manca de negociació amb que s'haurà tramitat la Resolució de mesures excepcionals de prevenció per al proper curs, que es tractarà demà en mesa sectorial sense que hàgim disposat de l'esborrany per analitzar-lo, per ordres expresses del gabinet del conseller Martí March.

Palma, 29 de juny de 2020

divendres, 19 de juny de 2020

UOB exigeix a Educació que respecti els dictàmens del Servei de prevenció

 

Circular 195/2020

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, exigeix a la Conselleria d'Educació que respecti els dictàmens del Servei de prevenció de riscos laborals que han rebut els docents vulnerables davant la COVID-19.

Docents amb factor de risc que disposaven d'informe mèdic del Servei de prevenció recomanant el teletreball, han rebut un escrit genèric del mateix Servei que els obliga a acudir al centre per indicació de la Secretaria General d'Educació. Segons l'escrit, la causa és una revisió de 8 de juny del Procediment d'actuació del Ministerio de Sanidad, la "impossibilitat de realitzar tasques en la modalitat de teletreball com a personal docent del dia 19/6 un cop finalitzat el curs escolar i fins el 30/6 de 2020", i l'aplicació de l'article 60 del Decret 3/2020 de la Presidència de les Illes Balears, de 7 de juny, de mesures per a la fase 3, que estableix que "A partir de dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent s'ha de reincorporar al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes en aquest decret.".

L'arbitrarietat de la mesura queda en evidència al mateix Decret, que a l'Article 3, "Foment dels mitjans no presencials de treball", diu que "Sempre que sigui possible, s'ha de fomentar la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.", i també al mateix escrit del Servei de prevenció, que afegeix que el docent amb factor de risc "Ha de contactar, si escau, amb el seu metge de família, perquè valori si el seu estat de salut indica alguna mesura addicional."

UOB exigeix que no es posi en perill la salut dels docents amb factors de risc i se'ls permeti fer les tasques de final de curs, com les juntes d'avaluació, redacció de memòries, etc., per via telemàtica. La baixa mèdica, que es proposa des d'Educació en alguns casos, no soluciona el problema perquè el docent queda inhabilitat per dur a terme la seva feina.

Igualment exigim que es reforci el Servei de prevenció, que aquests dies es veu desbordat per l'allau d'expedients i consultes de treballadors vulnerables.

Palma, 19 de juny de 2020

dimecres, 17 de juny de 2020

Cal anar als centres el juliol?Davant les indicacions d'alguns equips directius referents a anar als centres el mes de juliol per preparar el proper curs, recordam que la Resolució del Protocol per a la fase 3 estableix que "A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.":

"3. Reincorporació amb caràcter general del personal docent
A partir del dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent es reincorporarà al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes en els annexos d'aquesta Resolució, d'acord amb la planificació que proposarà l'equip directiu, per:
  • Col·laborar amb l'equip directiu en la revisió/adequació dels espais.
  • En el cas dels mestres d'infantil i primària, organitzar i adequar les aules.
  • Organitzar el retorn de material als alumnes, si és el cas.
  • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tancar el curs 2019-2020, incloses les sessions d'avaluació final.
  • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per preparar el curs 2020-2021.Preparar i organitzar el PAE d'estiu.
A partir de l'1 de juliol, la preparació del curs 2020-2021 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol."

En conseqüència, els equips directius han de justificar per què cal la nostra presència física el mes de juliol, si això és el que ens requereixen. Si no ho justifiquen, al·legau aquest apartat de la Resolució. I si no ho accepten i considerau que no ho justifiquen degudament, comunicau-nos-ho a ensenyament@uob.cat