Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 21 de desembre de 2015

Revisió de ràtios, substitucions i proves LOMCE de Primària


A la Mesa Sectorial de divendres passat la Directora General de Personal, Rafaela Sánchez, també informà sobre els següents punts:
 • Dins el gener es constituirà el grup de treball per revisar les ràtios
 • En el procés telemàtic d'adjudicació de substitucions que es realitzi en la segona o tercera setmana de gener, ja s'indicarà, a cada plaça disponible, la durada probable de la substitució
 • El Consell de govern del mateix divendres 18/12/15 aprovà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem contra el Reial Decret pel qual es regulen les característiques generals de les proves de l'avaluació final de 6è d'educació primària conegudes com a "revàlida". Des de UOB ens plantejam per què no es fa el matgeix respecte a les proves de 3r d'educació primària que portaren els docents a la vaga el maig passat.

El Govern anuncia el compromís del 30% de nous ingressos per a Educació


La Directora General de Personal, Rafaela Sánchez, informà a la Mesa Sectorial de divendres passat sobre el document de compromís del Govern segons el qual un percentatge a l'entorn del 30% de les millores de finançament i de l'ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de l'exercici 2016, anirà destinat a política educativa. El compromís estableix que se'n negociarà la distribució en Mesa Sectorial d'Educació i es consultarà els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre les quals l'Assemblea de Docents.

Aquests recursos es distribuiran prioritàriament a:
 1. baixar ràtios, sobretot a Infantil i Primària
 2. incrementar l'atenció a la diversitat i el suport d'orientació principalment a Infantil i Primària
 3. millorar les infraestructures dels centres.
Des de UOB Ensenyament recordam que aquest compromís, que supera i millora l'Acord Marc signat pel Conseller d'Educació Martí March amb els sindicats STEI i CCOO, és fruit de la lluita i la capacitat negociadora de l'Assemblea de docents i el seu Comitè de vaga.

Nota de premsa del Govern:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2527353&coduo=7&lang=ca

Les oposicions a inspector prioritzaran la resolució de problemes als centres

Inspecció Educativa vol potenciar un model d'inspecció més pràctic i dirigit a resoldre problemes als centres. Segons va explicar a la Mesa Sectorial de divendres passat el cap d'Inspecció Educativa, Antoni Arbós, la primera de les proves de la pròxima convocatòria d'oposicions consistirà en la resolució d'un cas pràctic d'aplicació directa a un centre. Això situaria el departament en la línia de la majoria de comunitats autònomes, ja que les oposicions amb perfil teòric només es mantenen a comunitats com Madrid o Galícia.

Cal recordar que el passat mes d'octubre, arran de la selecció d'inspectors accidentals, des d'UOB alertàrem que els nous inspectors eren seleccionats amb base a un perfil altament teòric, amb el conseqüent perill que aquest departament continuàs reclòs en un món endogàmic i allunyat dels problemes quotidians dels centres.

Es preveu que la convocatòria d'oposicions aparegui al BOIB el febrer, un cop s'hagi publicat l'oferta pública d'ocupació i el Govern n'aprovi les taxes. La Conselleria en penjarà l'esborrany a la web en dies pròxims per tal que els aspirants puguin començar a preparar-se al més aviat possible. 

Els aspirants seleccionats seran nomenats funcionaris en pràctiques del Departament d'Inspecció Educativa, llevat d'aquells que ara exerceixen d'inspectors accidentals, que en queden exempts.

A la pregunta de UOB sobre per què només es trauran a concurs 23 places si la plantilla és de 29, el Cap d'Inspecció Educativa explicà que es volen deixar places vacants per poder convocar unes segones oposicions i que, mentrestant, seran cobertes per interins els quals, en principi, serien seleccionats mitjançant un concurs de mèrits sense entrevista.

Les 23 places s'adjudicaran per ordre de puntuació entre els aspirants que hagin superat el procés, els quals opten a totes les places independentment de l'illa ja que s'oposita a l'àmbit general de les Illes Balears.

Des d'UOB Ensenyament tornàrem a demanar la intervenció d'Inspecció Educativa en el seguiment dels projectes lingüístics i l'ensenyament del català, tal com ho disposa la llei.

Sobre les oposicions a altres cossos docents de 2017, la Directora General de Personal Docent indicà que abans del setembre de 2016 tenen la intenció d'anunciar per a quines especialitats docents es convocaran.

Plantilles curs 2016-2017La Conselleria presentà a la Mesa Sectorial de divendres passat les plantilles per al pròxim curs, en l'elaboració de les quals han participat els departaments de Planificació i de Personal Docent, Inspecció Educativa i els directors dels centres; col·laboració que, segons la Directora General Rafaela Sánchez, és la primera vegada que es produeix.

Segons la Conselleria, 250 places han passat de ser de quota a augmentar les noves plantilles, cosa que suposa que Primària compti amb un 91,2% de plantilla consolidada mentre que Secundària se situa al 80% del total de la quota.

D'aquestes places consolidades, 93 ho han estat a primària, 106 a secundària i 51 als altres cossos.
En els equips de suport s'han desbloquejat 53 places i, a Primària, 27 places de suport han deixat de ser itinerants per passar a ser de plantilla.

Pel que fa als altres cossos, l'augment de plantilla s'ha repartit amb un 40% a Secundària i un 20% a FP, EOI, Conservatori, Escoles d'Art i Mestres de taller.

Les funcions que més creació de places han experimentat són Anglès, Informàtica, Orientació, Matemàtiques, Educació física, Català i Castellà a Secundària i PT i AL a Primària. Segons la Conselleria, amb aquesta generació de places es pot assegurar que pràcticament el 50% del professorat en expectativa obtendrà una destinació definitiva.

S'ha explicat, a més, que només s'han bloquejat places a centres que han perdut alumnat i que als centres diferents a CEIP i IES, que tenen els criteris de plantilla encara pendents d'elaboració, s'han consolidat les places que duen quatre anys habilitades.

Respecte a la vintena de places d'Informàtica creades a Secundària, es comptabilitzen com a plantilla les que fa quatre anys que són de quota, altres de centres que imparteixen Cicles formatius d'Informàtica i altres a petició dels centres.

Sobre el model d'Orientació a Primària, la Directora General ha indicat que Innovació està treballant en el disseny d'un nou model de cara al curs 2016-17, que la Conselleria pretén consultar amb els orientadors durant el mes de febrer. Aquest canvi de model aniria encaminat a aconseguir que tots els membres de l'equip d'Orientació puguin realitzar totes les tasques de suport necessàries sense la divisió de funcions que actualment es produeix entre les diferents especialitats orientadores.

Les plantilles es publicaran al BOIB la primera quinzena de gener.

Nota de premsa del Govern:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2528694&coduo=7&lang=ca


dissabte, 19 de desembre de 2015

ALERTA!! PP i Ciudadanos: LOMCE, depuració ideològica i precarietat laboral


Última Hora, 10.12.15
Circular 20/2015
Per fugir del foc, caure dins les brases!
Si amb el PP vam patir persecució del català, depuració ideològica en forma d'expedients, retallades amb el corresponent augment de ràtios i pèrdua de sou, ara Ciudadanos afegeix a tot això l'amenaça d'expulsar els docents de la funció pública i tornar al TIL.
El responsable d'Educació de Ciudadanos, l'ultra antimallorquí Xavier Pericay, ha declarat que “el sistema es excesivamente garantista con determinados docentes a los que resulta impossible cesar” (UH, 10.12.15). FALS!! El règim disciplinari de la funció pública (Decret 45/1995, de 4 de maig) preveu la separació de servei com a possible sanció. El que proposa Pericay és la supressió de garanties del reglament disciplinari i depuració ideològica a discreció.
Tenint en compte l'amenaça proferida pel líder de Ciudadanos, Alberto Rivera, de tornar a imposar el TIL amb una educació “en español, balear e inglés” (UH, 5.12.15), és evident que si aquest partit puja al poder ens espera una versió corregida i augmentada de la persecució que vam patir amb el PP. Control total de l'exercici de la docència com en temps de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) i amenaça d'acomiadament per a tot aquell que no es doblegui a les directrius ideològiques del partit o a l'interès particular del director de torn.
Última Hora, 5.12.15
Ciudadanos no diu res de llevar la LOMCE, ni de disminuir ràtios, aposta per les proves externes i vol que les direccions dels centres contractin docents, filtrar l'accés a la docència a través de l'empresa privada, vincular el finançament universitari a la taxa de col·locació dels graduats, etc. (vegeu l'article Las (inquietantes y oscuras) intenciones de Ciudadanos para el profesorado de la enseñanza pública (1).)
Per entendre a quins interessos serveixen Rivera i companyia, recomanam l'estudi Ciutadans: com s’ha fabricat el ‘Podem de dretes’? (2). La banca i les grans empreses de l'IBEX, que controlen televisions i mitjans espanyols, han cuinat l'ascens sobtat d'aquest partit.
El proper diumenge esta en joc bona part del futur de l'ensenyament.
Vius i ungles a l'hora de votar!
Palma, a 17 de desembre de 2015

dijous, 17 de desembre de 2015

Oferta formativa de l'EBAP per al 2016


El BOIB núm. 183 de 17/12/15 publica la resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) per la qual es convoquen les activitats formatives del Pla de Formació per al Personal Docent per a l'any 2016, en les modalitats presencial, semipresencial o en línia. Aquestes activitats podran ser suspeses si no s'arriba a un mínim d'inscrits.

Al Boib hi trobareu l'oferta formativa i les instruccions generals per inscriure's i participar-hi; les dates i els horaris en què s'impartirà la formació, els trobareu a la web de l'EBAP, però de moment encara no hi apareixen.

Termini de presentació de sol·licituds i calendari:
-La sol·licitud s'ha de tramitar directament a l'apartat de Formació de l'EBAP del Portal de Serveis al Personal.
-El Pla de Formació s'estructura en tres períodes i cada un té el seu termini d'inscripció:
 • 1r període -14/12/15 a 10/01/16
 • 2n període - 14 a 31/03/16
 • 3r període - inclou dos terminis: 15 a 30/06/16 i 1 a 15/09/16
Les llistes d'admesos, exclosos i aspirants en espera, es publicaran també a la web de l'EBAP.

El material didàctic estarà disponible a http://ebapenlinia.caib.es/ i només hi tendran accés les persones admeses.dimecres, 16 de desembre de 2015

Reconeixement de competències professionals i curs de formació específica per avaluar-les

El BOIB núm. 182 de 15/12/15, publica l'anunci del director de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) convocant el Curs de formació específica per obtenir l'habilitació d'assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals.

Aquest anunci suposa, a més, que l'IQPIB es prepara per a futures convocatòries d'acreditació de competències professionals, fet que interessa especialment a aquells professionals que, havent desenvolupat una activitat laboral, careixen d'una titulació que acrediti aquests coneixements adquirits de manera pràctica en el seu àmbit laboral. Trobareu tota la informació que aquests professionals necessiten a la web sobre experiència professional.

Pel que fa al curs de FORMACIÓ ESPECÍFICA per a assessors i avaluadors, aquest s'adreça als següents col·lectius:
 • Professorat del sistema educatiu de cicles formatius de FP
 • Formadors especialitzats en unitats de competències que no pertanyin al sistema educatiu
 • Professionals experts del món productiu (no formadors)

Termini de presentació de sol·licituds i calendari:
 • 14-19/12/15 -presentació de les sol·licituds
 • 7/01/16 -publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos
 • 8 a 12/01/16 -termini per esmenar les causes d'exclusió
 • 14/01/16 -publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos
 • 18/01/16 a 18/3/16 -desenvolupament del curs, que tendrà una durada de 50 hores de formació a distància, incloses dues sessions presencials.
Podreu consultar les llistes a la web que teniu més avall i des d'on es realitza la sol·licitud.

La inscripció consta de dues parts:
 1. Procés telemàtic a la web http://experienciaprofessional-ib.caib.es/cursos.html 
 2. Lliurament a l'IQPIB, en el termini establert, de la documentació justificativa dels requisits.
Els requisits per participar al curs són:
 • Tenir una experiència d'almenys quatre anys relacionada amb les unitats de competència objecte d'aquesta convocatòria, reconeguda i demostrable en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Tenir una acreditació (títol oficial) com a mínim del mateix nivell de la qualificació professional de referència
 • Disposar dels coneixemnts bàsics com a usuari de l'entorn de foramció a distància Moodle i d'una adreça de correu electrònic vàlida
El curs compta amb 100 places per a participants, distribuïdes entre diferents famílies professionals com ara:
 • Administració, gestió i direcció
 • Activitats fisicoesportives i socorrisme
 • Comerç
 • Informàtica i comunicacions
 • Imatge personal
 • Instal·lacions i manteniment diversos
 • Hoteleria i restauració
 • Educació Infantil
 • Formació per a l'ocupació
 • Sanitat
 • Embarcacions esportives
 • Vehicles
Podeu consultar les bases completes del curs AQUÍ

L'Assemblea de Docents aconsegueix comprometre per educació un 30% de l'increment pressupostari


(Vegeu al final el document de l'oferta del Govern modificada amb la introducció del 30%)

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

L'Assemblea valora positivament la negociació per millorar els pressuposts en educació i desactiva la vaga de demà dimarts

En l'Assemblea general de Docents de Mallorca celebrada avui a Sineu s'ha duit a valoració el segon document que la Conselleria d'Educació ha traslladat en menys de 24 hores al Comitè de Vaga, fruit d'un acord de les forces parlamentàries que donen suport al Govern.

Després d'un primer document que des del Comitè havíem valorat com a poc concret pel que respecte al compromís d'augment del pressupost educatiu de produir-se una millora del finançament, avui migdia arribava un segon document que sí concretava la xifra d'un 30% en referència a aquesta qüestió.

L'Assemblea ha avalat una vegada més la feina de negociació del Comitè de vaga durant les dues darreres setmanes i després de tres hores de deliberació ha acordat:

-Desactivar la jornada de vaga de demà dimarts dia 15 de desembre, així com la concentració davant el Parlament que hi havia prevista.

-Així mateix s'ha acordat iniciar el procés per dur a als centres la consulta sobre la possible desconvocatòria de la vaga indefinida que s'inicià el 16 de setembre de 2013. Per això la primera passa serà traslladar aquesta decisió a la resta de coordinadores de les altres illes i mirar d'arribar a acords sobre aquesta qüestió, sobre quan es produiria i amb quin procediment.

-També ha acordat no firmar l'acord lliurat per la Conselleria, ja que es considera insuficient i no arriba ni tan sols al 50% de les propostes efectuades per l'Assemblea el passat dimarts dia 8. Es tracta d'un document sobre el qual no hi ha hagut temps per a que hi haguera negociació i per tant emplaçam al conseller Martí March per a que obri un procés de negociació real amb l'Assemblea en els propers dies. Aquest emplaçament és al marge de l'acordat respecte la vaga.

Consideram que amb l'acord parlamentari aconseguit aquest dilluns s'ha millorat el pressupost educatiu, tot i que es tracti de partides que encara no han arribat. Ens mostra una esperança de futur en la millora dels pressuposts educatius que permetrien ser optimistes de cara al futur en aquesta qüestió. Seria un augment pressupostari per disminuir el nombre d'alumnes per aula, per augmentar els equips de suport i orientació educativa i començar a solucionar els problemes més urgents en infraestructures educatives.

Amb tot, des de l'Assemblea de Docents no baixam la guàrdia, i no podem deixar de mostrar preocupació pel fet de com s'està aplicant la LOMCE a les Balears, i sobre la necessitat que tenim d'establir urgències pel que fa a la recuperació de drets laborals perduts, temes que esperam es puguin negociar en els propers dies.

http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2015/12/lassemblea-de-docents-aconsegueix.html


Document de l'oferta del Govern modificada amb la introducció del 30%:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIWjQtN3F2andFMW8/view?usp=sharing

dilluns, 14 de desembre de 2015

El Govern publica la seva oferta per desconvocar la vaga de demà 15 de desembre

Reunió Conselleria-Comitè de vaga de dijous 10.12.15. Foto: CAIB
El Govern ha publicat el document amb la seva proposta d'inversió en Educació per a 2016, en resposta a la convocatòria de vaga de l'Assemblea de Docents per a demà 15 de desembre:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2527057&coduo=7&lang=ca

Reproduït de la web de la Conselleria d'Educació:

Compromís d'increment de la inversió en Educació per a l'any 2016

Darrera actualització: 14/12/2015
Avui la Conselleria d'Educació i Universitat ha enviat als sindicats que integren la mesa sectorial d'Educació (STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT ) i a l'Assamblea de Docents el documents "Compromís d'increment de la inversió en Educació per a l'any 2016".

Es pot llegir a continuació i també s'adjunta en pdf.

Compromís d’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016
El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016 té com a prioritat fonamental començar a restituir els drets bàsics dels quals s’ha vist privada la ciutadania al llarg dels darrers anys. Es tracta d’uns pressuposts que són l'inici d'un camí, d'un full de ruta plasmat en els Acords de Governabilitat i que posen l’èmfasi en les polítiques socials amb l’objectiu de recuperar els nivells de benestar que s’han anat perdent.

Malauradament, aquest objectiu està fortament condicionat pel deficient finançament de què disposen actualment les Illes Balears per exercir les seves responsabilitats competencials. L’elevat nivell d’endeutament que arrossega la Comunitat Autònoma, bàsicament per aquest motiu, és difícilment compatible amb el procés de consolidació fiscal establert en el si del Consell de Política Fiscal i Financera, i acordat pel Consell de Ministres, que fixa un objectiu de dèficit del 0,3 % del PIB per a l’any 2016.

Conscient d’aquestes restriccions, el Govern està treballant des del primer dia en la millora del finançament, un treball que ja ha tingut els seus primers fruits amb els acords assolits el passat dia 3 de desembre amb el Govern de l’Estat i que obren la porta a l’arribada de nous recursos per al finançament d’inversions. Pel que fa a la despesa el Govern pretén que el gir social que plantegen els pressuposts del 2016 es vegi accentuat a partir de l’alliberament de recursos que es pugui derivar de la renegociació de les condicions del deute, tant amb l’Estat com amb les entitats financeres, com també per l’establiment d’una senda de convergència vers l’estabilitat pressupostària més progressiva, que faciliti un objectiu de dèficit més realista per a l’exercici 2016.

Per això, el Govern adquireix el compromís que les millores de finançament i l’ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de l’exercici 2016, reverteixin amb caràcter prioritari en les polítiques de caire social i millora de l’economia productiva.  En concret, la política educativa serà la prioritària, amb l’objectiu de reforçar l’impuls que ja rebran a partir de les dotacions previstes en el pressupost de 2016.

En el cas que es produeixi aquest increment en els pressuposts de 2016, la distribució del que s’assigni a la Conselleria d’Educació es negociarà en el si de la mesa sectorial d’Educació on hi estan representats els sindicats STEI-i, Alternativa, UOB, ANPE, FECCOO i FETE-UGT . Al mateix temps es mantindran reunions amb els diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre els quals es troba l’Assemblea de Docents.

Les línies prioritàries d’actuació que es plantejaran des de la Conselleria d’Educació i Universitat a la mesa sectorial per a l’aplicació d’aquest increment pressupostari seran les següents:
 

 • Baixada de ràtios, especialment a tots els cursos d’Infantil i Primària, a partir de les conclusions a què s’arribi en la comissió tècnica que amb aquest objectiu es crearà en el si de la mesa sectorial, i amb efectes des del curs 2015/16, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.
 • Increment del professorat d’atenció a la diversitat i orientació, especialment en els centres d’Infantil i Primària.
 • Millora de les infraestructures educatives, especialment pel que fa a la solució de les deficiències detectades, supressió de barreres arquitectòniques, eliminació d’instal·lacions de fibrociment (amiant) i totes aquelles actuacions que suposin l’eliminació d’aules modulars.
Així mateix, i tal com es contempla en l’acord marc signat el passat 30 de setembre de 2015 i ratificat a la mesa sectorial d’Educació de 9 d’octubre de 2015 entre la Conselleria d’Educació i Universitat i els sindicats STEI-i, FECCOO i ANPE, es podrà negociar en el si d’aquesta mesa la possibilitat d’avançar alguna de les mesures de recuperació de les condicions sociolaborals del professorat diferides en l’esmentat acord als anys 2017 o 2018.

Aquest acord estarà subjecte a la necessitat de cobertura que es pugui derivar d'eventuals desviacions pressupostàries, tant pel que fa a les previsions d'ingressos com de despeses, i en general a l'obligació de donar compliment a l'objectiu de dèficit d'acord amb la senda d'estabilitat pressupostària 2016-2018.

Comunicat de l'APTIB sobre els currículums LOMCE

Reproduïm el comunicat que hem rebut de l'Associació de Professors de Tecnologia de les Illes Balears sobre els currículums LOMCE, que també podreu trobar en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/0B-t6IHFmbbIhalVBczFhMERWSU0/view


EL DESPLEGAMENT CURRICULAR LOMCE A LES ILLES BALEARS.
COMUNICAT DE L’APTIB
(Associació de Professorat de Tecnologies de les Illes Balears)

Aquesta Associació vol informar de les passes dutes a terme en la defensa de l’àrea de Tecnologia; que la LOMCE estatal i el desplegament autonòmic del PP deixa  reduïda. Després de les eleccions autonòmiques al mes de Maig de 2015 i amb els “Acords pel canvi” que feien els partits polítics que composaren el nou Govern, i que en concret havien promès en campanya a l’APTIB la seva preocupació per l’àrea de Tecnologia com a base de l’FP, les Enginyeries i la formació integral del nostre alumnat així com la minimització de la LOMCE per tal de què l’àrea conservara la seva identitat i la seva estructura horària i curricular;  l’APTIB va mantenir una conversa amb el que ja era el nou Conseller d’Educació, Martí March, per poder dur a terme aquesta promesa. En aquesta nova reunió post eleccions (juny 2015),  l’actual conseller va mostrar la seva preocupació pel nostre col·lectiu,  donada la importància de l’àrea,  que minvava degut a l’optativitat i les poques hores setmanals d’aquestes assignatures que els curriculums del Govern anterior li havien assignat. Així mateix va prometre que aquesta vegada, a diferència de les mesures adoptades pel PP, seria el col·lectiu de Tecnologia qui participaria al desenvolupament del currículum pel que fa a l’àrea de Tecnologia. 

Martí March, el conseller,  va comunicar a tota la comunitat educativa que es derogarien aquests curriculums, i es redactarien uns de nous on es minimitzarien al màxim els efectes de la LOMCE Prometen el mantenimiento de las plantillas globales de los centros, no disminuir las horas asignadas a las áreas afectadas, en especial música, plástica y tecnología, siempre y cuando el número de grupos del centro no varíe durante el curso 2015-2016”. (veure premsa 19/06/2015).

Aquest estiu 2015, l’APTIB es va posar en contacte amb la Direcció General de Personal Docent pel que fa referència l’oferta de places del cos de secundària de l’especialitat de tecnologia que d’acord amb el còmput necessari de places, deurien d’haver-se oferit per al nostre professorat però no havien estat publicades a la convocatòria d’interinatge. Inicialment Personal Docent  va negar aquest fet però a dia 2 de setembre es va reunir amb la junta directiva de l’APTIB i va admetre que faltaven places de tecnologia i molt més enllà, faltaven moltes hores de tecnologia (que no places únicament) donat que malauradament molts de tecnòlegs no n’estan exercint les funcions de tecnologia sino que han completat horari amb altres atribucions. 

L’APTIB es va decebre moltíssim quan va sortir el primer esborrany (octubre 2015) de la modificació del desplegament dels curriculums a les Illes Balears. Aquest esborrany suposa una forta reducció de 4 hores d’obligarietat setmanal de la nostra àrea de primer a tercer d’ESO entre d’altres modificacions que desafavoreixen la tecnologia respecte a la LOE, (ja que passa de tenir 6 h setmanals obligàtories a només 2h a 2n ESO, i a 3r ESO seria optativa també en dues hores, per tant, en el millor dels casos, l’àrea perdria dues hores però la realitat és que en perd 4 d’hores (veure esborranys). Aquesta reducció suposa una pérdua del 66% de la nostra àrea que conjuntament amb el plantejament de 4t d’ESO i Batxillerat així com la proposta de les noves plantilles amb Informàtica podrien reduir l’àrea un 80-85%, cosa que no ha passat en la resta de  CCAA que SI han minimitzat de forma efectiva el desenvolupament curricular de la LOMCE i han mantingut quasi en la seva totalitat la càrrega lectiva i currículum LOE.

L’APTIB es va reunir en aquesta ocasió amb el Director General de Planificació i Ordenació de Centres a l’inici del mes d’octubre 2015,  Antoni Morante on se li va explicar la importància de augmentar les hores de Tecnologia obligatòria a l’ESO per la formació integral del nostre alumnat (veure article opinió premsa) , de manera que Tecnologia, al igual que  Música i Plàstica, quedàssin amb la mateixa càrrega LOE i no haguèssin d’asumir la pèrdua d’hores per les de lliure distribució, cosa que ha generat discòrdia als claustres. A més, la junta de l’APTIB li va recordar que s’hauria d’haver comptat amb els docents d’aquestes especialitats per el·laborar aquest primer esborrany, donat que esmenar, no és participar a l’elaboració del currículum.  A. Morante, després d’escoltar durant més de dues hores les propostes de la junta,  va encoratjar  la junta directiva de l’APTIB,  a  posar per escrit tot els arguments exposats, ja que ell els va trobar força interessants així com les propostes suggerides des del col·lectiu. Va convidar l’APTIB a esmenar,  tot i  explicant per escrit les argumentacions per augmentar les hores i la presència de la  Tecnologia així com per dotar-la de més obligatorietat i oferta als curriculums, i l’APTIB així ho va desenvolupar amb cura i detall (veure esmenes APTIB).

            El segon esborrany de la modificació del desplegament dels currículums LOMCE amb l’actualització de les esmenes que va sortir dia 01/12/15 va ser una nova decepció,  ja que la distribució horària a l’ESO i al Batxillerat continuava idèntica per a la Tecnologia i la Tecnologia Industrial. (veure esborranys). Amb aquest precedent la junta de l’APTIB al complet  es va reunir la setmana passada (primera setmana de desembre 2015) una altra vegada amb el Conseller, Martí March. Aquesta reunió va ser per tractar exclusivament  l’incompliment per part de la Conselleria d’allò promès a l’inici de la legislatura d’aquest nou Govern. 

Arribats en aquesta situació, i gràcies als sindicats Alternativa i UOB, dos dels membres de la junta de l’APTIB varen acudir convidats a la Mesa Sectorial d’Educació de dia 4/12/15 (veure comunicat) on s ’explicaven les al·legacions presentades i els criteris per tenir-les en compte o no.
La conclusió a la que arribam és que la Direcció de Planificació i Ordenació de Centres fa que les assignatures més perjudicades per la LOMCE com són la Tecnologia (en percentatge d’hores perdudes és la més reduïda), la Plàstica, la Música així com la segona llengua estrangera assumeixin, amb la seva reducció horària a l’ESO, l’autonomia de Centre (3h de lliure disposició) i això NO ÉS MINIMITZAR AL MÀXIM ELS EFECTES DE LA LOMCE  cosa que SI han fet en altres CCAA, i així els ho varem fer saber a la Mesa.

En aquests moments, aquesta Conselleria ens diu que és el Consell Escolar de les Illes Balears  qui  ha d’atendre  les nostres peticions i no ells perquè el tràmit d’aquesta normativa, continúa però la seva tasca ja ha finalitzat. Com que la nostra no ha finalitzat, presentarem les nostres esmenes al Consell Escolar de les Illes Balears.
 

La Junta directiva de l’APTIB

dimecres, 9 de desembre de 2015

UOB denuncia que la Conselleria d'Educació incompleix la Llei de llibertat sindicalAvui dematí els representants d'Unió Obrera Balear han oferit una roda de premsa a la seu de la Conselleria d'Educació per denunciar que aquesta incompleix la Llei de llibertat sindical, en no cedir un local a la secció d'Ensenyament del sindicat.

Així mateix, ha informat que la Conselleria no facilita dades respecte als alliberats de què oficialment disposa cada sindicat arran de les eleccions de desembre de 2014.

La roda de premsa ha tingut lloc a les dependències de la Conselleria del carrer Alfons el Magnànim, on UOB ha instal·lat unes oficines simbòliques per denunciar la manca del local al qual té dret per llei.

Tot seguit transcrivim el comunicat on s'informa amb detall del contingut del que s'ha explicat a la roda de premsa.


COMUNICAT DE PREMSA

1. Un any després de les eleccions sindicals d'educació, la Conselleria continua sense complir la Llei de llibertat sindical.

Segons la Llei orgànica 11/1985 de 2 d'agost de llibertat sindical (BOE núm. 189, de 8 d'agost) al Títol IV, Article 8, punt 2. c), les seccions sindicals dels sindicats més representatius tenen el dret «a utilitzar un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats en les empreses o en els centres de treball amb més de 250 treballadors»

UOB Ensenyament lluita des de fa pràcticament un any per a què la Conselleria d'Educació compleixi aquesta llei i, en conseqüència, posi a la disposició del sindicat un local adequat on poder treballar amb dignitat i privadesa.

La lluita començà el gener de 2015 amb la primera de tantes visites al Servei de Provisió Educativa, ocasió en què la representant de l'administració al·legà ignorància de la Llei.
El 30/01/15, després de reiterades visites al Servei de Provisió, UOB Ensenyament presentà, al registre de la Conselleria d'Educació, la sol·licitud formal d'un local adequat on desenvolupar les seves activitats.

Durant el mes de febrer i març, UOB Ensenyament repetí les consultes personals al Servei de Provisió obtenint sempre la mateixa resposta: que aconseguir un local era complicat i que havíem de tenir paciència, que feien el que podien. En definitiva, feia ja tres mesos que l'administració ens passava amb cançons i romanços.

El dia 1/03/15, UOB presentà una instància a Inspecció de Treball sol·licitant que instàs la Conselleria d'Educació al compliment de la Llei. No fou fins el 24/03/15 que el Director General de Treball i Salut laboral traslladà el nostre escrit a la Direcció General d'Educació.
Mentre tant, els representants de UOB Ensenyament continuàvem les nostres visites al Servei de Provisió sense cap novetat en la resposta obtinguda. Continuava, doncs, la burla vergonyosa als drets sindicals.

El 2/06/15 rebem resposta a la instància presentada quatre mesos abans a Direcció General deTreball: se'ns comunica que han traslladat el nostre escrit a la Conselleria d'Educació i que, per mitjà de contactes telefònics, se'ls ha informat que estan en procés de recerca del local. Torna-m'hi, torna-hi! Mig any després de les eleccions sindicals, el govern sortint en funcions no ha estat capaç de donar cap resposta més enllà de l'exasperant «ho estam mirant».

El 2/07/15, UOB Ensenyament torna a dirigir-se a Direcció General de Treball sol·licitant que reiteri a Educació el seu deure i estableixi, a més, un termini perquè es compleixi la Llei de llibertat sindical. A dia d'avui, encara no hem rebut resposta a aquesta sol·licitud.
Exigim també el compliment de la llei en la reunió bilateral a què UOB assistí el mes de juliol amb el nou conseller Martí March. «Ho mirarem», fou la seva resposta. La reunió dels representants de UOB amb la nova Directora General de Personal Docent seguí exactament el mateix esquema: «Acabam d'entrar i ho hem de mirar»

Se'ns explica, al mes d'agost, que des del Servei de Provisió Educativa s'ha de presentar un projecte a la Secretaria General d'Educació amb propostes de possibles locals, material d'equipament necessari i preu de lloguer, suposant que la Conselleria d'Educació no disposi de cap espai en propietat disponible per a què el sindicat que representa la tercera força en educació pugui exercir els seus drets, cosa que han d'estudiar. Se'ns convida, el mes de setembre, després d'algunes visites reivindicatives més, a presentar propostes si sabem d'algun espai disponible, cosa que UOB Ensenyament duu a terme dins el mes de setembre sense deixar de banda les visites als despatxos de l'administració per a fer el seguiment de l'estat de la situació.

Ja al mes d'octubre, a Direcció General de Personal Docent i al Servei de Provisió Educativa ens expliquen que han redactat el seu projecte, incloent-hi les propostes d'espais presentades per UOB, i l'han fet arribar a Secretaria General d'Educació; a partir d'aquest moment, ens diuen, hem de dirigir les nostres reclamacions a la Secretaria General.

Ens dirigim, doncs, a Secretaria General per parlar amb Francisco J. Gálvez Capellá, el Secretari General. Quina no és la sorpresa de UOB quan el Secretari General no ens rep i la seva secretària particular ens torna a remetre a Provisió Educativa. Arribats a aquest punt, la situació ja és denigrant, ens han marejat fent-nos anar d'un despatx a l'altre. Tornam a Provisió Educativa i ens tornen a remetre al Secretari General; ells, diuen, ja no poden fer res més. Demanam per segona vegada que el Secretari General ens rebi però ens asseguren que està molt ocupat i necessiten com a mínim una setmana per a poder saber quan ens podrà rebre. Sembla que se'n riuen de nosaltres. Quinze dies més tard d'haver-ho sol·licitat formalment, i ni tan sols a dia d'avui, cap funcionari de la Secretaria General d'Educació s'ha posat en contacte amb UOB. 

El 17/11/15 UOB Ensenyament rep un correu electrònic en què se'ns convoca per a l'endemà a les 11 hores del matí per anar a visitar tres locals disponibles. A la fi! Sembla que a menys d'un mes de complir-se l'any de les eleccions sindicals i després de més de mig any després que el nou govern guanyés les eleccions, s'entreveu una possibilitat de poder treballar en un espai que, esperam, estigui en condicions.

Dia 18/11/15, el dia de la visita tan esperada, una hora i mitja abans de la cita, que encara no sabem on s'ha de produir, rebem una telefonada del Cap del Servei de Provisió dient que s'ha d'anular la visita als possibles locals. Com?! La Llei de llibertat sindical és un joc per al govern de torn? On és la serietat professional? Així funciona la Conselleria d'Educació? Dos dels tres locals que s'havien de visitar eren ocupats per una associació que fa dos anys que no els utilitza però abans de mostrar-nos-els han de verificar que aquesta associació no hi continua interessada. Ara se n'adonen?Interessada? Després de dos anys de tenir dos locals inutilitzats? Aquesta fou la gota que feu vessar el tassó de UOB Ensenyament. «Si podeu esperar a finals de la setmana que ve, ens faríeu un favor» fou la darrera resposta que rebérem del Servei de Provisió. I a 9 de desembre, encara no sabem res de nou. UOB Ensenyament no es presentà a les eleccions sindicals per a fer favors ni per a que l'administració faci befa de la legislació vigent.

La situació, doncs, ha esdevingut insostenible, vergonyosa, inacceptable, indignant i ens aboca a prendre mesures desesperades com la d'avui. Vergonya, cavallers, vergonya!

2. La Conselleria no informa sobre els alliberats que corresponen a cada sindicat

Per altra banda, avui fa exactament un mes que demanàrem per escrit a la Conselleria quin crèdit horari corresponen a cada sindicat i quants alliberats ha sol·licitat cadascun d'ells, i encara no tenim cap resposta.

Pel que fa a UOB sabem que ens corresponen per llei 3,21 alliberats. Ho demanàrem el 9 de febrer i la Conselleria ens comunicà oficialment la xifra el 15 de març. Aquesta xifra es calcula matemàticament en funció del percentatge de vot a les eleccions, que en nostre cas va ser l'11,63%.

Ens hem trobat, emperò, que a les diferents reunions convocades per la Conselleria s'hi han anat presentant, en nom de sindicats menys votats que UOB, més representants que els alliberats que ens corresponen a nosaltres.
Tenim dret a saber, per tant, si totes aquestes persones són oficialment alliberats sindicals o no. La millor manera d'esvair el dubte és que la Conselleria contesti la nostra pregunta, cosa que, tornam a dir, encara no ha fet al cap d'un mes.

El comitè de vaga de l'Assemblea de Docents explica 10 motius per fer vagaPER QUÈ FAREM #VAGA 15D:

1. Perquè el conseller Martí March ha ignorat el rebuig dels docents a l'acord marc.

2. Perquè el pressupost educatiu incompleix les promeses electorals: suposa quedar en un 2,96% del PIB, semblant al del PP, quan el PSOE prometia arribar progressivament al 5%.

3. Perquè cal un pla de xoc per reduir ràtios, sobre tot a infantil i primària.

4. Perquè amb aquests pressuposts mai no arribarem a eliminar els 93 barracons de les Balears.

5. Perquè encara esperam un diagnòstic de l'estat dels equips de suport i un pla per reforçar-los.

6. Perquè més de la meitat dels IES tenen aules que no arriben a la superfície mínima legal de 1,5m2 per alumne, segons dades de la Federació d'Associacions de Directors.

7. Perquè es perllonguen les retallades de sous (complements, sexennis, extra 2012 i estiu interins) i reduccions horàries dels majors de 55 anys.

8. Perquè ara que els pressuposts encara no estan tancats és el moment de millorar-los.

9. Per dignitat i perquè no ens agrada que ens utilitzin ni ens prenguin el pèl.

10. Perquè volem tornar seure a negociar per aconseguir una educació de qualitat per a tothom.

I perquè volem una minimització real de la LOMCE ara, i després, la seva derogació!

Per tot això i més: #VAGA15D !


divendres, 4 de desembre de 2015

La Conselleria encén el conflicte imposant la LOMCE pura i dura

Antoni Morante i Martí March amb el ministre d'Educació
Després de la Mesa Sectorial extraordinària que ha tingut lloc avui dematí, on s'ha tractat la modificació dels currículums de les Illes Balears, des d'UOB arribam a la conclusió que no hi haurà minimització de la LOMCE. Les al·legacions en aquesta línia han estat desestimades, els centres educatius en patiran els efectes més perniciosos i la qualitat educativa, un cop més, en sortirà molt malparada:
 • A Secundària, Plàstica, Música i Tecnologia continuen amb uns horaris sota mínims, els més baixos de totes dels Comunitats Autònomes, posant en perill places docents i impedint la formació integral dels alumnes.
 •  A Primària, Plàstica, Música i Educació Física també pateixen retallades d'horari.
 • Les tres hores de lliure disposició tiren endavant i convertiran els claustres en un camp de batalla on podran primar altres interessos abans que els pedagògics.
 • No hi haurà desdoblaments a Català i l'horari es redueix una hora a primer i segon d'ESO.
 • No es preveu la possibilitat de desdoblar Matemàtiques a ESO ni de fer més grups per atendre la diversitat.
 • No es garanteix la continuïtat del model vigent de PALIC, etc.

Des d'UOB hem acusat la Conselleria de ser el braç executor de la LOMCE i hem advertit que aquestes resolucions no fan més que tirar llenya al foc i donar encara més arguments per a l'aturada convocada per a dia 15 de desembre. Hem tornat a reclamar que es reobrin les negociacions amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents per evitar la jornada de vaga i posar fi al conflicte.

Pel que fa a les al·legacions, 341 en total segons se'ns ha dit, si bé algunes d'elles repetides, el director general de Planificació, Antoni Morante, ha explicat a grans trets les resolucions i ha anunciat que properament es faran públiques.

Respecte a les proves d'avaluació individualitzada de Primària, ha anunciat que correran a càrrec dels docents de cada centre. Ha assegurat que no seran puntuables per a la promoció a ESO ni utilitzades per fer rànquings. 

Els currículums seran traslladats al Consell Escolar de les Illes Balears, on podran ser novament esmenats. Es dóna la circumstància que els nous sindicats, sorgits de les eleccions d'ara fa just un any, encara no tenim veu ni vot en aquest organisme, entre altres coses perquè s'hi manté la composició reduïda que s'imposà amb les retallades de 2012.

Les resolucions de les al·legacions presentades pels sindicats se'ns han lliurat per escrit. Respecte a les d'UOB, consideram que les respostes són pobres i insuficients. La més llarga no arriba a dues retxes i mitja.

Convidada per UOB, ens ha acompanyat la presidenta de l'Associació del Professorat de Tecnologia de les Illes Balears (APTIB), Ester Micó, que ha fet una exposició exhaustiva de totes les mancances dels currículums i dels perjudicis que ocasionaran tant a les places de l'especialitat com a la formació dels alumnes.

No podem deixar d'esmentar que la presidència de la Mesa ha volgut impedir la intervenció dels convidats dels sindicats Alternativa i UOB, limitant la seva actuació a assessorar els portaveus. Des d'UOB hem recordat que amb l'anterior administració no hi havia aquesta limitació i finalment han pogut intervenir amb normalitat. 

La reunió l'ha oberta la directora general de Personal, Rafaela Sánchez. A més del director de Planificació ha comptat amb la presència de Jaume March, cap de departament de Planificació i Centres, i Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa.

Tot seguit transcrivim les preguntes que UOB ha presentat per escrit a la Mesa:


PREGUNTES PER A LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ DE 4/12/15

1.- Per què no es fan públiques les al·legacions presentades per tal que la comunitat educativa les pugui consultar?

2.- Quantes al·legacions s'han presentat?

3.- Per què no han rebut resposta les al·legacions presentades?

4.- Com podem saber per quin motiu es desestima cada al·legació?

5.- Quines al·legacions han estat acceptades i recollides en aquests esborranys?

6.- S'ha creat una comissió per valorar les al·legacions presentades i desestimar-les o no? Qui formava aquesta comissió?

7.- Quins criteris i quina metodologia s'ha fet servir per valorar les al·legacions?

8.- Ens podeu indicar les causes per les quals no s'han acceptat les al·legacions presentades per:
 • -CEIP S'Algar: sobre les hores assignades a Educació Física i Educació Artística.
 • -IES Llucmajor: sobre Palic, desdoblaments de Català i hores lectives de Català a 1r de Batxillerat.
 • -IES Josep Maria Tomàs: sobre desdoblaments de Català.
 • -IES Pau Casesnoves: sobre hores lectives setmanals de Català i Castellà i sobre desdoblaments i reducció de ràtios a Matemàtiques de 3r i 4t d'ESO.
 • -Associació 31: sobre l'assignatura de Teatre.
 • -La plataforma CREA -sobre Educació Plàstica i Música
 • -L'associació APTIB: sobre Tecnologia.
 • -El sindicat UOB: sobre desdoblaments de Català, Palic i l'eliminació de les 3h de lliure disposició.
9.- Ens poden explicar com minimitzen la Lomce cada una de les modificacions que introdueixen aquests esborranys?

10.- Quines mesures s'han pres per minimitzar les proves individualitzades de 3r i 6è de Primària?dimarts, 1 de desembre de 2015

Presentació de la Unitat Didàctica d'ESO sobre el Tricentenari

Dijous 17 de desembre es presenta la Unitat Didàctica d'ESO sobre el Tricentenari. No hi falteu!

"La llengua i la historia són el botí més preuat a l'hora de sotmetre un poble".
Àngel Guimerà
Notícia relacionada: L'Assemblea Sobiranista reclama a la presidenta Armengol que els fets succeïts ara fa 300 anys siguin incorporats al currículum educatiu de l'ensenyament secundari.
http://dbalears.cat/especials/2015/11/30/287834/tricentenari-arriba-consolat-mar.html

divendres, 27 de novembre de 2015

UOB denuncia novament la Conselleria d'Educació per marginar el comitè de vaga


COMUNICAT DE PREMSA

Palma, a 27 de novembre de 2015

Ahir dijous, 26 de novembre, els representants del Consell Sectorial d'Ensenyament d'Unió Obrera Balear van abandonar la Mesa Sectorial d'Educació i van presentar una nova denúncia a Inspecció de Treball per incompliment del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo, que al seu article 5 estableix que «Correspon al comitè de vaga participar a quantes actuacions sindicals, administratives o judicials es realitzin per a la solució del conflicte».

Malgrat que els docents de l'ensenyament públic van rebutjar l'acord marc signat per STEI i CCOO a les votacions de 14 i 15 d'octubre, i en conseqüència la vaga indefinida continua vigent, el conseller d'Educació va convocar una segona Mesa Sectorial per tractar la recuperació dels sexennis, que formen part del punt 9 de la taula reivindicativa. Des d'UOB valoram molt negativament el fet que la Conselleria reincideixi en l'incompliment de la llei laboral.

Recordam un cop més que el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents va sol·licitar formalment la reobertura de negociacions el 21 d'octubre, petició que no ha obtingut resposta per part de la Conselleria.

Pel que fa a l'acord sobre sexennis i paga extra que ahir signaren els sindicats STEI, ANPE i CCOO, volem destacar que suposa un empitjorament de l'acord marc assumit pels mateixos sindicats, atès que s'ajorna a 2017 el 37,5% de la paga extra de 2012 pendent de cobrar, quan l'acord marc establia que s'havia de fer efectiu dins el “curs 2015-2016”. El cobrament dels sexennis el setembre de 2016, fixat a l'acord d'ahir, ja es contemplava com a possibilitat dins l'acord marc.

Consideram totalment reprovable, per altra banda, que a la Mesa de 20 de novembre fossin els sindicats STEI, ANPE, CCOO i UGT els qui proposassin ajornar la paga extra a 2017 abans de rebre cap proposta de la Conselleria, tal com reflecteix l'acta de la sessió. Determinats sindicats, per tant, no només han signat un acord marc rebutjat àmpliament pels docents, sinó que han proposat rebaixar-lo i ho han ratificat amb la seva signatura.

Nota de premsa del Govern sobre l'acord:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2512312&coduo=7&lang=ca

Comunicat del comitè de vaga: L'acord al voltant dels sexennis és maquillatge per una retallada


L'ACORD AL VOLTANT DELS SEXENNIS ÉS MAQUILLATGE PER UNA RETALLADA

Les nostres preocupacions no s'obliden per quatre mesos de sexennis

Mallorca, 27 de novembre de 2015

A la Conselleria d'Educació estan més preocupats per vendre millores on no n'hi ha que per resoldre els problemes més greus del nostre sistema educatiu. Així les coses, per Martí March és més important fer-se una foto amb un nou acord que el contingut del mateix.

La presentació del nou acord pel cobrament dels sexennis al mes de setembre no és més que una altra capa de maquillatge per tapar la pròrroga de les retallades del Govern Bauzà que representa l'acord «March» d'educació, acord àmpliament rebutjat pel col·lectiu docent.

És evident que aquest moviment respon al fet que alguna cosa havien de fer després dels acords aconseguits per les carreres professionals de sanitat i serveis generals. Però com ja va essent costum, a Educació anam els darrers. A Martí March no li va interessar en el seu moment prendre la iniciativa per tancar aquest assumpte abans que als altres sectors i va decidir prorrogar-nos la congelació dels sexennis com ho havia estat fent el govern del PP, i ara ha decidit congelar-nos-els un poc menys. Tot per compromís i, de passada, per tirar-se flors.

Si realment hi hagués hagut interès a treballar per millores de calat en els diferents punts de l'acord «March», s'hauria començat per marcar avanços en les problemàtiques més candents del nostre sistema educatiu: les ràtios elevades als diferents nivells (la Conselleria va informar que a infantil estan massificades el 61% de les aules); l'incompliment de la normativa estatal que marca el nombre d'alumnes per superfície d'aula (recentment un informe de FADESIB denunciava que la normativa no s'acomplia en un 51% dels instituts); encara no s'ha fet un diagnòstic dels equips de suport educatiu ni s'ha previst l'ampliació dels EOEP; i tenim grans mancances en infraestructures educatives.

Aquesta mesura de maquillatge no servirà per tapar el descontent i la decepció que cada vegada es veu més patent als nostres centres. Molt els agrada passejar-se fent-se fotos per aquí i per allà, però després tot queda en res.

La incapacitat de diàleg del cap de la Conselleria està duent la situació cap a una nova mobilització al carrer en les pròximes setmanes. I per si no fos poc que Martí March decidí rompre unilateralment les negociacions amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents (mai ha entès com era d'important per a molts docents que arribàs a un acord amb l'Assemblea), ara es dedica a encendre l'ambient i a dubtar de la nostra bona voluntat de resolució del conflicte posant en qüestió la convocatòria de vaga en sessió parlamentària. Sota les seves paraules es transmet un menyspreu que ell nega, però que cada dia encalenteix més els ànims de molts docents. Des del Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents no podem dir-li altra cosa que, aquest tema de la vaga, que havia caigut de l'ordre del dia de les nostres reunions, tornarà a ser a l'ordre del dia de l'Assemblea de Docents que se celebrarà el pròxim dimecres 2 de desembre a l'IES Binissalem. En aquesta reunió també es concretaran la resta de mobilitzacions que es plantegin.

Comitè de Vaga de l'Assemblea de Docents

dimarts, 24 de novembre de 2015

UOB dóna suport a les al·legacions de CREA als currículums LOMCE


Des d'UOB Ensenyament volem manifestar el nostre suport a les al·legacions presentades per la Plataforma CREA als currículums LOMCE, en defensa de les matèries artístiques, que podeu consultar AQUÍ.

Tal com diu el text de CREA:

"Si volem alumnes creatius i expressius, entre altres premisses, els haurem de dotar d’espai-temps per a dur a terme aquests fets. La pintura, l’entorn cultural, l’escultura, el dibuix, la música, el llenguatge artístic i musical, els autors, l’expressió corporal, el teatre…., no tenen cabuda en una hora setmanal. Sense un accés real a l’Educació Artística no estem respectant les necessitats del nostre alumnat. L’artística és alhora, educació, varietat de disciplines, un llenguatge, cultura, intel·ligència i competència. Una Educació que es pretén holística i integral no pot agreujar comparativament l’Educació Artística."

Les al·legacions recorden que "l’Educació Artística a l’etapa de Primària ja perdé una sessió íntegra en l’aplicació de la darrera reforma educativa, reduint les 2,5h ja insuficients a tan sols 2h que englobarien Música i Plàstica", i consideren que "caldria garantir un mínim d’una hora per a cada una de les disciplines que conformen l’Educació Artística en l’actualitat (Educació Plàstica i Educació Musical) dins el còmput horari setmanal". Per aquest motiu proposen "un mínim de 2h setmanals per a tots els cursos de l’Educació Primària, el que es resumiria en 6 hores d’Educació Artística per a cada cicle".

Pel que fa a l'ESO, expliquen que "la modificació del decret només garanteix dues hores de cadascuna de les assignatures en tota l’educació secundària. Música i educació plàstica, visual i audiovisual només figuren com a obligatòries a primer curs", i que aquestes dues hores "resulten del tot insuficients per poder desenvolupar el currículum i per garantir la formació integral dels alumnes". Afegeixen que "el fet que desapareguin els tallers d’artesania, de música, cant coral... empobreixen encara més la formació artística dels alumnes", i per això reclamen l'obligatorietat de les matèries artístiques als cursos primer, segon i tercer d’ESO amb una càrrega lectiva d’almenys dues hores.

Observen també que en relació a altres comunitats autònomes "les Illes Balears estan a la coa pel que fa a presència obligatòria al primer cicle d’educació secundària obligatòria de música i educació plàstica, visual i audiovisual".

Destaquen igualment que l'organització del quart curs "no permet un itinerari artístic, que seria l’ideal per als alumnes que volen continuar els seus estudis al batxillerat artístic", i fan la seva proposta de troncals d'opció. Reivindiquen també desdoblaments així com la inclusió de Música als programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR).

A Batxillerat artístic, pel que fa a primer curs reclamen que entre les troncals d’opció s’hi afegeixin "dues assignatures, una de la via d’arts plàstiques i una de música (llenguatge i pràctica musical o anàlisi musical)", i que es trobi "la fórmula per poder crear assignatures optatives que mantenguin els tallers que tenim actualment donat que contribueixen a diversificar l’oferta i millorar la formació."

A segon, expliquen que "falta l’assignatura d’Anàlisi Musical II" per una errada no resolta, i que "s’introdueix l’assignatura d’història de la filosofia i es deixa de fer una específica", de manera que "un alumne que abans podia fer Història de la Música i la Dansa i Anàlisi Musical II ara només en pot fer una". Per tot plegat plantegen "la necessitat d’afegir dues assignatures al bloc de troncals d’opció, una de música i una de plàstica i afegir una específica més (que els alumnes n’hagin de triar dues)."

Finalment, quan a l'Ordre de desplegament, adverteixen que "les assignatures específiques, que són les més pràctiques i concretes de la formació artística, queden a tan sols tres hores mentre que les troncals d’opció (menys concretes i, en general més teòriques) queden a quatre hores", i que "com que desapareixen les tres hores de lliure disposició no tenim possibilitat als centres de pal·liar aquesta circumstància." En conseqüència, consideren que "les assignatures més específiques del Batxillerat d’Arts plàstiques i del Batxillerat d’Arts escèniques, Música i Dansa: Llenguatge musical, Anàlisi musical I i II, Història de la música i la dansa, Dibuix artístic, Volum… han d’anar necessàriament a quatre hores."

dilluns, 23 de novembre de 2015

Del Servei d'Ensenyament del Català només en queda la placaEl Servei d'Ensenyament del Català continua desaparegut d'ençà que fou suprimit pel PP de Jose Ramón Bauzá. L'únic que en queda és la placa que es pot veure a la foto. Avui dematí hem demanat a la Conselleria pel cap del Servei, i després de confirmar-nos que no n'hi ha ens han remès a l'Institut d'Estudis Baleàrics. El problema és que l'IEB no té la funció d'assessorar els centres educatius, com es pot comprovar a la seva pàgina web.

La directora de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Francisca Alorda Vilarrubias, que ha obert la sessió la Comissió Avaluadora de les subvencions de FPB d'avui dematí, ha explicat a la presentació que la seva Direcció General té competències pel que fa a "la llengua". En realitat, emperò, el Servei de Projectes Lingüístics, dirigit per Mercedes Isern Toral, només s'ocupa de les llengües estrangeres.

Lamentablement, doncs, cap diferència entre PP i PSOE pel que fa al Servei d'Ensenyament del Català.
Maria Francisca Alorda Villarrubias, directora general de FP

UOB s'absté a les subvencions de programes de FPB a entitats i ajuntamentsAvui dematí ha tingut lloc la reunió de la Comissió Avaluadora de les sol·licituds d'ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica a entitats i ajuntaments.

Com ja vam anunciar que faríem el dia que es va publicar la convocatòria, UOB s'ha abstingut a l'aprovació dels informes que serviran de base per redactar les resolucions. Tal com va passar a les adjudicacions de gener passat, mentre hi torna a haver un total de 948.750 euros assignats als pressuposts per a aquestes subvencions (467.500 euros per a ajuntaments i 481.250 per a organitzacions no governamentals), els representants de la Direcció General de Formació Professional no han sabut contestar quina quantitat hi ha prevista per a la FPB dels centres públics, que continua impartint-se sovint en condicions molt precàries i sense desdoblaments.

En el cas de les organitzacions no governamentals s'han concedit un total de dotze ajuts a nou entitats i se n'han denegat tres. Pel que fa als ajuntaments se n'han concedit tres (un a Son Servera i dos a Calvià) i se n'han denegat dos a Santa Eulària des Riu per presentació fora de termini. La cap del Servei de Planificació i Participació del Departament de FP, Maria Antònia Carbonell, ha dit que estudien obrir una segona convocatòria per als ajuntaments donada l'escassa participació.

UOB exigeix que la Conselleria negociï els sexennis amb el comitè de vaga


Mesa sectorial de 20 de novembre, poc abans que els representants d'UOB abandonàssim la reunió. Foto: CAIB
Continua sense haver-hi una data concreta per recuperar els sexennis i el 50% restant de la paga extra de Nadal de 2012. Segons la nota de premsa de la Conselleria d'Educació sobre la Mesa Sectorial de divendres passat, l'únic acord que es va prendre va ser el compromís per part de la Conselleria d'"enviar una proposta concreta la propera setmana als sindicats que serà tractada a la Mesa Sectorial".

Des d'UOB exigim que aquesta proposta sigui enviada en primer lloc al comitè de vaga de l'Assemblea de Docents i es negociï amb els seus representants, tal com estableix l'article 5 del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo, amb base al qual vam denunciar la Conselleria a Inspecció de Treball per la convocatòria de la Mesa de divendres.

Pel que fa a la paga extra, la nota de premsa confirma que cobrarem el segon 25% aquest desembre. Tot i que també diu que "l’Acord Marc d’Educació estableix que el 2016 es recuperava el 50% de la paga extra de 2012", en realitat l'acord especifica que s'ha de cobrar dins el curs 15-16, és a dir, abans de setembre de 2016, com podreu comprovar al document (pàgina 4).

Segons la memòria econòmica de l'acord, les quantitats previstes per a aquestes partides són les següents: 

1) Paga extra 2012:

2. Mesures de recuperació de salaris de personal docent pel curs 2015-2016
 • Recuperació del 26% pendent de la paga extraordinària de 2012, que s’abonarà abans de 31 de desembre de 2015: 6.532.471€
 • Recuperació del 50% de la paga extraordinària de 2012, que s’abonarà a partir d’1 de gener de 2016: 13.125.472€
2) Sexennis:

Any 2017:
 • Cobrament del complement específic de formació permanent i del complement de comunitat autònoma (sexennis): 15.432.824€

Recordam la comparativa dels acords al diferents sectors que hem fet a UOB:
https://drive.google.com/open?id=0B2JBZIy87nFIMXFyWHVBLXZGNVU


Recull de premsa

AraBalears:
dbalears.cat
 Última Hora
 Diario de Mallorca


divendres, 20 de novembre de 2015

UOB Ensenyament denuncia la Conselleria d'Educació a Inspecció de Treball


COMUNICAT DE PREMSA

Palma, a 20 de novembre de 2015

Avui dematí els representants del Consell Sectorial d'Ensenyament d'Unió Obrera Balear han abandonat la Mesa Sectorial d'Educació i han presentat una denúncia a Inspecció de Treball per incompliment del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo, que al seu article 5 estableix que «Correspon al comitè de vaga participar a quantes actuacions sindicals, administratives o judicials es realitzin per a la solució del conflicte».

Tot i que els docents de l'ensenyament públic van rebutjar l'acord marc signat per STEI i CCOO a les votacions de 14 i 15 d'octubre, i en conseqüència la vaga indefinida continua vigent, el conseller d'Educació ha convocat per a avui una Mesa Sectorial per renegociar els sexennis, que formen part del punt 9 de la taula reivindicativa.

Per altra banda, el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents va sol·licitar formalment la reobertura de negociacions el 21 d'octubre, petició que no ha obtingut resposta per part de la Conselleria.

Des d'UOB recordam que el 21 d'abril denunciàrem l'anterior Administració per motius semblants, després que aquesta hagués convocat tres meses sectorials que afectaven la taula reivindicativa. Aleshores advertírem en un comunicat que “si el que es pretén és aparentar una falsa situació de normalitat, Unió Obrera Balear no es prestarà a aquest joc”. La valoració que en feim ara és la mateixa.

Els representants d'UOB Ensenyament hem abandonat la Mesa Sectorial un cop hem fet constar en acta un escrit amb aquestes consideracions, i ens hem dirigit a presentar la denúncia corresponent a la Direcció Territorial d'Inspecció de Treball (s'adjunten ambdós documents).

UOB Ensenyament

Prèvies adjuntades a l'acta de la Mesa:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIRWE3TUpXSkZveEk/view?usp=sharing

Denúncia a Inspecció de Treball:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIVFRBa0lCbzdFMkk/view?usp=sharing 

dimecres, 18 de novembre de 2015

La Conselleria margina l'Assemblea de Docents a la renegociació dels sexennis


La Conselleria ha convocat una Mesa Sectorial per a passat demà, divendres, amb la negociació dels sexennis i la paga extra de 2012 com a únic punt de l'ordre del dia. Des d'UOB ja anunciam que ens aixecarem i abandonarem la Mesa un cop aquest es comenci a discutir, atès que el cobrament dels sexennis forma part de la taula reivindicativa i la vaga indefinida continua convocada. Per tant, primer s'ha de negociar amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents, tal com estableix el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo. Recordam també que el comitè de vaga té sol·licitada la reobertura de les negociacions des del 21 d'octubre.

Demà es tractarà aquesta qüestió, entre d'altres, a l'Assemblea que tindrà lloc a l'IES Josep Sureda i Blanes a partir de les 17h.

Podeu veure una taula comparativa dels acords dels diferents sectors amb l'Administració, pel que fa a la carrera professional i sexennis i el pagament pendent de l'extra de Nadal de 2012, AQUÍ.

UOB reclama la represa de les negociacions amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents

Presentació al registre de la petició de reobertura de negociacions. Foto: dbalears.cat
A la Mesa Sectorial del passat divendres, 13 de novembre, els representants d'UOB Ensenyament reclamàrem al conseller d'Educació, Martí March, que convoqui de forma immediata el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents per reprendre les negociacions, tal com el propi comitè de vaga va demanar oficialment el passat 21 d'octubre.

Consideram inacceptable que, al cap d'un mes de les votacions i de l'esmentada petició per part del comitè de vaga, el conseller encara no hagi fet aquesta passa. Recordam que el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo, al seu article 5 estableix que «Correspon al comitè de vaga participar a quantes actuacions sindicals, administratives o judicials es realitzin per a la solució del conflicte». Per tant, no es poden traslladar a Mesa sectorial mesures que formen part de la taula reivindicativa de la vaga indefinida, que continua convocada per part de l'Assemblea de Docents. Des d'UOB ens reservam el dret a emprendre les mesures legals que considerem convenients per exigir el compliment de la llei, com ja vam fer amb l'anterior Administració educativa.