Bústia Covid-19

dijous, 26 de febrer de 2015

Ajudes del Fons Social

Vos recordam que fins el 31 de desembre de 2015 continua obert el termini de peticions d'ajuts i prestacions del Fons Social, en les següents modalitats:

Model de sol·licitud: en els enllaços anteriors. El podeu presentar a qualsevol registre de la CAIB, dirigit al Director general de Funció Pública.

Quanties i terminis de presentació: Consultau-ho a l'apartat Taula resum ajudes AQUÍ .

La Comissió d'Acció Social d'Educació que revisa les sol·licituds d'ajudes es reuneix mensualment. Les dues darreres han tingut lloc el 15 de gener i el 16 de febrer.

Les ajudes concedides es publiquen a la web i les denegades es notifiquen per carta.

Revisant el darrer llistat, les causes de denegació que hi apareixen són:
-la persona discapacitada té ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional (SMI)
-el fill té ingressos superiors a 7/14 pagues del SMI
-tipus de personal no contemplat per percebre ajudes socials
-que els estudis siguin un cicle formatiu
-que els estudis no siguin oficials
-que el sol·licitant ja ha percebut l'ajuda amb anterioritat
-l'ajuda ja ha estat rebuda per l'altre progenitor
-matrícula corresponent a un curs anterior

De 271 sol·licituds presentades a la darrera remesa se n'han denegat 13 i s'han aprovat tota la resta

Cal recordar també que d'ençà de les retallades de 2012 continuen suspesos els següents ajuts:
  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat
  • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Enllaç a la pàgina principal de Fons Social AQUÍ.