Bústia Covid-19

Loteria 2020

Loteria 2020

dijous, 26 de febrer de 2015

Ajudes del Fons Social

Vos recordam que fins el 31 de desembre de 2015 continua obert el termini de peticions d'ajuts i prestacions del Fons Social, en les següents modalitats:

Model de sol·licitud: en els enllaços anteriors. El podeu presentar a qualsevol registre de la CAIB, dirigit al Director general de Funció Pública.

Quanties i terminis de presentació: Consultau-ho a l'apartat Taula resum ajudes AQUÍ .

La Comissió d'Acció Social d'Educació que revisa les sol·licituds d'ajudes es reuneix mensualment. Les dues darreres han tingut lloc el 15 de gener i el 16 de febrer.

Les ajudes concedides es publiquen a la web i les denegades es notifiquen per carta.

Revisant el darrer llistat, les causes de denegació que hi apareixen són:
-la persona discapacitada té ingressos propis per rendes de treball superiors al salari mínim interprofessional (SMI)
-el fill té ingressos superiors a 7/14 pagues del SMI
-tipus de personal no contemplat per percebre ajudes socials
-que els estudis siguin un cicle formatiu
-que els estudis no siguin oficials
-que el sol·licitant ja ha percebut l'ajuda amb anterioritat
-l'ajuda ja ha estat rebuda per l'altre progenitor
-matrícula corresponent a un curs anterior

De 271 sol·licituds presentades a la darrera remesa se n'han denegat 13 i s'han aprovat tota la resta

Cal recordar també que d'ençà de les retallades de 2012 continuen suspesos els següents ajuts:
  • Per viduïtat per als cònjuges del personal de l'administració autonòmica
  • Per orfandat
  • Bestretes ordinàries i extraordinàries
Enllaç a la pàgina principal de Fons Social AQUÍ.