Bústia Covid-19

divendres, 6 de març de 2015

Assemblea general de docents interins dimarts 10 de març
Rebut de l'Assemblea de Docents:

A DIFONDRE ENTRE ELS INTERINS I INTERINES DELS VOSTRES CENTRES

Estimats companys i companyes:

A petició d'alguns dels sindicats amb representació a la mesa sectorial se'ns ha demanat convocar una assemblea d'interins per treure una valoració assembleària d'una sèrie de punts que s'estan plantejant a les darreres meses sectorials i que afecten directament al col·lectiu d'interins.

Entre aquests punts tenim:

- Detalls sobre el procés d'adjudicacions de places.
- Proposta de baremació de la llista d'interins.
- Requisits per impartir llengües estrangeres.

Vista la urgència del tema, doncs hi ha moltes possibilitats que aviat es convoqui una nova mesa sectorial o els comitès de vaga, hem vist necessari convocar l'assemblea el pròxim dimarts 10 de març a les 17:30 a l'IES Sureda i Blanes de Palma. Per motius d'horari del centre, vos demanam que sigueu puntuals per no endarrerir el començament de la reunió.

Per preparar la reunió, vos passam tres documents que se'ns han fet arribar:

1.- Resolució del procés telemàtic decidit a la mesa sectorial de dilluns 2 de març.

2.- Proposta sobre baremació d'interins feta per un grup de docents.

3.- Document sobre punts relatius als interins a pronunciar-se (UOB)

4.- Evolució dels requisits que s'han demanat per impartir matèries lingüístiques.

Per acabar, demanam que qualsevol associació, assemblea, sindicat o grup que vulgui aportar algun document prèviament a la reunió, ens el faci arribar i li donarem difusió pels nostres canals.

Salut
Comitè de Vaga