Bústia Covid-19

dilluns, 30 de març de 2015

La LOMCE i el currículum de la Conselleria menyspreen i subordinen la llengua catalana


En ple terrabastall als centres pels efectes devastadors que es veuen venir amb la LOMCE, cal no oblidar que la Conselleria també ha ignorat les al·legacions presentades col·lectivament al currículum de Llengua Catalana.

Si per una banda la LOMCE estableix que el català ja no s'examinarà a les proves de revàlida, el projecte de currículum autonòmic continua ordenant que a l'àrea de Llengua Catalana els alumnes treballin i llegeixin textos en català i en espanyol. En canvi, ben alerta!, en el currículum de castellà no es demana que es treballin textos en català. Després de les al·legacions subsisteixen aberracions com les següents, insistim que totes incloses dins el currículum de Llengua Catalana.

Pel que fa als objectius específics d'ESO:
"Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita en llengua castellana i en llengua catalana (...). Aconseguir la competència en llengua castellana i catalana com a vehicles de comunicació parlada o escrita (...)"

Sobre el pla lector:
"Que els alumnes arribin a llegir voluntàriament, i amb aprofitament i plaer, obres de la literatura espanyola, catalana, universal i juvenil de tots els temps, només s’aconsegueix si hom té les eines necessàries (...). Aquesta autonomia lectora ha de partir de (...) la història de la literatura, que s’abordarà mitjançant la lectura (...) de les literatures catalana i espanyola."

Pel que fa als objectius específics de Batxillerat:
"Comprendre i crear missatges orals i escrits en llengua castellana i en llengua catalana (...)"

Per si amb això no n'hi hagués prou, es manté la referència al currículum integrat de llengües tant a ESO i Batxillerat,  malgrat existeix una sentència que invalida la integració de les dues llengües.

En resum, una mostra més de l'odi visceral i el menyspreu de José Ramón Bauzá, Núria Riera i el PP contra la llengua pròpia de les Illes Balears.