Bústia Covid-19

dilluns, 30 de març de 2015

Resum de la Mesa Tècnica de convocatòria de borses d'interins de 26 de març de 2015


El passat dijous, 26 de març, va tenir lloc la Mesa Tècnica d'Educació per tractar l'esborrany de la convocatòria de borses d'interins. Com ja hem informat, UOB Ensenyament va presentar per escrit els acords de l'Assemblea de Docents, que no han estat inclosos per la Conselleria a l'esborrany que anirà a Mesa Sectorial.

Els assistents foren els següents: Maria Puigserver (cap de servei de Provisió),  Miquel Bujosa (cap de servei de Primària), un tècnic del negociat, Cosme Orell i Lluís Segura (STEI), Macu Tomàs (per l'Assemblea de Docents, convidada per UOB), Josep Palou i Antònia Font (UOB), Antoni Riera i Víctor Villatoro (ANPE), Glòria Escudero i Antoni Baos (CCOO), Miquel Àngel Santos i Luis García (Alternativa), Jordi Picó i Catalina Julià (UGT). La secretària va prendre nota de la reunió (a les meses tècniques no es fa acta oficial).

Vos informam tot seguit dels aspectes més rellevants de la reunió, que començà a les deu del matí i durà cinc hores i mitja. Com que ja disposam del nou esborrany, aprofitam per indicar-hi les modificacions introduïdes per l'Administració.

Com veureu el document és llarg però creim que val la pena llegir-lo amb paciència. El darrer apartat, que titulam “POT UN INTERÍ DE PACTE DESPLAÇAR-NE UN DE NO PACTE?”, es refereix a la discussió que es va produir quan va sortir aquest dubte. Els sindicats que signaren el pacte d'estabilitat amb la consellera Juanamari Camps argumenten que van fer llevar del text la clàusula segons la qual els interins de pacte tenen preferència damunt els altres a l'hora d'obtenir plaça, mentre que els esborranys de convocatòria i bases generals continuen dient que sí que en tenen. Si prevalgués el pacte, la Conselleria estaria obligada a donar una plaça als de pacte desplaçats sense llevar-la a un altre interí, és a dir que hauria de crear una plaça aposta. Els representants de l'Administració ja han dit que això, de cap manera. Si acaba prevalent allò que diuen els esborranys, el suposat “gol” que aquests sindicats afirmen haver fet a la Conselleria quedaria com un brindis al sol. Ja veurem com ho resol la Conselleria.

Abans de passar a tractar l'únic punt de l'ordre del dia els representants de l'Administració expliquen com ha anat el procés d'adjudicacions telemàtiques i quines són les darreres places adjudicades. Tot seguit els sindicats exposen incidències i dubtes:

Baixes per maternitat.
Es donen casos de maternitat que són considerades baixes amb el consegüent descompte a la nòmina. Els representants de l'Administració es comprometen a solucionar l'error amb els afectats.

Places aparegudes sense especificar motiu de la baixa o la data de substitució.
L'Administració es compromet a esmenar aquests errors.

Plaça a l'IES Porreres deguda a una excedència, adjudicada per via d'urgència.
L'Administració suposa que es va qualificar així perquè devia afectar greument el departament.

Es procedeix tot seguit a tractar la convocatòria de la borsa d'interins com a preparació de la propera Mesa Sectorial.

Els representants de l'Administració expliquen que no s'ha eliminat cap de les titulacions que capaciten per impartir especialitats i que se n'han afegit, i que el curs passat no es pogueren discutir les borses perquè el pacte d'estabilitat encara no estava signat. Ara s'ha d'aclarir en quines condicions queden els interins de pacte. Primer s'han de discutir les bases generals i després la convocatòria de les borses. Per indicació del director general, Antoni Vera, la Mesa Sectorial es durà a terme el més aviat possible.

A continuació oferim un resum de les peticions i preguntes dels sindicats (respostes de l'Administració, en negreta):

- Hem rebut l'esborrany fa dos dies i no hi ha hagut temps suficient per analitzar-lo amb deteniment.

- Posam en dubte que un dels objectius de la convocatòria de borses sigui la millora de competències en llengües estrangeres i demanam que la frase s'elimini de l'apartat Antecedents.

- Que el pacte d'estabilitat es publiqui al BOIB.

- Que el requisit dels 12 mesos per ocupar places de l'apartat 3.1.5.2 (excepcions a les titulacions acadèmiques que capaciten per ocupar la plaça) sigui aplicat de forma general com a requisit suficient, com fan altres comunitats autònomes.

- (S'exposen altres propostes de modificacions formals de l'esborrany).


HUMANITATS AMB C1, A UNA LLISTA DE RESERVA

- Que s'incloguin les modalitats lingüístiques dins l'excepció de l'exigència de les titulacions que capacita per ocupar plaça.

- R. L'objectiu és recuperar aspirants per a aquestes places.

- No es pot recuperar aspirants amb una clàusula que el que fa és limitar l'accés.

- R. Aquest apartat no es modificarà.

- Que s'eliminin l'exigència de 27 mesos d'experiència per als aspirants d'Humanitats a places de llengües estrangeres i siguin 12 com per a tothom.

- Per quins motius s'ha decidit l'expeció de les modalitats lingüístiques?

- R. És una decisió de la Conselleria.


ES MANTENEN ELS 27 MESOS

- Sobre l'exigència d'haver impartit la matèria el curs 13-14, què passarà amb els d'Humanitats que impartiren la matèria el 12-13?

- R. Es mantindran els 27 mesos i es quedarà “el 13-14 o el curs immediatament anterior” (ja apareix al nou esborrany que anirà a Mesa Sectorial).

- Per què el requisit d'haver impartit a cursos anteriors concrets en alguns casos?

- R. Són drets històrics per motius diversos.

- Per què el requisit de 27 mesos i no una altra xifra?

- S'havien calculat contant tres cursos d'experiència. Si cada curs són 9 mesos, 9 x 3 = 27 mesos.

- Els filòlegs d'Anglès estan discriminats perquè no poden accedir a places d'altres especialitats. No ens oposam a l'excepcionalitat.

- Per què només hi ha l'excepció a les especialitats lingüístiques?

- R. És així excepte a català i castellà.

- Demanam eliminar l'excepció de les modalitats lingüístiques.

- L'apartat 3.1.5.4. e), “No haver-se declarat no capacitat per exercir la docència a una especialitat o funció esmentada en aquesta Resolució”, s'hauria de referir només a l'especialitat lingüística.

- R. Està mal redactat i s'ha de revisar (l'apartat ja no apareix a l'esborrany que anirà a Mesa Sectorial).


D'EXCLOSOS PEL CATALÀ AMB PLAÇA N'HI HA HAGUT SEMPRE”

En aquest moment es produeix un debat sobre la priorització de filòlegs de llengües estrangeres i la possible conseqüència de l'entrada d'exclosos pel català per davant dels docents d'Humanitats habilitats per impartir la matèria. S'apunta que no hi haurà aspirants suficients, que es pot comprovar mirant què ha passat enguany, amb la necessitat de fer successives convocatòries.

- R. D'exclosos pel català amb plaça adjudicada n'hi ha hagut sempre.


PERÍODE TRANSITORI DE QUATRE ANYS

- Per què el període transitori de tres anys per estar en possessió de la titulació de llengües estrangeres, si l'any passat era de quatre?

- R. És perquè ha passat un any.

- Posa que “s'estableix un període de tres anys”, per tant es redueix a tres anys.

- R. L'expressió no és correcta i es canviarà a “quatre anys per assolir el darrer nivell ofert per l'EOI” (apareix així al nou esborrany).

- També demanam que el requisit dels 27 mesos passi a 12 mesos, el darrer pic es va davallar a 3 mesos. Els tres anys de període transitori no basten, en volem sis.

- R. Això ho revisarem (queda com s'ha dit abans).

- Per què es demana el màster universitari als aspirants a places de professor tècnic de FP?

- R. Fa dos anys s'ajornà el requisit i ara hi ha la normativa estatal. Tenen fins dia 1 de setembre per presentar-ho.

Tot seguit es fan preguntes i aclariments sobre el procediment per tramitar les sol·licituds: com conservar còpia de la tramitació, etc.

- L'acceptació de la plaça al procés ordinari de substitucions és voluntària i la de l'extraordinari és obligatòria. Com és la de les borses?

- La de juliol és obligatòria. Si no et presentes a les adjudicacions tens fins l'1 de novembre per presentar la justificació i si no decaus. Aquesta mesura és necessària per donar seguretat als centres.

- Per què es obligatori tornar-se a apuntar cada any?

- R. Sempre hi ha aspirants d'altres comunitats que no es tornen a presentar i això serveix per actualitzar les llistes. S'integren a les llistes unes 12.000 persones i hem de saber si hi són realment o no.

- L'any passat l'annex del procés especificava que els d'Humanitats amb C1 que no obtinguin plaça el juliol quedaven com a disponibles. I enguany?

- R. Igual.

Es discuteix sobre la necessitat de renovar la sol·licitud cada any per als casos que no participen per error, impossibilitat, etc. Es demana que estiguin disponibles durant un any sense tutorització, etc.

- Els decaiguts tornen a les llistes allà on eren i els exclosos comencen de zero?

- R. Ho estudiarem.

En aquest punt els representats d'UOB lliuren la proposta per escrit de l'Assemblea de Docents de la doble adjudicació a juliol i a principis de setembre.

- R. L'adjudicació de les places sobrevingudes el setembre serà telemàtica i voluntària, igual que les substitucions.EL CAS DE LES BALEARS “ÉS ANORMAL”

- Es podria postposar el procés a finals d'agost o a setembre?

- R. No, s'adjudiquen 3.000 places i això ho fa impossible. El cas de les Balears és anormal. Els centres volen saber abans quines places es cobreixen i l'agost és inhàbil.

- Podeu publicar el motiu de cada plaça de setembre?

- R. Ho feim perquè hi estam obligats.

- Si adjudiques a finals de juliol tens 15 dies per arreglar l'atur, si es fa a finals d'agost ja no pots.


LA DOBLE ADJUDICACIÓ JULIOL-SETEMBRE,
IMPOSSIBLE PER RAONS “INFORMÀTIQUES”

- Donam suport a la proposta de la doble adjudicació juliol-setembre.

- R. Seria un desgavell, el sistema informàtic és limitat.

La representant de l'Assemblea de Docents explica els detalls de la proposta de doble adjudicació. La participació a les places de setembre és voluntària per als que han obtingut plaça el juliol, que col·loquen les noves places intercalades dins la tria que van fer. El sistema adjudicaria les places automàticament. La incorporació immediata l'1 de setembre no és necessària perquè tanmateix ets al centre anterior amb els exàmens de setembre.

- R. Per què no demanau que es faci tot el procés a principis de setembre?

- Per poder tramitar l'atur.

- R. El juliol els centres han de saber de qui disposaran. Basta que les places de setembre surtin justificades. Ho pensarem, però el sistema informàtic és limitat.

- El setembre hi ha les reclamacions i ens n'anam a 10 de setembre encara sense feina. Tenim comprovat que l'1% de les places apareixen de l'1 al 20 de setembre.

Es passa a tractar la selecció d'opcions.

- R. Els interins de pacte estan obligats a seleccionar totes les places disponibles i poden ampliar la sol·licitud de places.

- Continuam demanant la voluntarietat de participació al procés extraordinari d'adjudicacions i la possibilitat de seleccionar opcions diferents per a vacants i substitucions. Participar no equival a rebre una oferta de feina i acabar a 31 d'agost no es pot considerar continuïtat amb el curs següent, tampoc per als de pacte. No ha de ser potestat de l'Administració decidir si es cobra o no l'atur, no és baixa voluntària perquè et fan fora.

- R. El sistema informàtic és el que és i no sabem si serem a temps de solucionar-ho.


VOLUNTARIETAT I OBLIGATORIETAT

- La participació és obligatòria per als de pacte, i els altres? S'hauria d'explicar les opcions per als de pacte, per a les vacants i per a les substitucions.

- R. Està explicat al punt 5 a, b, i c, potser s'hauria d'explicar més si hi ha obligatorietat o voluntarietat (al nou esborrany s'especifica que els de no pacte poden modificar opció d'illes, itinerància i mitja jornada i funcions, i els de pacte només poden ampliar. També que l'adjudicació de destinacions provisionals i del procés extraordinari són d'obligatòria participació).

Es passa a tractar les llistes d'admesos i exclosos.

- R. Hi ha fins 7 de juliol per presentar la titulació de Català, n'estam parlant amb EOI, Reciclatge, etc.

- Ara no surt el termini d'un mes per presentar-ho.

- R. Aquest termini ens angoixava. Excepcionalment es poden botar els terminis.

- Un any es va posar a mitjan procés d'adjudicacions.

- R. Posar-ho beneficia els aspirants.
- R. Es posarà.

ORDRE DELS ASPIRANTS A BORSES

- No s'ha de perjudicar els aspirants que han estat dos anys sense participar i volen tornar.

Els representants d'UOB feim esment a la proposta de l'Assemblea de Docents d'una única llista i una única baremació, presentada amb el mateix document, i posam en qüestió que els participants sense 30 dies d'experiència ni tutorització no siguin baremats i s'ordenin per nota acadèmica.

- Si no hi hagués aquesta barrera entraria molta gent d'altres comunitats i de la concertada. Hi estam en contra.

- Trobam que podrien puntuar per baremació. Amb zero punts mai no podran accedir al sistema. Proposam que puntuï l'antiguitat a llistes.

- El filtre de la tutorització és perquè no disposam del filtre de la nota d'oposicions, perquè no se'n convoquen.

Es produeix un breu debat sobre la conveniència o no de convocar oposicions (UOB ja s'ha posicionat públicament a favor de la convocar-ne)


ORDRE D'ADJUDICACIÓ DE PLACES

- Proposam llevar-ho tot. La gent ja n'està informada. Tenim demanada l'adjudicació en cremallera, totes les places de cop.

Tot seguit es demana aclariment sobre la titulació per a l'adjudicació de places de llengües estrangeres. El nou esborrany especifica que es farà segons el nivell més alt de titulació d'idiomes, tant a EOI com a Secundària.


LES ESPECIALITATS LINGÜÍSTIQUES SE SENTIEN PERJUDICADES”

- Per què les places d'EOI i de matèries lingüístiques ara s'adjudiquen en segon i tercer lloc, després del cos de mestres?

- R. Perquè els d'especialitats lingüístiques se sentien perjudicats.

- No correspon a la convocatòria decidir l'ordre d'adjudiació de places.

- Va ser una petició dels filòlegs de llengües estrangeres?

- R. No. És una decisió de la Conselleria.
- R. És per afavorir els d'Humanitats.

- És al contrari.

- L'Assemblea demana la llista única. La baremació canvia d'un grup a l'altre.

- R. L'any passat es va decidir que es faria per grups. Hi ha comunitats autònomes que ho fan per especialitats. Hi havia queixes per les dobles puntuacions, d'EOI i altres. El sistema informàtic és limitat. Per al concurs de trasllats hem de recórrer a un ordinador de Madrid.

- Fer-ho per grups és una complicació per al procés informàtic.

- Planteja més problemes. Les excepcions lingüístiques són una rebaremació innecessària, s'hauria de llevar, d'aquí a cinc o sis anys ja no sortirà.

- Quin és l'ordre que se seguirà entre els diferents nivells de titulació?

- R. Filòlegs, Humanitats amb C2 i amb C1, i filòlegs sense titulació de català.

- Un filòleg passa davant un d'Humanitats amb C1 i 27 mesos d'experiència?

- R. És decisió de la Conselleria. El B2 ja no bastarà.

- Per què s'aplica això a llengües estrangeres i a Matemàtiques no, per exemple?

- R. Tens raó però és decisió de la Conselleria.

- A EOI hi ha queixes dels alumnes d'ençà que hi ha filòlegs fent classe sense experiència. Hi havia docents d'Humanitats més preparats pedagògicament.

- R. Si fos així no haurien superat la tutorització.

- Hi ha un lobby de pressió. És una minoria de filòlegs.

- R. Ho traslladarem.


DECAÏMENT A LES BORSES

- Els decaiguts que tornen a aspirar a plaça no haurien de tornar a ser tutoritzats.

- R. Renunciar a la plaça injustificadament és greu i per a aquests casos la mesura és necessària.

- Seria millor una sanció d'un any sense poder participar. Fa uns set anys es feia.

- R. Això implicaria modificar les bases generals.

- No prendre possessió no és tan greu com un expedient disciplinari.

- R. La sanció la fixa la llei, aquest sistema evita una roda de reincorporacions de gent poc desitjable.


DISPONIBLES I NO DISPONIBLES

- R. Dels disponibles, primer van els decaiguts i després els exclosos pel català.


ESMENES DE CAUSES D'EXCLUSIÓ

- L'any passat per al català hi havia una pròrroga per acreditar la titulació.

- R. També hi és, s'ha de posar (apareix al nou esborrany, falta concretar el dia de juliol).

- Si no hi ha possibilitat de participar amb un B2, vol dir que no hi haurà TIL?

- R. No contestam.


NOTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

- Què passa si l'aspirant canvia l'adreça electrònica?

- R. Ho ha de comunicar.

- Un interí de pacte pot renunciar?

- R. Ho hem d'estudiar. Si renuncia al pacte implica decaure.

- Si renuncia al pacte, o si renuncia a una plaça de pacte?

- R. Si renuncies abans de les adjudicacions no hi ha problema.


PACTE I MATERNITAT

- Un filòleg d'estrangeres pot desplaçar un interí de pacte?

- R. El pacte s'ha de respectar, llevat de causes sobrevingudes molt greus (una plaça a Menorca que no es pot anar a ocupar per causes de força major, per exemple). El pacte és de dos anys prorrogables.

- Si has signat el pacte i et toca Formentera no has de poder renunciar sense cap conseqüència.

- Hi ha un preacord que un permís de maternitat no ha de suposar cap perjudici.

- R. Si hi ha continuïtat de contracte es manté la puntuació i es computa l'experiència docent. Si és amb nòmina o no, s'ha d'estudiar.

- L'anterior director general va dir que era un simple tràmit informàtic. Volem que a les bases generals surti modificat que el nomenament amb els dies que corresponen a maternitat pugui ser en qualsevol moment.

- R. Ho mirarem. Ara si no hi ha contracte no passa a Seguretat Social.


DOCUMENTACIÓ

S'aclareixen dubtes al respecte.


BAREMACIÓ

- Volem que sigui com al concurs de trasllats. Per presentar els certificats d'experiència a centres privats i concertats els aspirants han de córrer.

- R. No es pot fer d'altra manera.

- En tot cas, si no són a temps de presentar-ho, que se'ls doni la puntuació mínima.

- Les Balears són l'única comunitat que només dóna 1,8 punts per professor visitant als EUA i Canadà. Altres en donen 6,5 (tots els sindicats demanen que la puntuació també sigui de 6,5. Al nou esborrany continua essent d'1,8)

- Proposam baremació igual per a tothom.

- És diferent per protegir els docents de FP, els d'altres cossos els desplaçaven.

- Fa set anys ja es feia per cossos.


NOVES TITULACIONS

- Demanam que a l'especialitat de Cor també hi hagi titulacions que capacitin. No hi ha gent per ocupar places.

- La LOMCE estableix que es fan matèries no lingüístiques en Anglès però no diu la titulació necessària. L'any passat era B2, i ara?

- R. Ho mirarem.


BASES GENERALS

- Hi posa que es fan canvis perquè el pacte d'estabilitat és posterior, però falta incloure-hi el procés telemàtic. Allà on posa que es dicta la resolució “prèvia negociació amb les organitzacions sindicals”, podria haver de dir “oïdes”.

- R. Posarà “prèvia negociació” perquè la negociació s'haurà produït.

- A les normes per adjudicar places als de pacte s'ha d'aclarir les conseqüències de renunciar-hi.

- R. Tens raó (al nou esborrany continuen sense aparèixer)


POT UN INTERÍ DE PACTE DESPLAÇAR-NE UN DE NO PACTE?

- Com han de seleccionar les places els de pacte no desplaçats?

- Ho han de posar tot per si els desplacen més tard.

- R. Hi pot haver casos de reclamacions, comissions de serveis retornats, etc.

- Quina és la modificació del punt 3 de la base desena (oferiment de places de necessitat urgent)?

- R. S'ha d'afegir “amb les especificitats que preveu la base onzena” (la base onzena diu que “els aspirants a interins de pacte tenen preferència sobre la resta d'aspirants”. L'afegitó apareix al nou esborrany.)

- Proposam afegir al punt 6 (sobre els aspirants de pacte que no obtenen plaça, que queden com a disponibles i amb preferència sobre la resta): “perquè han estat desplaçats”.

- R. Ho posarem. Tenen preferència a la segona adjudicació (la frase apareix al nou esborrany).

- Els de pacte desplaçats no han de llevar la plaça a un de no pacte.

- R. La Conselleria no inventarà places per als de pacte desplaçats.

- Que no puguin llevar la plaça a un de no pacte no ho posa per escrit al pacte.

- R. El pacte pot donar lloc a situacions impossibles de resoldre.

- Un filòleg d'estrangeres pot desplaçar un de pacte d'Humanitats amb C2?

- Hi ha interins de pacte amb zero punts?

- R. Sí.

- Al pacte es va llevar la frase “amb preferència damunt els altres”, al pacte anterior hi era.

- R. A Primària que hi ha 150 places la situació no em preocupa, però a especialitats minoritàries com FOL, Mecànica de fluïds, etc., amb dos o tres, no sé on els col·locarem.

- Com queda la nòmina amb els mesos d'estiu?

- R. Tots els interins cobraran la part proporcional de les vacances encara que no tinguin els cinc mesos i mig.