Bústia Covid-19

dijous, 26 de març de 2015

UOB defensa els acords de l'Assemblea de Docents a la Mesa Tècnica de borses d'interins


Avui dematí ha tingut lloc la Mesa Tècnica per analitzar l'esborrany de resolució de la convocatòria per formar les borses d'interins. UOB ha defensat els acords de l'Assemblea de Docents, tal com es va comprometre, i els continuarà defensant a la Mesa Sectorial on es decidiran els termes definitius de la convocatòria.

Com a assessora i en representació del comitè de vaga de l'Assemblea ens ha acompanyat na Macu Tomàs, a qui volem agrair les seves aportacions en defensa del col·lectiu de companys interins. Properament informarem dels aspectes més rellevants d'una reunió que ha durat cinc hores i mitja.

Tot seguit reproduïm l'escrit que UOB ha lliurat als representants de l'Administració, signat pels seus representants.PROPOSTES D'UOB ENSENYAMENT A LA MESA TÈCNICA DE 26 DE MARÇ DE 2015, CONVOCADA PEL DIRECTOR GENERAL D'EDUCACIÓ I CULTURA, SOBRE RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR BORSES D'ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS PER AL CURS 2015-2016

UOB Ensenyament fa les següents propostes, acordades a l'Assemblea de docents interins de 10 de març de 2015:

Primer:
Fer una doble adjudicació, una primera el mes de juliol i la segona a principis de setembre. Aquesta segona fase seria de participació voluntària, per a aquells que renunciant a la seva plaça volguessin accedir a una nova que no hagués aparegut el mes de juliol. Es demana que la tria sigui telemàtica per no obligar a ningú a haver de desplaçar-se, i tothom que hi participi podrà conservar la plaça adjudicada al juliol si al setembre no se n'oferta cap millor.

Segon:
Sobre la baremació, fer una única llista i una única baremació.


A l'Assemblea esmentada s'acordà igualment:
- Proposar modificacions a l'actual sistema de baremació a properes convocatòries.
- Recordar que un dels punts de reivindicació de l'Assemblea de Docents és la substitució immediata de les baixes.

I per a què així consti en acta, lliuram el present document als representants de l'Administració a la Mesa Tècnica.

Palma, a 26 de març de 2015

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears