Bústia Covid-19

dimecres, 15 d’abril de 2015

El gran interrogant del Pacte d'estabilitat queda sense resoldre

Avui dematí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per tractar el "Seguiment del desplegament i execució del Pacte d'Estabilitat" com a únic punt de l'ordre del dia, a banda de l'aprovació de l'acta anterior i l'apartat de precs i suggeriments. Recordem que aquest Pacte fou signat per STEI i ANPE amb la consellera Juana Mari Camps el 3 de juliol de 2014, i que a la mesa tècnica de 26 de març passat sorgí el gran interrogant: pot un interí de pacte desplaçar un interí no de pacte que tingui més punts? Segons els sindicats signants NO, i segons la Conselleria, SÍ. La qüestió és que el Pacte no diu ni una cosa ni l'altra.

El director general, Antoni Vera, ha deixat clar de bon començament que el motiu fonamental de la mesa tècnica era resoldre aquest dubte, que es preveu conflictiu sobre tot a les especialitats amb poques places. La Conselleria no està disposada a donar una plaça a un interí de pacte d'una especialitat de dues o tres places disponibles, si això ha de suposar donar també plaça a tots els altres aspirants amb més puntuació que no són de pacte. El mateix problema apareix amb la prioritat que es dóna als filòlegs de llengües estrangeres, que podran desplaçar docents d'Humanitats habilitats per impartir la matèria. Si aquests docents desplaçats són de pacte se'ls haurà de donar plaça, cosa que pot provocar nous desplaçaments problemàtics.

UOB ha acudit a la Mesa Sectorial per veure si es resolia la qüestió, però no ha estat així. Els representants del STEI han demanat si es negociarien a la Mesa aspectes de la convocatòria de borses d'interins, com la prioritat dels filòlegs i la situació dels docents d'Humanitats amb B2. El director general ha contestat que aquests punts ja s'havien tractat a la Mesa de 31 de març (que UOB abandonà en considerar que l'ordre del dia incloïa punts dels comitès de vaga), i tot seguit l'STEI ha abandonat la reunió.

Arribats aquí, s'ha obert una discussió sobre si s'ha de renegociar, modificar o anul·lar el Pacte, cosa que no constava a l'ordre del dia. Els representants d'UOB hem deixat clar des del primer moment que sotmetrem a la decisió de l'Assemblea de Docents qualsevol proposta al respecte que surti de l'Administració o de la resta de sindicats, hem recordat que l'Assemblea reivindica llista i baremació úniques, i hem exigit la convocatòria dels comitès de vaga. El director general ha afirmat que si no hi ha acord sobre el Pacte trauran la convocatòria de borses igualment.

Tot i no formar part de l'ordre del dia, Antoni Vera ha tret a rotllo la qüestió de les dates del procés d'adjudicació ordinari. Des d'UOB hem recordat que ja vam dur a la mesa tècnica la proposta de l'Assemblea d'una doble adjudicació, la primera el juliol i una segona voluntària a principis de setembre, i que la proposta va ser desestimada per la Conselleria. També hem protestat per la irregularitat que suposa tractar punts que no són a l'ordre del dia.

El director general ha manifestat que avui estaven disposats a negociar un nou nombre de places d'estabilitat i la priorització dels interins de pacte en funció de l'antiguitat. Ha plantejat la possibilitat de reservar l'adjudicació de les places de mitja jornada per a setembre, sense que s'hagi arribat a cap conclusió. Tot plegat una bona mostra de la improvisació de la Conselleria i la seva urgència per treure el més aviat possible la convocatòria de les borses.

Dins l'apartat de Precs i suggeriments, ha dit que farà constar a la convocatòria que es podrà renunciar de forma raonada a continuar formant part del Pacte d'Estabilitat, i que els filòlegs d'estrangeres només podran desplaçar els d'Humanitats de pacte amb B2. Pel que fa a la discriminació que suposa per als docents el reconeixement de la carrera professional a Sanitat, ha dit que el cobrament de nous sexennis s'ha de negociar amb Pressuposts.

Per acabar, ha anunciat una propera Mesa per a dimarts que ve, 21 d'abril, per tractar l'esborrany definitiu de la convocatòria d'interins, les comissions de serveis i la convocatòria de places del cos d'Inspecció.