Bústia Covid-19

dimarts, 14 d’abril de 2015

Matriculació a l'Escola Oficial d'Idiomes i ensenyaments artístics professionals

Avui comença el període de preinscripció telemàtica


Boib 4/04/15. Secció III. Resolució de dia 30/03/15 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d'idiomes per al curs 2015-16.
-A l'Annex I hi trobareu tot el calendari, d'abril a setembre, referent a la inscripció a les proves, la realització de les proves, la publicació de llistes, els terminis de reclamacions, els períodes de matrícula, etc.
-A l'Annex II hi trobareu el calendari corresponent als ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior a l'Escola d'Art d'Eivissa, per als Cicles Formatius de Grau Mitjà de l'Escola d'Art de Mallorca i per als Cicles Formatius de Grau Mitjà de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.
-A l'Annex III hi trobareu el calendari corresponent a les EOI.