Bústia Covid-19

dijous, 28 de maig de 2015

Convocades les comissions de serveis per al curs 2015-16


-Al Boib de 28/5/15 s'han publicat les bases per a les comissions de serveis del curs que ve.
Teniu des de dia 29 de maig fins al 5 de juny, ambdós inclosos, per sol·licitar-les.

-Poden sol·licitar comissió de serveis els funcionaris de carrera amb destinació definitiva a les Illes Balears i els funcionaris de carrera amb destinació definitiva a una altra comunitat autònoma, aquests darrers, però, només per motius personals excepcionals.

-A més d'acreditar els coneixements de llengua catalana, l'únic requisit que es demana és haver sol·licitat plaça en el concurs de trasllats a la localitat o localitats on s'ubiquen els centres als quals es demana la comissió.

-Les causes que permeten demanar comissió de serveis són:
-per motius personals:
-greus de salut,
-per atendre familiar de primer grau amb malaltia greu o discapacitat superior o igual al 65%,
-per conciliació de vida laboral i familiar si:
  • a 1/9/15 es té un fill menor de 3 anys o dos fills menors de 5 anys
  • és per adopció o acolliment
  • és per embaràs amb part previst abans de 31/1/16
-per motius personals excepcionals.
A més, la distància entre el domicili i el centre on es té la destinació definitiva ha de ser:
> 30 Km a Mallorca,  > 25 Km a Menorca,  > 20 Km a Eivissa.

-per participar a projectes educatius de centre. En aquest cas, necessitareu un informe favorable del director del centre on demanau la comissió.

-per formar part d'equips directius.

-La sol·licitud es tramita telemàticament i hi podeu accedir des de la web http://dgpdocen.caib.es

-Un cop realitzat el tràmit, heu d'imprimir la sol·licitud i presentar-la als registres de Conselleria acompanyada dels documents justificatius dels motius al·legats. Trobareu la documentació necessària detallada a l'annex 3 d'aquest BOIB.

-L'ordre d'adjudicació de les places és el següent:
  1. comissions de servei per formar part d'equip directius
  2. comissions de servei per participar en projectes educatius de centre
  3. comissions de servei per motius personals
-Recordau que l'admissió de la sol·licitud no garanteix la concessió de la comissió i que un cop adjudicada, aquesta és irrenunciable.