Bústia Covid-19

dilluns, 15 de juny de 2015

Antoni Vera: "Les quotes seran LOMCE, a no ser que el nou Govern decideixi el contrari"


Avui dematí ha tingut lloc la Mesa Sectorial per tractar el calendari provisional d'adjudicacions per al curs 2015-16. Ha estat la darrera Mesa presidida per Antoni Vera, que s'ha acomiadat dels representants sindicals un cop acabada la sessió.

El calendari provisional quedaria de la següent manera:
  • Demà dimarts, 16 de juny: publicació de llistes provisionals d'interins admesos a les borses. S'obrirà un termini de 7 dies naturals des de l'endemà d'aquesta publicació per a reclamacions.
  • 23 de juny: publicació de llistes provisionals de comissions de servei concedides. S'obrirà un termini de 5 dies naturals des de l'endemà de la publicació per a reclamacions.
  • 3 de juliol: publicació de llistes definitives d'admesos d'interins i de comissions de serveis.
  • 13 i 14 de juliol: procés telemàtic de selecció de plaça dels funcionaris de carrera amb lloc de feina suprimit, desplaçats per manca d'horari, reingressats, amb comissió de serveis i en expectativa.
  • 15 de juliol: adjudicació provisional als funcionaris de carrera.
  • 20 de juliol: publicació de la relació d'interins de pacte no desplaçats.
  • 24-29 de juliol: procés telemàtic de selecció de plaça dels funcionaris interins.
  • 31 de juliol: adjudicació d'interins
En tot cas, des de l'administració es reconeix que aquest calendari és molt ajustat i completament provisional i que molt probablement pot patir endarreriments.

L'endarreriment dependria de factors diversos, com ara: quan quedaran tancades les quotes de professorat als centres, quan es publicaran les comissions de serveis a altres comunitats autònomes sol·licitades per professorat que actualment té plaça a les Illes Balears, i també d'allò que vulgui revisar el nou govern que encara s'ha de constituir.

El director general en funcions, Antoni Vera, ha manifestat que les quotes s'hauran d'atendre als currículums LOMCE, a no ser que el proper Govern decideixi el contrari. Així doncs, continuam instant els partits que conformin aquest nou govern a afrontar la situació amb urgència, valentia i contundència i a donar instruccions que permetin als centres continuar amb els horaris del curs 2014-15, evitant així la nova pèrdua de professorat que implicaria l'aplicació dels horaris LOMCE. Així mateix, hem de recordar que continuen realitzant-se votacions als claustres, que a 12 de juny eren 22 els claustres que han votat no als horaris i itineraris LOMCE, que els currículums no han estat aprovats pel Consell Escolar de les Illes Balears, que el Consell Consultiu hi detectà mancances, i que no han arribat a passar per Mesa Sectorial per un defecte de procediment.

Com es veu, doncs, el calendari proposat és bastant incert i sembla que, en cas de patir endarreriments, com a mínim les adjudicacions dels interins es podrien deixar per a la segona quinzena d'agost per tal d'assegurar que les adjudicacions no es produeixin fins que les quotes estiguin tancades. Segons Vera, si en els primers deu dies de juliol el nou govern no s'hagués constituït, ell mateix tornaria a convocar Mesa Sectorial per a tirar endavant el calendari presentat.

Respecte de la convocatòria de les adjudicacions, l'esborrany de resolució començarà a discutir-se en Mesa Tècnica aquest divendres 19. Segons Vera, la seva intenció és deixar-la embastada però sense signar per tal que el nou Director/a General pugui modificar el que cregui convenient i es publiqui sota la signatura del nou responsable.

Queden a l'aire qüestions importants com ara què passarà amb les places TIL, o com quedarà la priorització dels filòlegs sobre els humanistes amb B2, a l'hora d'adjudicar les places de llengües estrangeres, tant a IES com a EOI. Segons Vera, les places TIL dependran del projecte lingüístic de cada centre, és a dir, si el centre té aprovat un projecte lingüístic que recull el TIL, aquestes places continuaran igual. Pel que fa a la priorització dels filòlegs, Vera afirma que per part seva no fa comptes canviar res i que si hi ha d'haver canvis en aquest aspecte, també depenen exclusivament del nou Director/a General.

Continuarem informant.