Bústia Covid-19

dimecres, 5 d’agost de 2015

Llistes definitives d'adjudicacions a funcionaris de carrera i comissions de servei


Publicades les llistes definitives d'adjudicacions a funcionaris de carrera i comissions de servei.

La Conselleria d'Educació ha publicat avui les llistes definitives d'adjudicacions a funcionaris de carrera desplaçats per manca d'horari, reingressats, en expectativa... i les comissions de servei per al curs 2015-16.

Trobareu les llistes completes al següent enllaç:
http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M150721110410167251531

Calendari mes d'agost.
 Aprofitam també per recordar-vos les següents dates importants pel que fa a les adjudicacions d'interins:
11/8- publicació de la llista provisional d'interins de pacte desplaçats i no desplaçats amb les adjudicacions provisionals d'aquests darrers
12/8- reclamacions interins de pacte no desplaçats
13/8- llista definitiva d'adjudicacions a interins de pacte no desplaçats
14 a 18/8- tràmit telemàtic de selecció de places per part de tots els interins manco els de pacte no desplaçats
19/8- llista provisional d'adjudicacions a interins de pacte desplaçats i a interins sense pacte
20 a 22/8- termini de reclamacions per les adjudicacions d'interins
24/8- llista definitiva d'adjudicacions a interins.