Bústia Covid-19

dijous, 17 de setembre de 2015

Acaba la fase d'exposició de projecte al concurs d'inspectors


Ahir dimecres es donà per acabada la fase d'exposició de projecte del concurs d'inspectors en comissió de serveis, que ha durat cinc dies i a la qual UOB ha assistit com observador juntament amb representants dels sindicats Alternativa, CCOO i UGT. El president de la comissió de selecció, Francisco García Caraballo, va informar que la previsió era traslladar ahir mateix la llista amb les puntuacions dels aspirants a la Direcció General de Personal Docent per a la seva publicació, que a l'hora d'escriure aquesta nota encara no apareix a la web:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2421093&coduo=38&lang=ca

El calendari previst queda així:
  • Publicació de les puntuacions (pendent).
  • 17 a 19 de setembre: Presentació de reclamacions.
  • 21 de setembre: Resolució de reclamacions i publicació de la llista provisional.
  • 22 a 24 de setembre: Presentació de reclamacions.
  • 25 de setembre: Resolució de reclamacions i publicació de la llista definitiva.
  • Finals de setembre: Publicació dels nomenaments al BOIB.
Recordam que integren la Comissió el president de la mateixa, Francisco García Caraballo, i els vocals titulars Catalina Vidal Llabrés, Pere Moyà Niell, José Manuel Bar Cendrón i Francisco García Moles. Els suplents són, respectivament, Ángel Vázquez Alonso, Vicente Torres Mora, Jaume Pons Pons i Antonio Arbós Grimalt, actual cap d'Inspecció.