Bústia Covid-19

dijous, 17 de setembre de 2015

La taxa d'interins es dispara al 30,74%


El 25% de places ocupades per interins, que el conseller Martí March considera "inassumible", es dispara en realitat a més del 30% segons les xifres aportades per la Conselleria.

Arran d'una pregunta d'UOB Ensenyament, la Direcció General de Personal ha informat que a data de 14 de setembre hi ha 3013 interins a jornada completa i 635 a mitja jornada.

Per altra banda, segons les dades facilitades per Direcció General de Planificació, la quota total de professorat per a 2015, també a 14 de setembre, puja a 10.835,5 jornades completes. Dins aquesta xifra es compten cada dues mitges jornades com una de completa.

Si aplicam el mateix criteri a les xifres d'interins, les 635 mitges jornades equivaldrien a 317,5 jornades completes, que sumades a les 3013 farien un total de 3.330,5 jornades completes d'interins.

Aquesta quantitat suposa que el 30,74% de les jornades completes correspon a interins.

Si feim el recompte per places, la quota de 2015 pujaria fins a 11.153 (10.835,5 més 317,5) i les places ocupades per interins serien 3648 (3013 més 635), que suposarien el 33,03%.

Aquestes xifres escandaloses i insostenibles són el resultat de no haver-se cobert cap plaça de la taxa de reposició els darrers quatre anys mitjançant oposicions, quan segons la Conselleria hi ha unes 200 jubilacions cada any. Pel que fa a les oposicions anunciades per als anys 2017 i 2019, les places que sortiran a concurs han variat a les declaracions del conseller March des de les 800 (400 més 400) fins a les 1600 (800 més 800). A la proposta de la Conselleria per tancar la vaga indefinida no hi consta cap xifra.