Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 4 de setembre de 2015

UOB reclama la convocatòria de la Junta de Personal per renovar el Consell Escolar


UOB Ensenyament ha demanat a la presidència de la Junta de Personal Docent no Universitari que convoqui el plenari corresponent, que ja hauria d'haver tingut lloc en compliment de l'Article 9 del reglament, segons el qual s'ha de convocar cada tres mesos.

A la mateixa carta, UOB sol·licita la inclusió del punt Renovació dels representants dels grups a i f al Consell Escolar de les Illes Balears. Davant la nova etapa que s'obri al Consell Escolar, que suposarà un procés de reestructuració i ampliació de funcions acordat pel propi organisme (vegeu AQUÍ la notícia que publicàrem el 8 d'agost), des d'UOB exigim que la seva composició reflecteixi la correlació de forces sindicals actual, sorgida de les darreres eleccions.

Segons la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, el Consell és integrat per quinze grups de vocals. El grups designats pels sindicats són dos:
  • El grup a està format per deu representants del professorat proposats per les organitzacions sindicals en proporció a la seva representativitat, set dels quals han de correspondre al sector públic.
  • El grup f el formen dos representants proposats per les diferents centrals i organitzacions sindicals.
L'actual composició de la Junta de Personal Docent no Universitari, que presideix Cosme Orell (STEI), és la següent:
  • STEI 15
  • Alternativa 8
  • UOB 5
  • ANPE 5
  • CCOO 5
  • UGT 5
És a partir d'aquesta proporció, per tant, que demanam que es proposin els nous vocals del Consell Escolar.