Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 4 de desembre de 2015

La Conselleria encén el conflicte imposant la LOMCE pura i dura

Antoni Morante i Martí March amb el ministre d'Educació
Després de la Mesa Sectorial extraordinària que ha tingut lloc avui dematí, on s'ha tractat la modificació dels currículums de les Illes Balears, des d'UOB arribam a la conclusió que no hi haurà minimització de la LOMCE. Les al·legacions en aquesta línia han estat desestimades, els centres educatius en patiran els efectes més perniciosos i la qualitat educativa, un cop més, en sortirà molt malparada:
 • A Secundària, Plàstica, Música i Tecnologia continuen amb uns horaris sota mínims, els més baixos de totes dels Comunitats Autònomes, posant en perill places docents i impedint la formació integral dels alumnes.
 •  A Primària, Plàstica, Música i Educació Física també pateixen retallades d'horari.
 • Les tres hores de lliure disposició tiren endavant i convertiran els claustres en un camp de batalla on podran primar altres interessos abans que els pedagògics.
 • No hi haurà desdoblaments a Català i l'horari es redueix una hora a primer i segon d'ESO.
 • No es preveu la possibilitat de desdoblar Matemàtiques a ESO ni de fer més grups per atendre la diversitat.
 • No es garanteix la continuïtat del model vigent de PALIC, etc.

Des d'UOB hem acusat la Conselleria de ser el braç executor de la LOMCE i hem advertit que aquestes resolucions no fan més que tirar llenya al foc i donar encara més arguments per a l'aturada convocada per a dia 15 de desembre. Hem tornat a reclamar que es reobrin les negociacions amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents per evitar la jornada de vaga i posar fi al conflicte.

Pel que fa a les al·legacions, 341 en total segons se'ns ha dit, si bé algunes d'elles repetides, el director general de Planificació, Antoni Morante, ha explicat a grans trets les resolucions i ha anunciat que properament es faran públiques.

Respecte a les proves d'avaluació individualitzada de Primària, ha anunciat que correran a càrrec dels docents de cada centre. Ha assegurat que no seran puntuables per a la promoció a ESO ni utilitzades per fer rànquings. 

Els currículums seran traslladats al Consell Escolar de les Illes Balears, on podran ser novament esmenats. Es dóna la circumstància que els nous sindicats, sorgits de les eleccions d'ara fa just un any, encara no tenim veu ni vot en aquest organisme, entre altres coses perquè s'hi manté la composició reduïda que s'imposà amb les retallades de 2012.

Les resolucions de les al·legacions presentades pels sindicats se'ns han lliurat per escrit. Respecte a les d'UOB, consideram que les respostes són pobres i insuficients. La més llarga no arriba a dues retxes i mitja.

Convidada per UOB, ens ha acompanyat la presidenta de l'Associació del Professorat de Tecnologia de les Illes Balears (APTIB), Ester Micó, que ha fet una exposició exhaustiva de totes les mancances dels currículums i dels perjudicis que ocasionaran tant a les places de l'especialitat com a la formació dels alumnes.

No podem deixar d'esmentar que la presidència de la Mesa ha volgut impedir la intervenció dels convidats dels sindicats Alternativa i UOB, limitant la seva actuació a assessorar els portaveus. Des d'UOB hem recordat que amb l'anterior administració no hi havia aquesta limitació i finalment han pogut intervenir amb normalitat. 

La reunió l'ha oberta la directora general de Personal, Rafaela Sánchez. A més del director de Planificació ha comptat amb la presència de Jaume March, cap de departament de Planificació i Centres, i Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa.

Tot seguit transcrivim les preguntes que UOB ha presentat per escrit a la Mesa:


PREGUNTES PER A LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ DE 4/12/15

1.- Per què no es fan públiques les al·legacions presentades per tal que la comunitat educativa les pugui consultar?

2.- Quantes al·legacions s'han presentat?

3.- Per què no han rebut resposta les al·legacions presentades?

4.- Com podem saber per quin motiu es desestima cada al·legació?

5.- Quines al·legacions han estat acceptades i recollides en aquests esborranys?

6.- S'ha creat una comissió per valorar les al·legacions presentades i desestimar-les o no? Qui formava aquesta comissió?

7.- Quins criteris i quina metodologia s'ha fet servir per valorar les al·legacions?

8.- Ens podeu indicar les causes per les quals no s'han acceptat les al·legacions presentades per:
 • -CEIP S'Algar: sobre les hores assignades a Educació Física i Educació Artística.
 • -IES Llucmajor: sobre Palic, desdoblaments de Català i hores lectives de Català a 1r de Batxillerat.
 • -IES Josep Maria Tomàs: sobre desdoblaments de Català.
 • -IES Pau Casesnoves: sobre hores lectives setmanals de Català i Castellà i sobre desdoblaments i reducció de ràtios a Matemàtiques de 3r i 4t d'ESO.
 • -Associació 31: sobre l'assignatura de Teatre.
 • -La plataforma CREA -sobre Educació Plàstica i Música
 • -L'associació APTIB: sobre Tecnologia.
 • -El sindicat UOB: sobre desdoblaments de Català, Palic i l'eliminació de les 3h de lliure disposició.
9.- Ens poden explicar com minimitzen la Lomce cada una de les modificacions que introdueixen aquests esborranys?

10.- Quines mesures s'han pres per minimitzar les proves individualitzades de 3r i 6è de Primària?