Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 12 de gener de 2016

Concedides les subvencions per a programes de FPB a ajuntaments i entitats

Maria Francisca Alorda Villarrubias, directora general de FP
S'han concedit les subvencions per a programes de Formació Professional Bàsica desenvolupats a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre. En el cas dels ajuntaments, dels 467.500 euros disponibles per a 2016 se n'han adjudicat 120.000 en total a Son Servera i Calvià. Pel que fa a les organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, dels 481.250 euros disponibles per a 2016 se n'han adjudicat un total de 470.127,96 a nou entitats.

Recordam que el passat 23 de novembre UOB es va abstenir a la comissió on s'aprovaren les subvencions, atès que com ja havia succeït a la convocatòria de l'administració anterior, la Direcció General de Formació Professional no va saber contestar quina quantitat hi ha prevista per a la FPB dels centres públics, que continua impartint-se sovint en condicions molt precàries i sense desdoblaments.

A la mateixa comissió, la cap del Servei de Planificació i Participació del Departament de FP, Maria Antònia Carbonell, va dir que estudiarien obrir una segona convocatòria per als ajuntaments donada l'escassa participació.

Resolució BOIB corporacions locals:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10432/574859/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Resolució BOIB entitats sense ànim de lucre:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10432/574860/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d

Nota de premsa de la Conselleria
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2530187&coduo=7&lang=ca