Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 18 de gener de 2016

Oferta Pública d'Ocupació, Concurs de trasllats d'Inspectors i problemes a les substitucions


A la Mesa Sectorial d'Educació del passat dijous 14/01/16, la Conselleria informà dels següents temes:


OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2016

Com ja us informàrem amb anterioritat al nostre bloc, l'oferta pública d'ocupació és la passa prèvia i necessària per a poder convocar oposicions.

Aquesta oferta pública d'ocupació prové de les places vacants que durant l'any anterior han quedat sense titular ja sia per excedència, jubilació o defunció d'aquest. El nombre total de vacants que s'acaba oferint depèn del que s'anomena taxa de reposició, que és el percentatge de vacants que l'administració decideix computar i que es fixa a la Llei de pressuposts general de l'Estat.

Per al 2016, l'administració aplicarà una taxa de reposició del 100% de les vacants produïdes que, a les Illes Balears i pel que fa a Educació, són: 9 per excedència, 171 per jubilació i 7 per defunció. Quedant, doncs, l'oferta pública d'ocupació per al 2016 en 187 places disponibles per adjudicar en les següents oposicions repartides de la següent manera: 13 places per als cos d'inspectors i 174 per a la resta de cossos docents.

A aquestes places s'hi han de sumar les 83 vacants de l'oferta pública d'ocupació que s'aprovà el 2015 amb una taxa de reposició del 50% i les que es produeixin durant el 2016, que seran publicades com a oferta pública de 2017.


CONCURS DE TRASLLATS D'INSPECTORS

A la MSE del passat 18/12/15, la Conselleria anuncià que el pròxim mes de febrer es publicarà al BOIB la convocatòria d'oposicions per cobrir 23 places de plantilla del cos d'inspectors educatius. Podeu recuperar-ne la informació al nostre bloc.

A la MSE d'aquest dijous 14/01/16, i directament relacionat amb el tema, l'administració explicà que és requisit obligatori convocar un concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants d'inspectors d'educació per poder convocar les oposicions en aquest cos. A tal efecte, la Conselleria preveu que la resolució de convocatòria d'aquest concurs de trasllats es publicarà al Boib de dijous 21/01/16. Tot d'una que es publiqui, us en farem arribar un resum per si us interessa concursar-hi.

 
PROBLEMES A L'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS DEL 30/12/15 

Alguns interins que havien acabat substitució just o poc abans de les vacances de Nadal no pogueren participar del procés telemàtic d'adjudicació de substitucions del 30/12/15 perquè no apareixien a la llista de disponibles tal i com els hauria pertocat.

La raó d'aquest problema és que els directors dels centres corresponents no notificaren la baixa de l'interí en el moment que tocava via Gestib. Aquest fet ha causat sens dubte perjudicis als interins afectats; perjudicis que van des de la pèrdua de cotització i econòmica a l'extrem més greu de no tenir feina a dia d'avui quan, havent estat per Nadal en les primeres posicions de la llista de disponibles, sí que ara estarien treballant si la seva baixa s'hagués tramitat en el moment adequat.

Segons la Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez, tornar enrere les adjudicacions realitzades des del 30/12/15 per a què hi participin els interins afectats no és viable però l'Administració tampoc no té clar de quina manera se'ls podrà compensar. Creu que els directors han de ser responsables i fer les gestions quan i com els pertoca i diu que estudiaran els casos individualment i cercaran una solució per a aquells que encara no han estat adjudicats.

Des d'UOB consideram insuficient que una errada d'aquesta importància es vulgui resoldre, pel que fa al director, amb una simple telefonada per comprovar que, efectivament, aquest no notificà la baixa en temps i forma. Per això vam demanar a la Mesa que s'enviï una circular a tots els directors recordant-los la necessitat de complir aquest tràmit correctament, i que si es torna produir una errada s'enviï al director una notificació oficial, amb registre de sortida per a què com a mínim en quedi constància escrita.


PACTE D'ESTABILITAT D'INTERINS

Al final de la MSE, la Directora General de Personal Docent anuncià que aquesta setmana la Conselleria es reunirà amb els sindicats signants del Pacte d'Estabilitat, per una part, i amb la resta de sindicats en reunions bilaterals, per l'altra, ja que abans del començament del curs 2016-17 està previst que el Pacte es renovi per a dos anys més.