Bústia Covid-19

dimarts, 16 de febrer de 2016

Circular informativa: Què cal saber de les ràtios 2015-2016


Vegeu AQUÍ la nostra circular 26/2016 sobre les ràtios vigents per al curs actual.

El proper divendres, dia 19, a les 9:00h, es constituirà la Comissió de Ràtios a la Direcció General de Personal Docent, on actuarà com a representant un membre de cada sindicat.

L'ordre del dia és el següent:

1. Constitució de la mesa tècnica
2. Actuacions realitzades el present curs 2015-16
3. Informació específica, si cal, de les ràtios actuals
4. Ràtios generals dels diferents ensenyaments per al curs 2016-17
5. Ràtios específiques dels centres incomplets per al curs 2016-17
6. Altres criteris complementaris per a les ràtios del curs 2016-17
7. Creació, si escau, de les subcomissions de Pitiüses i Menorca
8. Torn obert de paraules