Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 25 de febrer de 2016

La Direcció General de Formació del Professorat aposta per la formació en centres


Amb motiu de la propera reforma del Decret de Formació Permanent UOB ha traslladat als responsables del Servei les propostes i preguntes que ens heu fet arribar. Vos resumim tot seguit el que ens han respost:

  • Formació Permanent ha rebut unes 300 peticions de formació en centres i de xarxa de centres, una modalitat que per una banda facilita la participació però per altra obliga a la transversalitat dels continguts. Es preveu publicar una nova convocatòria dins aquest curs.
  • La formació especialitzada per matèries, pel que fa a didàctica, continguts, etc, està prevista dins el pla quadriennal. El Servei està obert a les peticions de grups de docents que presentin propostes conjuntes.
  • Pel que fa a la proposta de fer formació en juliol, per facilitar la participació dels docents que tenen poca disponibilitat horària durant el curs escolar, es podria dur a terme durant la primera quinzena, sempre que es faci una petició concreta per part d'un grup de docents.
  • La formació dels docents de Cicles formatius es vehicula principalment a través dels cursos de l'EBAP. Properament publicaran l'oferta del 2n semestre.
  • En el cas de la FP bàsica l'oferta es planifica amb el Departament de Formació Professional. Els representants del Servei reconeixen que la FPB requereix una formació específica tant pel que fa al contingut de les matèries com a la tipologia d'alumnat.
  • La sol·licitud de formació d'equips directius ha obligat a duplicar-ne l'oferta.
  • Hi haurà formació metodològica i didàctica per als interins amb contracte de feina i docents en pràctiques que superin les oposicions.

Durant l'entrevista hem reclamat una oferta de formació per als coordinadors de les Comissions de Normalització Lingüística, atès el compromís de la Conselleria de potenciar els Projectes Lingüístics de Centre, i per a l'ensenyament del català i en català. També consideram imprescindible que la normalització lingüística, regulada al Decret de mínims, formi part de la formació per als equips directius.

Aquí teniu l'esborrany de Decret de Formació del Professorat, que es tractarà el proper 9 de març al plenari del Consell Escolar de les Illes Balears (on els nous sindicats continuam sense tenir-hi representació).