Bústia Covid-19

dijous, 3 de març de 2016

Convocades oposicions a inspector


S'han convocat proves selectives per a la provisió de 13 places de funcionaris docents del cos d’inspectors d’educació, amb la següent distribució:


Illa/unitat territorial
Places
Mallorca
10
Menorca
2
Eivissa- Formentera
1
Total
13

Tota la informació a:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10457/576979/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce