Bústia Covid-19

dijous, 10 de març de 2016

Darrers esborranys currículums LOMCE


La conselleria ha publicat els darrers esborranys de Decrets i Ordres de currículums de la LOMCE. Tota la documentació a:


Enllaços directes: 

Proposta de modificació de la normativa autonòmica LOMCE
ACTUALITZAT 04/03/16

1) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària (tercera versió de la modificació de la normativa. Versió modificada després del dictamen del CEIB):

2) Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària (tercera versió de la modificació de la normativa. Versió modificada després del dictamen del CEIB):

3) Annex ESO (sense canvis):

4) Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat (tercera versió de la modificació de la normativa. Versió modificada després del dictamen del CEIB):

Amb aquestes modificacions, els decrets i ordres queden, de forma provisional, amb la redacció següent:


EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PDF Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
PDF Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

BATXILLERAT
PDF Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears