Bústia Covid-19

dilluns, 14 de març de 2016

L'Assemblea de Docents interins reclama borsa única


El passat dijous 10/03/16 tingué lloc la primera assemblea d'interins del 2016, convocada per l'Assemblea de Docents, per tractar aspectes de les bases generals de selecció d'interins, com l'organització de les borses, i aspectes referents a la convocatòria de borses, com la baremació de mèrits.

L'assemblea arribà a dos acords:
  • demanar la borsa única.
  • que es pugui acceptar com a mèrit el fet d'haver aprovat unes oposicions i haver quedat sense plaça, però mai que aquest criteri serveixi per crear borses diferenciades entre els interins que han passat les oposicions i els que no.
Quedà pendent, per manca de temps:
  • prendre acords concrets sobre quins camps i ítems s'han de baremar i en quina proporció s'ha de puntuar cada un.
  • debatre l'organització actuals del interins en llista I (aquells que han treballat com a mínim un dia) o llista S (aquells que no han treballat mai) i es barema cada llista.
  • parlar sobre les titulacions que permeten accedir a cada funció o especialitat, recollides a l'annex IV de la convocatòria anual per formar part de les borses.
La conclusió general a què s'arribà és que la necessitat i el profit d'aquest tipus d'assemblees temàtiques per a interins són evidents, tant per ampliar el coneixement sobre aspectes concrets que el col·lectiu interí viu amb desconcert i manca d'informació, com per poder arribar a acords amb major coneixement de causa.

Per això us animam a tots a respondre a les convocatòries de l'Assemblea de Docents per continuar aprofundint i treballant en les temàtiques pròpies dels interins i que, assistint-hi, hi participeu de manera activa.