Bústia Covid-19

dilluns, 7 de març de 2016

Nomenats els presidents dels Consells Escolars de Mallorca i Menorca


El Consell de Govern de 4 de març de 2016 ha nomenat les següents presidències i vicepresidències dels Consells Escolars Insulars de Menorca i Mallorca:

Consell Escolar Insular de Menorca.
  • Presidenta: Margarita Allès Pons.
  • Vicepresident: Maria del Mar Lluch Martínez.
BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10458/577201/acord-del-consell-de-govern-de-4-de-marc-de-2016-p

Consell Escolar Insular de Mallorca:
  • President: Miquel Oliver Trobat.
  • Vicepresident: Francisca Marí Escandell.
BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10458/577203/acord-del-consell-de-govern-de-4-de-marc-de-2016-p