Bústia Covid-19

dijous, 10 de març de 2016

Projecte de col·laboració de la Conselleria amb l'Institut d'Estudis Catalans


Nota de premsa de la Conselleria:

L'Acadèmia Oberta: projecte de col·laboració conjunta amb l'Institut d'Estudis Catalans

Darrera actualització: 08/03/2016

La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, i la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, es varen reunir el passat 4 de març amb la presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Maria Teresa Cabré.

Durant el transcurs de la reunió es varen establir les bases de col·laboració entre aquests organismes i la Universitat de les Illes Balears per executar el projecte L’Acadèmia Oberta. Aquest nou projecte de la Secció Filològica de l’IEC pretén establir una línia de comunicació directa entre l’IEC, entitat de referència pel que fa a la normativa lingüística en llengua catalana, i el professorat que ha de transmetre aquests coneixements normatius a les aules. El contacte permanent amb el col·lectiu docent permetrà a l’IEC, d’una banda, recollir les inquietuds i dificultats generades en l’ensenyament de la llengua a les escoles per així poder-les tenir en compte en el disseny de material didàctic i, de l’altra, possibilitarà informar els ensenyants dels treballs que la Secció Filològica tingui en curs.

Mitjançant aquest projecte, que s’aplicarà de manera conjunta a les tres comunitats catalanoparlants de l’Estat espanyol, es duran a terme diverses activitats. En aquest sentit, els professors arribaran a tenir un portal al web de l’IEC on es podran resoldre dubtes, fer propostes i compartir idees entre docents. D’aquesta manera, s’aconseguirà un major apoderament dels ensenyants per la relació directa amb la institució normativa i s’augmentarà la fluïdesa a l’hora de transmetre a l’aula les novetats i els canvis que es vagin produint en la normativa catalana.

Convé subratllar que s’ha previst organitzar una jornada formativa per donar a conèixer aquest projecte al professorat de primària i de secundària. Amb aquesta col·laboració conjunta, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i la Direcció General de Política Lingüística mostren la seva predisposició a treballar per millorar l’ensenyament de la llengua catalana als centres educatius i la interrelació entre els territoris de parla catalana.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2576001&coduo=944322&lang=ca


Notícia relacionada:

Feina conjunta amb la Direcció General de Política Lingüística per reclamar més recursos per a l'ensenyament en català 
 
Darrera actualització: 22/02/2016 

La Direcció General de Política Lingüística formarà part de la Mesa tècnica per a la dinamització i la normalització de la llengua catalana als centres públics que la Conselleria d’Educació i Universitat té previst crear per avançar en la normalització lingüística en l’àmbit escolar. La decisió de crear aquesta Mesa tècnica es va fer pública el passat 11 de febrer, després de la celebració de la Mesa Sectorial d’Educació sobre el Decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres educatius. De fet, l’esborrany de l’esmentat decret s’ha consultat amb la Direcció General de Política Lingüística que, al seu torn, va fer arribar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat una sèrie d’aportacions amb l’objectiu de millorar-ne el text.

En aquest sentit, la directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, vol agrair la predisposició i la bona voluntat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda, de fer feina conjuntament per garantir la presència que li pertoca al català com a llengua vehicular de l’ensenyament i perquè s’avanci en la normalització lingüística en el món educatiu. El contacte entre Marta Fuxà i Maria F. Alorda és constant i continu ja que cal recordar que mentre la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura té la competència en tot allò referent a la normalització de la llengua catalana, la competència específica quant a la normalització del català en l’àmbit educatiu recau en la Conselleria d’Educació i Universitat.
Tant la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat com la de Política Lingüística estan d’acord que és important unir esforços per reclamar més recursos per a l’ensenyament en català.