Bústia Covid-19

dijous, 17 de març de 2016

La LOMCE i la manca de pressupost marquen les ràtios 2016-2017


Avui dematí s'ha reunit a la Conselleria la Comissió de ràtios per analitzar el segon document de criteris per a l'assignació d'unitats., que vam publicar en aquest blog el passat dimarts. Hi han assistit Jaume March, cap de Departament de Planificació i Centres; Antònia Serra, cap de Servei de Planificació Educativa; i Jordi Escudero, cap de Servei de Centres Educatiu.

Els representants de l'Administració han explicat que la seva intenció és davallar progressivament les ràtios segons l'establert a l'acord marc. El proper curs 16-17 la ràtio de 4t curs d'Infantil es limitarà als 20 alumnes, però amb la possibilitat d'afegir-hi el 10% addicional previst per la LOMCE. Han recordat que aquest 10% ja el contemplava la LOGSE (PSOE). En cursos successius pretenen rebaixar les ràtios de 5è i 6è, o abans si arriba la dotació econòmica extra del Govern espanyol. En resum, ara com ara el curs que ve encara hi haurà grups de Primària a 28 alumnes, amb tot el que això comporta a l'hora de treballar la lectoescriptura, etc.

La Conselleria reconeix que si no es desdobla amb ràtios inferiors és per manca de pressupost i que a aquest problema s'hi suma la manca d'espai. Han dit que després de veure les infraestructures d'alguns centres han quedat "escarrufats" (sic). La seva intenció és reduir a un 50% la xifra de barracons durant aquesta legislatura, i adverteixen un cop més que hi ha centres amb excés de dotació i altres d'infradotats i que estudien cada cas per repartir les quotes de forma més raonada.

A Primària volen optimitzar les borses d'hores de suport ordinari i adverteixen que si s'envia un docent per desdoblar la Conselleria comptabilitzarà dos grups, encara que la direcció del centre decideixi dedicar el docent a fer suports.

Explicam tot seguit alguns aclariments que s'han fet sobre el document:
 • Pel que fa als alumnes NESE, als nivells que en tenguin més d'un determinat percentatge (20%, 25% o 30%) es restaran els 1, 2 o 3 alumnes correspoents a cada unitat.
 • El 10% addicional marcat per la LOMCE es farà sobre la ràtio rebaixada per aquest motiu.
 • Els alumnes NEE, inclosos dins els NESE, no implicaran com a tals una rebaixa de ràtio perquè consideren que ja estan dotats amb suports a les quotes. Recordem que la norma de restar un alumne per a cada NEE es descarta per manca de pressupost.
 • Les ràtios amb les que Escolarització tancarà els grups són les de l'Acord marc i només s'aplicarà el 10% addicional per necessitats d'escolarització sobrevingudes.
Des d'UOB trobam totalment insuficient la rebaixa de ràtios prevista segons el percentatge d'alumnes NESE i per altra banda reclamam el retorn de la disminució d'un alumne a la ràtio per a cada alumne NEE.

En resum, es desdoblaran els grups a partir d'aquestes xifres (vegeu document):

Centres incomplets o "petits":
 • Infantil: 19 alumnes, 2 unitats (agrupament 2 nivells). 42 alumnes, 3 unitats (agrupament mateix nivell).
 • Primària: 22 alumnes, 2 unitats. 46 alumnes, 3 unitats.
Centres complets:
 • 4t curs Infantil: Es desdobla a partir de 23 alumnes.
 • 5è i 6è Infantil: Es desdobla a partir de 28 alumnes.
 • Primària: Es desdobla a partir de 29 alumnes.
Altres centres:
 • Aules UEECO: Es desdobla a partir de 9 alumnes.
 • ESO: Es desdobla a partir de 33 alumnes.
 • PMAR: Es desdobla a partir de 17 alumnes (els PMAR, constitueixen grup a part. Per tant, si per exemple hi ha 72 alumnes i 12 d'ells són de PMAR, els 60 restants formarien 2 grups).
 • Batxillerat: Es desdobla a partir de 39 alumnes.
 • FP, CEPA i Règim especial queden pendents per a una propera reunió de la Comissió. A FP s'està elaborant una graella de ràtios per a cada cicle.

S'han fet reunions a Eivissa i Menorca. A Eivissa s'ha acordat que la comissió d'Escolarització treballi per zones i no només per municipis i d'aquí la modificació del paràgraf final de l'apartat de Centres complets. Segons l'Administració, a Eivissa els centres estan plens en general però no hi ha problemes d'excés de ràtio.

Segons les xifres que maneja la Conselleria a les Balears hi ha al voltant d'un 17% d'alumnes NESE de mitjana. En alguns centres arriben al 40% i es donen casos extrems com a sa Pobla, on a 1r de Primària hi ha un 83% d'incorporació tardana amb desconeixement del català. Els alumnes NESE d'incorporació tardana deixaran d'estar catalogats com a tals automàticament al cap de dos anys.

La disminució de naixements (500 menys el 2012) podria haver contribuït a davallar les ràtios, però l'arribada de nouvinguts (uns 1.200) ho ha fet impossible. Ara mateix el nombre de nouvinguts torna a repuntar.

Pel que fa al Batxillerat nocturn de Manacor i Palma han dit que les ràtios reals són molt baixes i  continuen amb la idea de reconvertir-los en un ensenyament semipresencial o a distància. No hi ha places docents fixes destinades a aquests estudis però admeten que es produirà una reducció de professorat.

En principi queda pendent una tercera reunió de la Comissió i després es convocarà la corresponent Mesa sectorial.