Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 28 d’abril de 2016

Comissions de serveis 2016-2017: sol·licituds del 9 al 16 de maig
Vegeu instruccions (annex 1), model de sol·licitud (annex 2) documentació a presentar (annex 3) al BOIB:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10481/579345/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Podeu descarregar AQUÍ el model de sol·licitud.

Places de directors i d'assessors del CEP en comissió de serveisComissions de serveis directors CEP:
 Comissions de serveis assessors CEP:
Sol·licituds: quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de les resolucions al BOIB (26 d'abril de 2016).

Nota de premsa de la Conselleria:

La Conselleria d'Educació i Universitat convoca places de directors i d'assessors de formació permanent en comissió de serveis


Darrera actualització: 27/04/2016 

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de publicar al BOIB dues convocatòries per cobrir 19 places entre directors i assessors dels centres de professorat de les Illes Balears.  En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors. Totes són places en règim de comissió de serveis per als cinc centres de professorat (CEP) de les Illes Balears, mitjançant un concurs públic de mèrits.
Es reparteixen de la següent manera:

Assessories

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: tres places.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
CEP d’Inca
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
CEP de Manacor
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
CEP de Menorca
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.
CEP d’Eivissa
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.
 • Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça.
CEP de Formentera
 • Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.
Directors

Les 3 places de directors convocades corresponen als CEP de Palma, Manacor i Menorca.
La convocatoria contempla que el procediment de selecció constarà de dues fases: una primera fase en la qual es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants, i una segona en la qual els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal. Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors.

La presentació de la sol·licitud i la documentació justificativa s’ha d’efectuar en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució en el BOIB (26 d’abril de 2016).

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat preveu que aquest procés de selecció finalitzi a principis de juliol.

dimecres, 27 d’abril de 2016

Llista definitiva de directors que consoliden complement

 

S'ha fet pública la llista de directors que consoliden el complement. La podeu consultar al següent enllaç (el darrer Annex 1):

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2504408&coduo=38&lang=ca 

Com ja sabeu des d'UOB ens oposam a aquesta mena d'incentius per exercir tasques directives. Es dóna el cas que entre els beneficiaris hi ha quatre càrrecs de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

dijous, 21 d’abril de 2016

Demà inauguram local


Demà divendres inaugurarem el local que finalment ens ha cedit la Conselleria. És el resultat d'un llarg procés que s'inicià el gener de 2015, quan el sol·licitàrem formalment d'acord amb l'article 8 de la Llei orgànica de llibertat sindical, i que ens ha obligat a insistir de forma persistent davant diverses instàncies de l'Administració. Fins i tot, com recordareu, ens vam haver d'instal·lar un dematí a les dependències de la Conselleria per denunciar l'incompliment de la llei.

Les nostres oficines són a So'n Malferit, a l'edifici del Centre d'Edició i Distribució que hi ha devora el Centre de Professors de Palma (carrer G. Marañon, 3). La comunitat educativa està convidada al petit acte que hi tindrà lloc a partir de les 18h. Vos hi esperam!