Bústia Covid-19

dimecres, 20 d’abril de 2016

El pla de millora de centres es publicarà sense canvis importants

 

Avui dematí ha tingut lloc la mesa sectorial extraordinària definitiva sobre el pla de millora de centres, que s'havia tractat en una mesa prèvia el 8 d'abril. Hi han estat presents el director general d'Ordenació, Planificació i Centres, Antonio Morante, i la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

El segon esborrany i l'annex I no presentaven canvis de pes respecte al primer, ni s'han modificat substancialment durant la mesa, motiu pel qual els representants d'UOB no li hem donat la nostra aprovació. En resum la convocatòria quedaria així:

 • Es limita a 20 CEIP i 10 centres de secundària (inclosos centres integrats de FP).
 • La comissió de selecció, formada per funcionaris designats per les direccions generals, tendrà la mateixa composició.
 • Segons els representants de l'Administració, els sindicats tendran accés al procés un cop la comissió hagi fet una "preselecció", abans de l'adjudicació definitiva, però no durant la baremació dels projectes.
 • Es mantenen els 20 punts del barem corresponents a la valoració del projecte, davant els 12 punts de caràcter objectiu.
 • S'estudiarà donar preferència a centres amb alt percentatge de NESE, alumnat nouvingut, entorn desafavorit, índex de fracàs escolar, etc.
 • La dotació de recursos continua depenent de les disponibilitats pressupostàries.
 • Les places vinculades al pla que surtin a concurs a les adjudicacions d'interins demanaran el compromís d'integrar-se en el projecte, que implicarà seguir el curs de formació en centres, i facilitaran l'accés a la informació completa sobre el pla del centre.
 • No es fixen reduccions horàries per a la preparació de materials, coordinació del pla, etc., ni s'especifica que la formació en el centre sigui en horari laboral o de permanència.
 • El pla podrà ser iniciativa de l'equip directiu o bé d'un grup de professors del claustre que representi un percentatge a determinar.
 • Es podran presentar reclamacions a les adjudicacions.
Queden a l'aire diverses circumstàncies:
 • Com que el pla és de dos anys, queda per estudiar la manera de donar continuïtat a la plaça si és ocupada per un interí.
 • Si la plaça és de comissió de serveis, que s'atorga per un any, no es pot garantir que el segon curs la plaça no s'adjudiqui a un altre funcionari.
 • No està previst com resoldre la negativa d'un equip directiu a presentar un pla proposat per un grup de professors i amb el suport del claustre.
 • Serà complicat donar estabilitat al pla si es fa recaure majoritàriament en places d'interinitat.

S'hi ha adjuntat un annex II amb les vuit "Línies estratègiques del Pla quadriennal de formació 2016-2020 i formacions relacionades" a les quals s'haurà d'adaptar la formació en centres que es programi dins el pla. Es preveu ampliar el contingut d'aquestes línies per adaptar-lo al pla de Formació del Professorat publicat al BOIB.

Hi ha hagut consens en què és més adequat denominar el pla d'innovació i no de millora. Els representants de l'Administració no són partidaris de donar-li el qualificatiu de pla pilot.

Nota de premsa de la Conselleria (21.4.16):
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2596357&coduo=7&lang=ca