Bústia Covid-19

dilluns, 25 d’abril de 2016

Comissions de serveis 2016-17: informam sobre la mesa sectorial

El passat divendres 22/4/16, la Conselleria dugué a Mesa el primer esborrany de la propera convocatòria de sol·licituds i adjudicacions de comissions de servei per al curs 2016-17, que presenta poques diferències amb els dels anys passats.
La principal novetat és l'augment de les CAUSES QUE PERMETEN DEMANAR COMISSIÓ DE SERVEIS:
1) Les causes derivades de motius personals no presenten canvis i són:
- per motius greus de la salut pròpia.
- per atendre un familiar de primer grau amb malaltia greu o discapacitat superior o igual al 65%.
- per conciliació de vida laboral i familiar si:
 •  a 1/9/16 es té un fill menor de tres anys o dos fills menors de cinc anys
 •  durant els dos primers anys d'adopció o acollida
 •  per embaràs amb part previst abans del 31/1/17
- per motius personals excepcionals. 

2) S'introdueix com a novetat el motiu de participar en la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-17 

3) Per motius de servei.
A la convocatòria anterior, en aquest apartat només s'hi contemplava el següent motiu:
 • per participar en projectes educatius de centre o programes específics.
Segons l'esborrany, enguany s'hi afegiran:
 • per ocupar places d'educació infantil de 0 a 3 anys
 • per ocupar places en aules UECCO
 • per ocupar places d'AD en el mateix centre
 • per ocupar places de suport educatiu en EOEP i EAP
 • per tasques de coordinació
 • per ocupar places d'FPB o FP dual
 • per ocupar places relacionades amb nous estudis implantats a un centre. 
4) Continua igual el motiu de formar part d'un equip directiu.

REQUISITS
Es mantenen els mateixos requisits per poder demanar una comissió de servei:
 • acreditar els coneixements de català.
 • haver sol·licitad plaça en el concurs de trasllats a la localitat o localitats on s'ubiquen els centres als quals es demana la comissió. 
TERMINIS
Si es confirma el calendari previst, les sol·licituds s'hauran de presentar del 9 al 16 de maig, ambdós inclosos. Per a tramitar-les, un cop realitzat el tràmit telemàtic, s'haurà d'imprimir la sol·licitud per entregar-la, juntament amb la documentació acreditativa, al registre de la Conselleria.

Després d'haver revisat les sol·licituds, la Conselleria publicarà la llista provisional de sol·licituds admeses o no. A partir de l'endemà d'aquesta publicació, s'obrirà un termini de cinc dies naturals per a reclamacions després del qual es publicarà la llista definitiva.

Les places s'adjudicaran de forma automàtica al juliol dins el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2016-17 seguint l'ordre següent:
 • 1r: places per formar part d'equips directius
 • 2n: places per participar en la implantació de plans de millora
 • 3r: places sol·licitades per raons de servei
 • 4t: places sol·licitades per motius personals.
Us continuarem informant.