Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 13 de maig de 2016

Adesma vol nomenar docents a dit

Foto: DM, 11,5,16
Circular 34/2016

La democràcia mai no està guanyada del tot. Si fa 14 anys Aznar va acabar amb l'elecció dels directors a través del Claustre i Consell Escolar, i va imposar que fossin nomenats per una comissió controlada per l'Administració, ara Adesma i Adesme, beneficiaris d'aquella mesura antidemocràtica, exigeixen el privilegi de nomenar a dit treballadors de l'ensenyament públic.

Segons hem llegit a la premsa (DM, 11.5.16), els directors d'institut troben a faltar «més marge per elegir a part del professorat» dins el nou pla d'innovació i millora implantat per la Conselleria i afirmen que aquest punt forma part del document d'Illes per un Pacte.

Anem a pams. En primer lloc, el document Illes per un pacte, de 23 gener de 2016, diu a l'apartat Autonomia de gestió del personal que els directors poden elevar al Consell Escolar «propostes de plantilla i de perfil del professorat», no que puguin elegir professors.

Pel que fa al pla d'innovació, els directors tenen la paella pel mànec, per exemple, a l'hora d'adjudicar comissions de serveis. La resolució de 25 d'abril de 2016 estableix que la sol·licitud ha d'aportar un informe del director i del consell escolar. I si el problema és la manca de continuïtat quan la plaça és ocupada per un interí, la solució no és un nomenament a dit, que aniria en contra del principi d'igualtat d'oportunitats per accedir a places de funció pública, sinó la convocatòria d'oposicions.

Que els directors sempre han tingut marge de maniobra per adjudicar places amb noms i llinatges ho demostra el fet que enguany, per primera vegada, algunes comissions de serveis hauran de comptar amb el vistiplau del consell escolar «per evitar suspicàcies», segons va justificar la Conselleria en mesa sectorial. El requisit s'aplicarà tant al pla de millora com a places per raons de servei (entre elles, tasques de coordinació, programes i projectes de centre i nous estudis al centre). Per a places d'equips directius, en canvi, continuarà bastant l'acord del director amb l'Administració.

Que Adesma qualifiqui d'«interlocutors privilegiats» els representants sindicals, elegits pels treballadors a través d'un procés democràtic a diferència dels directors, és un tic dictatorial que no podem admetre de cap manera, però que agraïm perquè mostra les seves cartes. En prenem nota.

Palma, a 13 de maig de 2016