Bústia Covid-19

dimecres, 11 de maig de 2016

Canvis a les titulacions d'interins de Secundària del curs 16-17


L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat.

Al cos de secundària hi ha novetats en les següents matèries: Matemàtiques, Física i química, Biologia i geologia, Tecnologia, Economia, Administració d’empreses, Formació i orientació laboral, Informàtica, Navegació i instal·lacions marines i Organització i gestió comercial.

 1. Titulacions afegides enguany:
 • Matemàtiques:
-Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació
-Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial
-Graduat en enginyeria geomàtica i topografia
 • Física i química:
-Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial
 • Biologia i geologia:
-Graduat en biotecnologia
-Llicenciat en biotecnologia
 • Tecnologia:
-Graduat en enginyeria geomàtica i topografia
 • Economia:
-Graduat en direcció i creació d’empreses
 • Administració d’empreses:
-Graduat en direcció i creació d’empreses
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Formació i orientació laboral:
-Graduat en relacions laborals i ocupació
 • Informàtica:
-Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació
 • Navegació i instal·lacions marines:
-Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim
-Graduat en marina
-Graduat en nàutica i transport marítim
-Graduat en tecnologies marines
-Llicenciat en marina civil. Secció màquines
-Llicenciat en marina civil. Secció nàutica
-Llicenciat en marina civil. Secció radioelectrònica naval
 • Organització i gestió comercial:
-Graduat en direcció i creació d’empreses
-Graduat en relacions laboral
-Graduat en relacions laborals i ocupació

 1. Requisits eliminats enguany:
 • Navegació i instal·lacions marines:
-Estar en possessió de la targeta professional de la Marina Mercant segons la normativa que regeix els centres homologats per la Direcció General de la Marina Mercant


Són titulacions de Grau la major part de les noves incorporacions acceptades enguany per impartir en règim d’interinitat determinades funcions al cos de Secundària. No obstant, també han estat afegides titulacions extingides o en procés d’extinció a les matèries de Biologia i geologia i Navegació i instal·lacions marines.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:
 • A les matèries de Matemàtiques i Tecnologia s’hi ha afegit la titulació de Graduat en enginyeria geomètrica i topografia però els enginyers tècnics en topografia continuen sense poder impartir aquestes especialitats.
 • No s’ha afegit la titulació Enginyeria aeroespacial a l’especialitat de Matemàtiques però, per exemple, entre altres, hi poden accedir els enginyers aeronàutics.
 • A l’especialitat d’Informàtica s’hi ha afegit la titulació de Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació però continuen sense poder impartir aquesta matèria els qui estan en possessió de les titulacions Diplomat en informàtica, Graduat en tecnologies de la telecomunicació, Grau en ciències i tecnologies de telecomunicació, Grau en enginyeria de sistemes de telecomunicacions, entre altres.
 • A Secundària no poden impartir Tecnologia els graduats en qualsevol enginyeria però si ho poden fer els enginyers tècnics en qualsevol especialitat.
Continuam demanant a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairem que contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017: