Bústia Covid-19

dimecres, 4 de maig de 2016

Els docents de FP no són «kleenex» d'usar i tirar


Circular 32/2016

Els companys de Formació Professional amb títol de tècnic superior o especialista s'han trobat que les Bases generals de la convocatòria d’interins per al curs 2016-2017 els imposen haver estat admesos el curs 2009-2010 i haver prestat serveis fins el 31 d'agost de 2010, cosa que exclou els que ho han estat amb posterioritat, i un període transitori de sis anys per acreditar una titulació acadèmica universitària.

Podem entendre que les noves incorporacions al cos docent hagin d'acreditar una titulació de rang universitari, amb les excepcions que siguin necessàries per assegurar que les places siguin cobertes, però no podem acceptar que uns docents que han prestat servei amb plena satisfacció per part de l'Administració deixin de ser considerats vàlids de cop i volta.

Per aquest motiu hem presentat un recurs de reposició a la convocatòria d'interins, on demanam la substitució dels requisits esmentats per l'acreditació d'almenys un dia de servei prestat com a funcionari interí de l'especialitat o funció corresponent a la plaça sol·licitada.

Per altra banda, hem demanat la convocatòria d'una mesa tècnica per revisar l'annex IV de la convocatòria, referent a les titulacions, de cara a la convocatòria per al curs 2017-2018, a fi d'incloure-hi les de tècnic superior o equivalent que encara no hi són, i de revisar-lo en general per actualitzar-lo amb les noves titulacions i corregir incoherències i contradiccions. Per exemple, un enginyer «en informàtica» pot impartir Informàtica a secundària, però un enginyer «informàtic» o «en informàtica de sistemes» no.

Palma, a 4 de maig de 2016