Bústia Covid-19

dimarts, 17 de maig de 2016

Les ràtios màximes de FP pugen a 32 alumnes, 60 a distància


Els criteris de ràtios per a FP estableixen un màxim de 32 alumnes, mentre que l'Ordre de cicles formatius el fixa en 30 i redueix fins a 25 en cas dels cicles formatius de tipus industrial.

Davant la nostra pregunta a la mesa tècnica de quina normativa s'ha aplicat per establir aquesta xifra, els representants de la Conselleria han respost que han aplicat els criteris que els ha indicat la Direcció General de Formació Professional i que els ho demanaran.

El màxim de 60 alumnes a la FP a distància, una repetició dels criteris aplicats el curs actual mitjançant Resolució de 16 de juny de 2015, ja ha provocat les protestes del col·lectiu de docents afectats pel efectes negatius que té en els mòduls amb hores presencials obligatòries, manca d'espai, etc.