Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 29 de juny de 2016

Els docents de la permanent del Consell Escolar, nomenats sense respectar la representativitat


Els dos nous sindicats educatius podrem tenir veu i vot al Consell Escolar de les Illes Balears, després de devuit mesos d'estar-ne exclosos, des que l'horabaixa d'aquest 27 de juny es constituís el nou CEIB, que torna a la composició anterior a la retallada de 2012. Si per una banda podem dir que per fi s'ha fet justícia, per altra hem de lamentar que l'elecció dels representants dels docents a la comissió permanent es va fer sense respectar la representativitat sorgida de les eleccions sindicals de 2014. Ho explicam:

El CEIB treballa a partir de tres òrgans col·legiats: la comissió permanent, tres comissions específiques i el plenari. La comissió permanent debat, elabora i eleva els informes al plenari del CEIB. És, per tant, l'òrgan on es prenen les decisions importants, que després es ratifiquen al plenari.

D'un total de deu representants del professorat que són membres del CEIB, dos poden formar part de la comissió permanent com a titulars amb veu i vot, i dos més queden com a suplents per si un dels titulars es dóna de baixa temporal o permanent.

En un recés del plenari de 27 de juny, cada col·lectiu representat al CEIB hagué de votar els seus membres per a la comissió permanent, de manera precipitada i sense temps per debatre o reflexionar sobre les diferents propostes presentades.

D'entrada es presentaren dues propostes:

- la de l'STEI, que incloïa un titular i dos suplents d'aquest sindicat més un titular de UGT.


- la nostra, consistent en aplicar el criteri objectiu de la representativitat, de tal manera que els dos sindicats majoritaris a l'ensenyament públic tenguessin un titular cada un. Els suplents podien ser un per al sindicat majoritari de la concertada i l'altre a consensuar.

Aquest segon criteri va comptar amb el suport inicial d'Alternativa, UOB, ANPE, USO i FSIE. CCOO no es pronuncià, UGT només estava interessat en un repartiment que li garantís un titular, cosa impossible respectant la representativitat, i STEI es negà a acceptar una proposta en què el segon titular fos per a la segona força sindical de l'educació pública.

L'STEI també s'oposà a les propostes d'ajornar la votació o de votar prèviament si es volia aplicar el criteri de proporcionalitat.

Davant la manca de temps per dur a terme un debat en profunditat, es passà a votar la darrera proposta de l'STEI:
 • 1r titular: G. Caldentey (STEI)
 • 2n titular: M. Alarcón (UGT) 
 • 1r suplent: M. A. Santos (Alternativa)
 • 2n suplent: J. Gual (USO, Concertada)
El resultat de la votació fou el següent:
 • a favor: 8 (STEI, Alternativa, ANPE, CCOO, UGT, USO)
 • abstenció: 1 (FSIE)
 • en contra 1 (UOB)
En conclusió, no podem dir que aquesta nova etapa del CEIB comenci bé pel que fa a la representació dels docents, des del moment que la composició de la permanent no respon a la voluntat democràtica de les urnes.

Nota del blog del Consell Escolar:
CONSTITUCIÓ DEL CEIB

dimarts, 28 de juny de 2016

L'acord marc, paper banyat!Circular 41/2016

Quan es compleixen nou mesos de l'acord marc, signat pels sindicats STEI, CCOO i ANPE, no només s'ha demostrat la seva magror, motiu pel qual fou rebutjat pel 69,5% dels docents, sinó que cada dia que passa és objecte d'incompliment per part de la Conselleria. Fem-ne un repàs:

1) «Ràtios màximes de 20 alumnes a 4t d'EI»
La Conselleria ha descobert de cop i volta que no hi ha aules a bastament per desdoblar grups i força centres i famílies a decidir entre ràtios elevades o renunciar a biblioteques, aules de música, etc. El text ja es curava en salut prometent al mateix temps que «Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització.»

2) «Negociació dels currículums LOMCE»
Els currículums LOMCE s'havien de fer «a través d’un procés participatiu a més de passar i ser negociats en la Mesa Sectorial d’Educació i el Consell Escolar». A l'hora de la veritat han estat redactats per la Conselleria, s'han desestimat les al·legacions amb respostes de dues retxes i no s'han negociat en Mesa Sectorial.

3) «Minimització dels efectes de la LOMCE sobre determinades matèries»
Ben al contrari, la implantació a les Balears de sis hores de lliure disposició a ESO perjudica les matèries artístiques i no es preveu la dotació de mitges jornades de Música i Dibuix, com es va fer el curs 15-16 per pal·liar l'escabetxina. Les optatives d'ESO i els itineraris artístics de Batxillerat també queden molt tocats.

4) «Negociació de la reducció de tres hores lectives dels majors 55 anys»
L'acord marc deia que la Conselleria negociaria les tres hores en Mesa Sectorial, però als criteris que s'han imposat sense negociar a Primària es perd una hora lectiva de reducció i passen a tenir-ne dues lectives i una complementària, i a Secundària continuen amb una hora lectiva i dues complementàries.

5) «Paga de Nadal efectiva el curs 2015-2016»
L'acord deia que el 50% pendent de la paga de Nadal, és a dir 91 dies, s'havia de fer efectiu "el curs 2015-2016". Després la Conselleria ho deixà per a "2016" en una mesa sectorial, i ara el BOIB ha anunciat que seran 22 i no 91 els dies que ens abonaran, sense afegir cap previsió pel que fa als 69 restants.

Pel que fa a la «Percepció el 2016 de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal», continuen els descomptes per malaltia com en els pitjors temps del PP i no s'han convocades les Meses General i Sectorial corresponents, i quant a la «Creació el 2016 del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu», les úniques notícies que tenim és que està pendent d'aprovació pressupostària.

Allò que la Conselleria sí que ha complit com un rellotge ha estat l'«Increment de la plantilla i convocatòria d’oposicions d’Inspectors», mentre continua la incògnita sobre les especialitats i nombre de places de les oposicions de docents per a 2017. De les mesures professionals i econòmiques anunciades s'ha aconseguit que els sexennis es comencin a cobrar per setembre i poca cosa més.

Un balanç pobríssim, tant per manca de finançament com per decisions polítiques, que deixa la comunitat educativa de les Balears sota mínims i ens obliga a no baixar la guàrdia. Ni tan sols la paralització i derogació de la LOMCE, que l'acord marc preveia en cas d'un canvi de govern a l'Estat espanyol, no té traces de convertir-se en realitat sinó més aviat el contrari. Davant aquest horitzó, la reivindicació d'una educació de qualitat i en català continua essent imprescindible.

Palma, 28 de juny de 2016

dilluns, 27 de juny de 2016

Plataforma CREA: No, no estem satisfets. La lluita continua!COMUNICAT DE PREMSA

PLATAFORMA CREA (Plataforma de coordinació entre els docents de Música, Art Dramàtic, Plàstica i Disseny) 

NO, NO ESTEM SATISFETS. LA LLUITA CONTINUA!

El cicle de mobilització social que hem viscut en l’àmbit de l’educació s’ha intentat tancar amb el canvi de Govern. Des dels governs entrants que han canviat el mapa polític dels nostres pobles, ciutats i illes, se’ns ha fet arribar el missatge que el conflicte havia acabat, que ara es tractava de convertir la legislatura en la recuperació de les retallades de l’anterior Govern, un discurs que dista molt de la realitat. Durant els dArrers mesos hem hagut de veure com les passes per a pal·liar els efectes de la LOMCE pel que fa a les assignatures artístiques son mínimes. El col·lectiu de docents d’educació artística ens hem trobat que les nostres àrees s’han anat reduint de forma progressiva amb l’aplicació de la LOMCE; una llei estatal que té el rebuig de la major part de les formacions parlamentàries i el compromís d’aquestes en derogar-la però que encara ens fan empassar.

Tanmateix sembla que als dirigents de la Conselleria no els interessa l’art. És fàcil omplir-se la boca amb la paraula cultura però la realitat és que no s’ha fet pràcticament cap esforç per a que l’educació artística aparegui amb normalitat dins dels currículums. En definitiva, els nous currículums LOMCE de les Illes Balears han estat cuinats sense cap tipus de consens amb la comunitat educativa. Encara no sabem els noms de les persones que han dissenyat aquests currículums estantissos que confirmen la mort de l’educació artística.

Anem per parts:

A Secundària només serà obligatori cursar, durant el primer curs, tres hores setmanals de Música i Educació Plàstica. Després, l’alumnat podrà continuar els seus estudis de 2n, 3r i 4t de l’ESO sense tornar a estudiar aquestes dues matèries. En la majoria de les Comunitats Autònomes, s’han destinat més hores obligatòries a aquestes assignatures. El fet que només sigui obligatori cursar-les durant el 1r curs, impedeix que aquestes disciplines tenguin continuïtat durant l’etapa educativa. Un altre aspecte preocupant és que, de cara al proper curs, no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música que la Conselleria va treure l’agost passat per compensar les retallades, ni tampoc matèries plenament consolidades com Imatge i Expressió, Taller d’Artesania i Taller de Teatre. També cal destacar que a PMAR desapareix Música.

En quant al Batxillerat d’Arts, els alumnes podran finalitzar aquests estudis sense haver cursat Anàlisi Musical, Dibuix Artístic, Llenguatge i Pràctica Musical, Volum, Història de la Música i la Dansa, etc., però sí havent cursat l’optativa de Religió, que no té relació alguna amb les arts. Es dinamiten els itineraris artístics en un caixó desastre que d’Arts en té ben poc. El passat 10 de juny, la Conselleria informà que “els centres que ja imparteixen el Batxillerat Artístic continuaran impartint-lo.

En el cas de l’IES Josep Maria Llompart se suprimeix un grup, degut a que es creen dos grups nous (mig a Calvià, mig a Llucmajor i un a Marratxí)”. Ens sorprèn que no informi també de les retallades que ens arriben d’altres centres. A l’IES Antoni Maura, el Departament d’Educació Plàstica durant el curs 2015-2016 no ha pogut impartir diverses matèries que ja estaven consolidades: Taller de Gravat i Taller de Pintura. El proper curs deixarà d’ofertar Taller de  Fotografia. A tot això i després d’haver reduït a mig grup el 2n de Batxillerat d’Arts Plàstiques, la Conselleria es planteja dur a la pràctica, de cara al proper curs, una reducció idèntica en el 1r de Batxillerat de la mateixa modalitat.

El Departament d’Educació Plàstica i Visual, el claustre, l’alumnat i els pares de l’IES Berenguer d’Anoia
també han manifestat preocupació i malestar perquè la Conselleria té previst reduir mig grup de 2n del Batxillerat d’Arts, un Batxillerat que, en aquest centre, té més de quinze anys d’història. D’altra banda, si s’arriba als 50 alumnes matriculats, no es suprimirà mig grup més de 1r. A més, es planteja la possibilitat de mesclar els alumnes de distintes modalitats.

A l’IES Mossèn Alcover actualment tenen dos grups però es vol suprimir mig grup de 1r de Batxillerat d’Arts a l’espera del nombre d’alumnes matriculats. De la mateixa manera, es contempla la possibilitat de mesclar mig grup amb altres batxillerats.

Als ensenyaments de Règim Especial, la Plataforma CREA va obtenir el compromís del conseller per dotar una plaça de coordinador d’ensenyaments artístics, les seves funcions eren elaborar un mapa dels recursos en educació artística que permetés planificar i racionalitzar l’oferta educativa al territori, coordinar els estudis entre els diferents centres, els diferents nivells i els seus entorns; promocionar els estudis i impulsar la  formació permanent del professorat i la innovació.

I què fa la Conselleria? Pel que fa als ensenyaments de Règim Especial, la Conselleria va posar la plaça i li va designar una persona, però no s’acompleixen les funcions acordades. En quant a Secundària mira cap a un altre costat sense donar resposta alguna a les demandes del professorat, ja que és des d’on pot  estalviar-se més doblers i personal. Al Batxillerat d’Arts, s’amaguen les xifres reals rere la previsió del nombre d’alumnes matriculats i la creació de dos nous grups. Recordem que hi ha instituts que tenen dificultats per arribar al nombre de matrícules que se’ls exigeix per evitar suprimir més grups. En definitiva, incompliments de compromisos, excuses i medalles per intentar amagar una retallada històrica de les arts.

Des de la Plataforma CREA observem i denunciem amb absoluta perplexitat la indiferència i fredor, per part d’aquest Govern, cap a les arts. Reclamem fets envers de postureig, no és moment de penjar-se medalles sinó de complir les promeses. Si l’objectiu de l’Administració és seguir retallant i convertir les arts en ensenyaments purament residuals, no en serem còmplices.

Palma, 24 de juny de 2016

dimecres, 22 de juny de 2016

Assemblea de Docents: Una àmplia majoria dels centres que han participat en la votació sobre el futur de la caixa, decideixen mantenir els doblers


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

El passat dimecres 8 de juny a les 24 hores finalitzava el termini per a què les assemblees de centre de les Illes Balears decidissin el futur de la caixa de resistència. La pregunta del referèndum de dimecres, plantejava dues opcions: mantenir o no els doblers de la caixa de resistència per continuar amb les reivindicacions i la lluita dels docents. En el cas que es decidís mantenir els doblers, les despeses que es puguin produir en el futur, s'aprovarien, com s'ha fet sempre en assemblea.

Els resultats provisionals obtinguts són els següents:
Han votat 56 assemblees de centre, de les quals, 47 han votat SI a mantenir els doblers de la caixa de resistència i 9 NO. Els resultats detallats per centres s'enviaran a totes les assemblees per a què puguin esmenar qualsevol error que s'hagi pogut produir en el procés. El període de reclamacions es tancarà el pròxim divendres 17 de juny a les 23 hores. L'endemà matí donarem els resultats definitius i es faran les valoracions de la coordinadora.

dimarts, 21 de juny de 2016

La conselleria continuarà homologant cursets dels sindicals


La Conselleria ha convocat una mesa sectorial extraordinària el 5 de juliol per tractar l'esborrany d'ordre d'homologació de formació permanent.
L'esborrany fa referència a un proper Decret que regularà la formació permanent i que al seu article 19 manté l'homologació dels cursets organitzats pels sindicats.
Des d'UOB continuam pensant que la formació ha d'anar a càrrec de l'Administració i ens oposarem un cop més a aquesta homologació, que consideram innecessària, pot dur a males pràctiques i ha ocasionat escàndols de malversació de fons.

Jaume Sastre: "Molts docents estan descontents amb el Govern Armengol per la manca de valentia política"


Reproduït de dbalears.cat:

Molts docents estan descontents amb el Govern Armengol per la manca de valentia política 
Jaume Sastre | 21 juny 2016

Un fotimer d'analistes polítics coincideixen a afirmar que la "marea verda" va ésser decisiva a l'hora d'enviar l'any passat Bauzá i el PP a l'oposició i propiciar un canvi de govern. El malestar que existeix per les sales de professors amb el govern actual (PSOE i MÉS que compten amb el suport extern de PODEMOS) és innegable. Aquest descontentament està provocat per la manca de valentia política l'hora de fer front a dos temes vitals: la LOMCE i les retallades econòmiques.

Pel que fa a la LOMCE, el govern Armengol personalitzat en el conseller d'Educació, Martí March, acovardit per les pressions de les grans editorials madrilenyes, no va voler signar el decret llei que li demanava l'Assemblea de Docents i que reduïa al mínim els efectes de la LOMCE.
I pel que fa a les retallades, aquest mateix govern, que es caracteritza per defugir plantar cara a l'espoli fiscal, no ha volgut agafar el bou per les banyes i lluitar d'una manera desacomplexada contra fets inqüestionables que clamen al cel:

Extremadura (1.086.645 habitants): pressupost de 2016: 5.197,4 milions d'€. Destina a Educació 938,5 milions (5,9% més que el 2015), 863,7 euros per habitant.
Illes Balears (1.106.753 habitants): pressupost de 2016: 4.241 milions d'€. Destina a Educació 817,21 milions (5,36 % més que el 2016), 738,4 euros per habitant; és a dir, 125,3 euros menys que Extremadura.
El 2015 Extremadura va invertir 1.063.651.992 euros en Educació, mentre que el pressupost a les Balears va ser de 800.597.499 euros.

Per descomptat, cal felicitar-se pels doblers que Extremadura inverteix en Educació; ara bé, el que és indignant és que Balears on patim un espoli fiscal crònic de 3500 milions d'euros anuals tinguem un pressupost misèrrim que ens condemna, per només citar dos exemples, a haver de tenir en aquests moments centenars d'alumnes en barracons o aules prefabricades, o 48 centres de Primària amb ràtios il.legals.

Assemblea de Docents: Campanya ràtios il·legals

 


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:


Fa uns dies que la Conselleria ha tancat la quota pel curs vinent i les previsions de grups a cada nivell als centres de les Illes. Ens hem quedat estorats quan anuncien que s'estan complint els acords i que la mitjana de ràtios és adequada... A nosaltres ens ha arrbat informació del contrari. 49 centres ja ens han comunicat que tenen previstes ràtios il·legals pel curs vinent (recordem que els grups no poder superar els 25 alumnes per llei). Només parlam de CEIPs, ja que en aquest casos, la Conselleria no pretén desdoblar a partir de 25 com marca la llei. Aquest fet, ja va ser denunciat per l'Assemblea de Docents amb una entrada al registre demanant que es planificàs l'increment de grups per al curs que ve per poder complir amb la legislació vigent (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/06/lassemblea-de-docents-emplaca-la.html).

És el moment d'iniciar una campanya de denúncia de ràtios il·legals. La idea és fer visible la problemàtica centre per centre i no amagar-se darrera xifres globals, com fa la Conselleria. TOT GRUP QUE PASSI DE 25 ALUMNES S'HA DE DESDOBLAR PER LLEI. Estaria bé que la Conselleria facilitàs les dades i, com que no ho ha fet, proposam iniciar aquesta campanya per posar les dificultats de cada centre al mapa. La campanya la concretam en dues accions:

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ A CONSELLERIA: Aquí teniu un model editable per poder presentar la reclamació al registre de Conselleria. Aquest model el pot presentar l'equip directiu, les apimas... Si presentau la reclamació, ho podeu compartir amb la comissió de comunicació de l'AD (comunicacioad@gmail.com) i en farem difusió. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFMXk3QlBVRGhFVXc/view?usp=sharing

ENVIAMENT DADES MAPA RÀTIOS IL·EGALS: La idea és posar damunt el mapa de les Illes tots aquells centres amb ràtios il·legals per tal que es 'legalitzin'. Hem vist com, quan ha sortit a premsa alguna problemàtica de ràtios, s'han cercat maneres d'arribar a consensos amb la comunitat educativa (casos a Palma i Alcúdia). Dels 49 centres en 'vermell' del mapa, ja n'hi ha un en 'verd'. Curiosament, el centre havia expressat públicament la seva disconformitat. Som conscients que hi ha més centres susceptibles de caure en la il·legalitat. Per ara, el màxim de dades ens han arribat de les Pitiüses. Totes aquestes dades es poden consultar al mapa que veieu a dalt i que anirem actualitzant. Per fer-ho de la manera més ràpida, hem compartit el número de Whatsapp d'una companya de l'Assemblea que s'encarregarà de recollir les dades. Facilitaria molt la feina que només empràssiu aquest contacte per informar del centre, localitat i grups que incompleixin ràtios legals. Animam a que denuncieu i faceu pública la situació del vostre centre si supera les ràtios legals. 

Denunciem les ràtios il·legals. Pintem els centres en verd!

El Govern pagarà 22 dels 91 dies pendents de l'extra de Nadal de 2012

 

Circular 40/2016

Nou incompliment de l'Acord marc! Si aquest deia que el 50% pendent de cobrar de la paga de Nadal, és a dir 91 dies, s'havia de fer efectiu "el curs 2015-2016", que després quedà com "el 2016" a una mesa sectorial, ara el BOIB anuncia que seran 22 i no 91 els dies que ens abonaran, sense afegir cap previsió pel que fa als 69 restants.

Segons publica el BOIB de 17 de juny, el Govern ha acordat "Fixar la quantia de la recuperació de la paga extraordinària i l’addicional, o l’equivalent, del mes de desembre de 2012, per al personal que presta servei als ens integrants del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la part corresponent a vint-i-dos dies de la gratificació extraordinària amb motiu de les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de 2012, i de tots els conceptes retributius que formen part d’aquesta paga d’acord amb els convenis col·lectius aplicables." (el subratllat és nostre).

L'acord de la Mesa General d'empleats públics de 28 d'octubre de 2015, emperò, signat pels sindicats CCOO, STEI, UGT, CSI-F i FSES, diu que "A partir de l'exercici de 2016, es farà efectiu el pagament de 91 dies pendents de percebre respecte de la paga extraordinària i l'addicional, o equivalent, del mes de desembre de 2012, d'acord amb la calendarització que es faci a les meses sectorials respectives." (1). Pel que fa a Educació, el mateix document especifica que s'ha de respectar l'acord marc, que deia que el 50% pendent de cobrar, és a dir aquests 91 dies, s'havia de fer efectiu "el curs 2015-2016" (2).

Posteriorment, a la mesa sectorial de 20 de novembre de 2015, que UOB abandonà perquè s'hi negociaven punts de la taula reivindicativa amb la vaga indefinida convocada, la Conselleria afirmà que "L’Acord Marc d’Educació estableix que el 2016", i no el curs 2015-2016, "es recuperava el 50% de la paga extra de 2012".

Per ara, idò, ni 91 dies ni dins el curs 15-16. Només 22 dies que ara queda per veure quan es faran efectius.

(1) Acord de la Mesa General d'empleats públics de 28 d'octubre de 2015:


(2) Acord marc per a la paga de Nadal de 2012:
divendres, 17 de juny de 2016

La Conselleria diu que vigilarà que els professors de religió no facin altres matèries


A la reunió amb els directors de 7 de juny, els representants de Personal Docent van dir que vigilaran que els professors de religió no facin hores d'altres matèries, com ha estat passant fins ara i com hem denunciat fa poc a la darrera circular, ni tampoc complementàries. Hauria estat d'agrair que aquest anunci també s'hagués fet en mesa sectorial. En qualsevol cas continuarem vigilants per comprovar que no es tornin a donar aquestes irregularitats.

Els psicopedagogs d'Orientació no podran impartir psicologia


Segons hem pogut saber, a la reunió de 7 de juny amb els directors els representants de la Conselleria van anunciar que els psicopedagogs no poden fer classe de psicologia a Batxillerat, que correspon al departament de filosofia.

És a dir que, amb vuit anys de retard, aplicaran el Reial Decret d'Atribucions Docents ("Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria"):
La "Disposición adicional cuarta. Especialidad de «Psicología y pedagogía» diu que "Los funcionarios de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y catedráticos de enseñanza secundaria de la especialidad «Psicología y pedagogía» quedan adscritos a la especialidad «Orientación educativa» que la sustituye.".

I a l'Annex IV on hi ha la taula "Asignación de materias del Bachillerato a las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria" la matèria "Psicologia" apareix assignada al professorat de l'especialitat "Filosofia".

Informe: Preselecció de centres per al pla d'innovació


Dimecres passat, 15 de juny es va fer la presentació de la preselecció de centres per al pla d'innovació. S'hi han presentat 48 centres de primària i 20 de secundària per a 20 i 10 adjudicacions respectivament.

Els centres preseleccionats els podeu consultar AQUÍ

Tot i que fórem convocats per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, la llista de centres preseleccionats i la resta de documentació no es troba a la seva web, sinó en un enllaç de la seu de tràmits de la CAIB:
Els responsables de l'Administració manifestaren que haurien volgut fer la convocatòria amb més temps. Informaren que van haver de descartar un centre d'educació especial perquè aquesta figura no entrava dins la convocatòria, i explicaren els criteris que van fer servir per avaluar els projectes.

Segons van dir, la comissió va valorar les propostes de "nous reptes", per exemple l'ampliació a altres nivells de projectes que ja estaven en marxa. Les puntuacions es van decidir per unanimitat i no hi va haver "termes mitjos o dubtosos". Dos IES no han estat avaluats per no complir els requisits de documentació a presentar. Ara s'obri un període d'al·legacions de 10 dies naturals a partir del dia de publicació de la llista.

Pel que fa als recursos que es destinaran als centres seleccionats, es dotaran amb el pla de formació en centres i amb 6, 8 o 10 hores de quota en funció de les dimensions del centre. Els recursos materials sol·licitats varien entre els 200 i els 15.000 euros i s'estudiaran abans de ser concedits. Hi ha peticions de recursos humans molt concretes i fins i tot hi ha hagut centres que han demanat uns interins determinats amb nom i llinatges, petició que segons els representants de l'Administració ha estat immediatament desestimada. No s'han comptabilitzat el total de comissions de serveis sol·licitades ni el de les hores de quota.

Els centres demanen estabilitat dels docents que participin al pla, però en el cas dels interins tot continua subjecte a les adjudicacions de cada curs i al pacte d'estabilitat que hagin pogut subscriure. El perfil de les places implicades en el pla d'innovació, com ja es va anunciar, és únicament informatiu i se suposa que l'interí complirà amb el compromís de participar-hi. No hi ha res previst en cas que acceptin la plaça i llavors s'hi neguin.

És dóna el cas que s'ha puntuat els centres fins amb sis punts pel nombre de docents compromesos a participar en el pla o que han participat en el pla de formació del centre, incloent els interins que no tenen assegurada la continuïtat al centre.

Per part de l'Administració hi foren presents el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante; el responsable del Programa de Qualitat i Millora Contínua, Manel Perelló; l'assessora i coordinadora del Programa, Sílvia M. Silva; i el cap de Servei de Formació del Professorat, Tomeu Barceló.

Hi assistiren els representants sindicals d'UOB, Alternativa, ANPE i CCOO, el president d'Adesma Llorenç Llop, la presidenta d'Adipma Joana Maria Mas, i Albert Lobo de la FAPA.


dimecres, 15 de juny de 2016

La Conselleria actualitza llistes tancades d'interins i puntuacions al cap de nou mesos


Circular 39/2016 (3a part i final)

Per acabar, vos informam que dia 6 de maig vàrem sol·licitar per escrit a la Direcció General de Personal Docent explicacions sobre la recent actualització, concretament dia 12 d’abril, de les llistes definitives d’interins pel curs 2015-16 que es publicaren el curs passat. S’ha detectat que apareixien aspirants per primer cop, canvis en les puntuacions d’alguns dels aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat. Crida l’atenció que la Conselleria pugui actualitzar el pdf d’una llista definitiva d’interins que està totalment tancada passats nou mesos, concretament un dia abans d’obrir el tràmit telemàtic d’interins per apuntar-se i formar part de les borses per al curs vinent. El Servei de Secundària ens digué que ens donaria una explicació i ja han passat quaranta dies i quaranta nits...

Adjudicació de mitges jornades «a dit»Circular 39/2016 (2a part)

De cara al proper curs 2016-17 la Conselleria donarà llibertat als directors per convertir places adjudicades de mitja jornada en completes i botar-se l’ordre de les llistes d’interins, una mesura que pot trencar la igualtat d'oportunitats. Com ho farà? A través del punt 7 de l’Annex 2 del nou esborrany de la convocatòria d’adjudicacions d’interins.

Si bé és cert que en alguns casos podria ser justificat, com “en el cas que un funcionari s’incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada sempre que aquest hagi seleccionat l’opció de mitges jornades en la sol·licitud de participació de la convocatòria”, en altres es cometrà un greuge comparatiu, com “en el cas que un funcionari s’aculli a una reducció de mitja jornada, l’altra mitja jornada s’oferirà al funcionari interí que ocupi una vacant de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció del centre”, o “en el cas que un funcionari interí ocupi una vacant de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una vacant sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la”.

Aquesta mesura impedeix repartir la feina entre un major nombre d’interins i no respecta l’ordre de puntuació a les llistes, a la vegada que incita a males pràctiques com la reserva de places injustificades.

Consent la Conselleria places docents ocupades per personal aliè?

 
Circular 39/2016 (1a part)

La Conselleria ha informat els directors que els docents que adquireixin noves places d’Orientació no podran impartir Psicologia ja que aquesta matèria pertany al departament de Filosofia. Crida l’atenció que, de la mateixa manera, no informi els directors que les hores de Valors ètics no les pot impartir el professorat de Religió.

No fa tant, concretament el curs passat, famílies d’alumnes de l’IES Binissalem es queixaren per què el professor de Religió impartia la matèria d’Ètica, una clara irregularitat que l’Administració permetia. Aquest no seria l’únic cas, constatàrem que passava en altres centres com l’IES Port d’Alcúdia, on la professora de Religió impartia Educació per a la ciutadania i Suport a l’àrea de llengua i ciències socials. L’IES Albuhaira en seria un altre exemple, amb la impartició del programa ALTER per part de la professora de Religió. Malgrat que la Conselleria d’Educació i Universitat, la direcció de l’institut i algun sindicat varen ser informats de distints casos, no hi varen posar remei.

A tot això, hem d’afegir que el Conseller Martí March signà la modificació del currículum que obliga a ofertar la matèria de Religió a primer de Batxillerat, al mateix temps que desapareix tota possibilitat de poder ofertar la matèria d’Història i cultura de les Illes Balears. Per si no n’hi ha prou, hi ha instituts on es preveu que les hores de Religió a Batxillerat superin de llarg les hores d’altres matèries, per les facilitats per aprovar que es donen als alumnes.

Publicada la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears


Avui s'ha publicat al BOIB la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears. Els representants dels docents sorgits de les eleccions sindicals de desembre de 2014 per fi hi són presents, amb un any i mig de retard.

Ordre BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10504/581588/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-di


Nous membres del CEIB:

Grup a: representants del professorat

En representació de l’STEI:
 • Titular: Sr. Gabriel Caldentey Ramos
 • Suplent: Sr. Cosme Orell Bonet
 • Titular: Sra. Maria Antònia Font Gelabert
 • Suplent: Sra. Antònia Albertí Tomàs
 • Titular: Sr. Ramon Mondéjar Coll
 • Suplent: Sr. Paulí Aguiló Vicente

En representació d’Alternativa:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Santos Nebot
 • Suplent: Sra. Norma Alicia Tolosa Pericàs

En representació d’UOB:
 • Titular: Sra. Antònia Font Tous
 • Suplent: Sra. Joana Maria Romaguera Vallejo

En representació de FETE-UGT:
 • Titular: Sra. María Asunción Alarcón Bigas
 • Suplent:Sr. Francesc Coll Rotger

En representació d’ANPE:
 • Titular: Sr. Antoni Riera González
 • Suplent: Sr. Víctor Villatoro González

En representació de FE-CCOO:
 • Titular: Sra. Yolanda Calvo Rodríguez
 • Suplent: Sra. Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

En representació de FEUSO:
 • Titular: Sr. Jordi Gual Martínez
 • Suplent: Sr. Ismael Alonso Sánchez

En representació d’FSIE:
 • Titular: Sr. Antoni Sacarés Mas
 • Suplent: Sra. Alexandra Cerqueiro Van Nijhuis

Grup b: representants dels pares i les mares dels alumnes

En representació de COAPA:
 • Titular: Sr. Vicenç Rodrigo Ramírez
 • Suplent: Sr. Albert Lobo Melgar
 • Titular: Sra. Isabel Carnero Martínez
 • Suplent: Sra. Helena Inglada Grau
 • Titular: Sra. Josefa Costa i Tur
 • Suplent: Sra. Glòria Ferrer Camps
 • Titular: Sra. Francesca Faccioli
 • Suplent: Sra. Elisa Pons Vich
 • Titular: Sra. Maria Cristina Conti Oliver
 • Suplent: Sra. Verónica Martínez Roca
 • Titular: Sr. Sebastià Rubí Tomàs
 • Suplent: Sra. Aina Socias Garau

En representació de CONFAECIB:
 • Titular: Sr. Juan Jesús Bouzas Grau
 • Suplent: Sr. Juan Gabriel Barceló Matas

Grup d: representants del personal d’administració i serveis dels centres educatius
 • Titular: Sr. Guillem Serra Serra
 • Suplent: Sr. Pere Josep Bueno Bauzà
 • Titular: Sra. Maria Luisa Pol Romaguera
 • Suplent: Sr. José Ucendo Hernández

Grup e: representants titulars de centres privats

En representació de FERE-CECA-ECIB:
 • Titular: Sr. Marc González Sabater
 • Suplent: Sra. Maria de la Concepció Moragues de Oleza
 • Titular: Sr. Miquel Balle Palou
 • Suplent: Sra. Llúcia Salleras Julià

Grup f: representants de les centrals i organitzacions sindicals

En representació d’UGT:
 • Titular: Sra. Francisca Garí Perelló
 • Suplent: Sra. Soledad Trapero Cañero
En representació de CCOO:
 • Titular: Sr. Antoni Baos Relucio
 • Suplent: Sra. María Gloria Escudero Tomàs

Grup g: representants de les organitzacions patronals

En representació d’EG-ECIB:
 • Titular: Sr. Bernat Josep Alemany Ramis
 • Suplent: Sra. Gemma Cardona Soley
En representació de CECEIB:
 • Titular: Sr. Ventura Blach Amengual
 • Suplent: Sr. Guillermo Lladó Valdevieso

Grup h: representants de la conselleria competent en matèria d’educació
 • Titular: Sr. Eduardo Ribau Font
 • Suplent: Sr. Albert Flores Clemente
 • Titular: Sra. Marta Escoda Trobat
 • Suplent: Sra. Coloma Ferrer Salas
 • Titular: Sr. Tomeu Barceló Rosselló
 • Suplent: Sr. Lluc Mas Pocoví

Grup i: presidents dels consells escolars insulars

Consell Escolar de Mallorca:
 • Titular: Sr. Miquel F. Oliver Trobat
 • Suplent: Sra. Francisca Marí Escandell

Consell Escolar de Menorca:
 • Titular: Sra. Margarita Allès Pons
 • Suplent: Sra. Maria del Mar Lluch Martínez

Consell Escolar d’Eivissa:
 • Titular: Sr. Alberto Taranco Iriondo
 • Suplent: Sra. Maria Planells Planells

Consell Escolar de Formentera:
 • Titular: Sra. Raquel Guasch Ferrer
 • Suplent: Sra. Teresa Costa Castelló

Grup j: representants de l’Administració local

Mallorca:
 • Titular: Sra. María Antonia Veny Serra
 • Suplent: Sra. Neus Serra Cañellas
Menorca:
 • Titular: Sra. Laia Obrador Pons
 • Suplent: Sr. Gabriel Pons Pons
Eivissa:
 • Titular: Sra. Vicenta Mengual Llull
 • Suplent: Sra. Elena López Bonet
Palma:
 • Titular: Sra. Susanna Moll Kammerich
 • Suplent: Sra. Joana Bardina Pujol

Grup k: representants dels consells insulars

Consell de Mallorca:
Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró
Suplent: Sr. Rafel Maria Creus Oliver

Consell Insular de Menorca:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Maria Ballester
 • Suplent: Sr. Antonio Payeras Urbina
Consell Insular d’Eivissa:
 • Titular: Sr. David Ribas i Ribas
 • Suplent: Sra. Margalida Ferrer Marí
Consell Insular de Formentera:
 • Titular: Sra. Susana Labrador Manchado
 • Suplent: Sra. Vanessa Parellada Torres

Grup l: representant de la Universitat de les Illes Balears
 • Titular: Sr. Jordi Vallespir Soler 


Grup m: personalitats de prestigi reconegut
 • Titular: Sr. Pere Carrió Villalonga
 • Titular: Sra. Joana Maria Mas Cuenca
 • Titular: Sr. Antoni Salvà Salvà
 • Titular: Sra. Myriam Fuentes Milani

Grup n: representats del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Titular: Sr. Sebastià Mandilego Alemany
 • Suplent: Sra. Francisca Trias Company

Grup o: representants de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat
 • Titular: Sr. Enric Pozo Mas
 • Suplent: Sr. Francesc Xavier Seguí Gelabert

Secretària: Sra. Margalida Salom Torrens

divendres, 10 de juny de 2016

Canvis a les titulacions d’interins de Professors de música i arts escèniques del curs 16-17L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Professors de música i arts escèniques hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant, Dansa espanyola, Dansa clàssica, Dansa contemporània, Dicció i expressió orals (Català) i Literatura dramàtica.
 1. Titulacions afegides enguany:
 • Alemany aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’alemany consti com a llengua A
 • Anglès aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’anglès consti com a llengua A
 • Italià aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’italià consti com a llengua A
 • Dicció i expressió orals (Català):
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
 • Literatura dramàtica:
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat gramàtica normativa de l’espanyol

 1. Nous requisits afegits enguany:
 • Dansa espanyola:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (*)
 • Dansa clàssica:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (**)
 • Dansa contemporània:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (***)

Com podeu veure, de cara al proper curs s’han afegit noves titulacions de grau i nous requisits en algunes titulacions superiors. No s’ha eliminat cap titulació respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:
 • A les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant i Italià aplicat al cant, a partir d’enguany i com a novetat, hi podran accedir els Graduats en llengües i literatura modernes, sempre que l’idioma corresponent al nom de la matèria, consti com a llengua A. El que no s’explica, de cap manera, és per què amb la mateixa titulació no es pot accedir a impartir la matèria Francès aplicat al cant. En el grau en llengües i literatura modernes també hi ha l’opció d’estudiar el francès com a llengua A, exactament igual que passa amb l’alemany, l’anglès i l’italià.
 • Tampoc entenem per què per impartir les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant i Francès aplicat al cant no és requisit tenir ni acreditar absolutament cap coneixement musical. Recordem que aquestes matèries s’imparteixen dins el Conservatori Professional.
 • Hi ha matèries com Orquestra, Dansa espanyola, Dansa clàssica i Dansa contemporània on apareixen titulacions no regulades. En aquests casos, no consta el pla regulat segons el Decret al qual s’acull la titulació. Aquest fet obre la porta a tot tipus d’interpretació i aplicació de la norma, podent acceptar justificants de qualsevol tipus i no oficials a l’hora d’activar noves funcions.

Altres requisits:
(*) Modalitat dansa espanyola
(**) Modalitat dansa clàssica
(***) Modalitat dansa contemporània

Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Més retallades de places i ràtios disparades


El degoteig de centres amb retallades de places i ràtios disparades no s'atura. Ara ens informen que el CEIP Jaume Vidal Alcover, de Manacor, tindrà quatre mestres menys el curs que ve: 1 AD, 1/2 AL, 1/2 PT, 1 de Primària i 1 de música. I tot i que els grups de 5 anys estan a 29 i 30 alumnes, tampoc els donaran un +1 per a Infantil.

Passa d'hora que la Conselleria expliqui d'una vegada què pensa fer amb el 30% per a Educació de l'increment del dèficit, i s'assegui a negociar-ho amb docents i sindicats, perquè si no el curs que ve pot ser una olla a pressió.

UOB reclama a Educació la negociació del 30% amb docents i sindicats


Reunió de 23 de maig de 2016

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria que citi el més aviat possible els representants de l'Assemblea de Docents per negociar com s'inverteix el 30% de l'increment del pressupost autonòmic, tal com es va comprometre a la reunió de 23 de maig.

Des d'UOB consideram injustificable que aquella primera trobada es tancàs en fals, després que el conseller d'Educació, Martí March, no concretàs la quantitat que suposa aquest 30%, tenint en compte que feia més d'un mes que el Govern coneixia el permís de Madrid per ampliar el dèficit del 0,3 al 0,7%.


Recordam també que el compromís de 14 de desembre de 2015, que va fer possible la desconvocatòria de la vaga indefinida, estableix que la distribució de l'augment del pressupost s'ha de negociar amb els sindicats al mateix temps que es mantenen reunions amb l’Assemblea de Docents, per la qual cosa instam la Conselleria a convocar a la major brevetat possible la corresponent mesa sectorial.

Pel que fa a UOB, defensarem com hem fet sempre els acords que es decideixin a l'Assemblea de Docents.

Palma, 9 de juny de 2016

dijous, 9 de juny de 2016

Suprimeixen un grup de 3r d'ESO a l'IES Mossèn Alcover


El problema de les ràtios i les retallades continua rebentant dia sí, dia també. Aquí teniu la darrera notícia: suprimeixen un grup de 3r d'ESO a l'IES Mossèn Alcover.

Reproduït de DM:

Manacor 

Movilización contra la supresión de un aula de tercero del Mossèn

09.06.2016 | 02:57

s. sansó

Un grupo de padres de alumnos de diversas escuelas concertadas de Manacor, se han movilizado esta semana contra la supresión de una aula de tercero de ESO del instituto Mossèn Alcover, un problema que ha provocado que sus hijos no tengan plaza asignada en el centro de cara al próximo curso 2016-2017, según han constatado las listas provisionales publicadas este lunes.

Tras la reciente eliminación del bachiller nocturno presencial por parte de la conselleria de Educación y el reparto de los quince alumnos de la clase eliminada entre las otras cinco del mismo curso (lo que ha provocado ratios de hasta 30 alumnos), tanto los padres como la comunidad docente del Mossèn consideran que el Govern está dejando de lado la reclamaciones del centro, por lo que está prevista una reunión en los próximos días para intentar buscar una solución que ahora mismo se antoja difícil.

La dificultad estriba en que la Conselleria no considera prioritarios los cambios de alumnos procedentes de colegios concertados hasta el instituto, desde segundo a tercero de ESO (14 años), al prever que éstos tienen la posibilidad de continuar sus estudios durante dos cursos más en el mismo centro de primaria. Educación, en cambio, guarda las plazas de tercero a los alumnos procedentes de centros públicos.

Sin embargo, según los padres, esta forma de actuar de la administración vulnera la libre elección de centros amparada por la ley. Piden que, por un lado, se recupere el aula perdida y se revisen los criterios de admisión. Si no es así, no descartan movilizaciones de protesta.

dimecres, 8 de juny de 2016

Escabetxina entre LOMCE i retallades

Antonio Morante i Martí March amb el ministre Méndez i Teresa Palmer (PP)

Circular 38/2016

La implantació de la LOMCE pura i dura i la manca de pressupost d'Educació (encara estam esperant que es negociï amb els docents el 30% de l'increment del dèficit) van causant estralls un darrere l'altre:

1) Enguany no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música a secundària, que la Conselleria es va treure de la màniga l'agost passat per compensar una mica l'escabetxina dels horaris LOMCE, cosa que agreuja la precarietat de les places d'aquestes matèries.

2) Les dues hores de lliure disposició a ESO, imposades des de la Conselleria dominada pel «sector Adesma», tampoc no garanteixen la continuïtat de les places d'artístiques i no fan més que crear disputes internes entre departaments didàctics, docents i equips directius, etc.

3) Hi ha instituts on es lleven jornades completes de Filosofia.

4) Hi ha centres d'educació d'adults on la reducció de 20 a 19 hores lectives no es compensa amb nou professorat sinó que els obliga a reduir l'oferta educativa.

5) Es retallen places d'atenció a la diversitat (AD, PT i AL) i no es doten amb quota docents per a PALIC.

6) La manca d'aules impossibilita la reducció de ràtios promesa a l'Acord Marc, es practica el secretisme amb el futur mapa escolar, etc.

Bé es pot dir que l'única mesura amb cara i ulls de la Conselleria contra la LOMCE ha estat la suspensió temporal de les proves de Primària, a contracor i després de les protestes de docents i pares. Martí March ha tingut l'oportunitat de plantar cara amb un decret llei, o de minimitzar els efectes cap a les matèries més perjudicades, però no ha fet ni una cosa ni l'altra i l'únic que n'ha tret és el descontent de la comunitat educativa i una estirada d'orelles de Madrid. Ja diuen que qui vol estar bé amb tothom no està bé amb ningú!

Palma, 8 de juny de 2016

dilluns, 6 de juny de 2016

El PALIC, com amb el PP


Pel que fa al PALIC, els criteris de grups i quotes de la Conselleria hi estableixen "1 període lectiu per a cada 4 alumnes d'incorporació tardana o fracció". La cobertura de l'horari de PALIC, que ha de tenir entre 6 i 16 hores (Ordre de 2002), es deixa en funció dels mitjans del centre, com a l'anterior legislatura. Per augmentar la quota amb una plaça de mitja jornada, segons aquest criteri, farien falta al voltant de 36 o 40 alumnes!

Aquest període lectiu extra tampoc no aporta cap solució al degoteig constant d'alumnes al llarg del curs, perquè en cas que n'arribassin 4 o 8 més, posem per cas, no se sap qui impartiria el parell d'hores afegides. Tot plegat un brindis al sol que ben bé es podrien haver estalviat.

És evident que la Direcció General de Formació del Professorat i FP va per una banda anunciant una revisió del PALIC dins el pla de xoc de normalització lingüística, i Planificació i Centres per una altra fent i desfent horaris al seu gust sense negociar amb la mesa sectorial.

Recordam que nosaltres ja vam reclamar la reactivació del PALIC el curs 2016-17 a les nostres al·legacions als currículums Lomce.

Places CEP: llistes definitives d'admesos i exclosos


El passat 2 de juny es va reunir la comissió avaluadora de les convocatòries de places de directors i d'assessors dels centres de professorat de les Illes Balears per resoldre les reclamacions. Podeu veure les  llistes definitives d'admesos i exclosos a la web de la Direcció General de Formació del Professorat.

Hi ha hagut 4 dies naturals per presentar els projectes, que seran avaluats entre el 6 i el 13 de juny, dia en que es reunirà novament la comissió. Les entrevistes als aspirants es faran els dies 16 i 17 de juny.

diumenge, 5 de juny de 2016

UOB dóna suport als docents de l'IES Santa Margalida i crida a seguir el seu exemple

IES Santa Maria. A les Balears hi ha 93 barracons.

COMUNICAT DE PREMSA

Des d'UOB Ensenyament donam suport a l'Assemblea de Docents de l'IES Santa Margalida en la seva reclamació d'unes ràtios més justes i feim una crida a la resta de centres educatius a seguir el seu exemple, informant l'opinió pública de la precarietat de mitjans amb què es veuen obligats a treballar, com ja ha fet també el CEIP Gabriel Comas i Ribas d'Esporles. Els convidam també que ens facin arribar les seves reivindicacions, que ens comprometem a defensar davant l'Administració.

El problema de l'IES Santa Margalida no és un cas aïllat, atès que la Conselleria preveu ràtios d'ESO superiors al màxim legal de 30 alumnes a diferents instituts amb l'argument que la xifra davallarà durant la matrícula, però no pren mesures per evitar aules sobresaturades ni diu què passarà si finalment es matriculen tots els preinscrits.

Aquestes xifres disparades contrasten amb l'obligació de constituir grups de 4t d'ESO orientats a la formació professional, encara que sigui amb molt pocs alumnes, a causa de la imposició de la LOMCE.

A Infantil i Primària la Conselleria consent grups amb més de 25 alumnes durant la matrícula ordinària de promoció interna, quan la llei estableix que aquest màxim només es pot ampliar un 10% per necessitats d'escolarització d'alumnes d'incorporació tardana.

Pel que fa a la promesa de limitar a 20 alumnes el 4t d'Infantil, com consta a l'Acord marc signat per STEI, CCOO i ANPE, que ja va ser rebutjat pels docents per paupèrrim i migrat, s'ha demostrat impossible de complir per manca d'aules, un factor que incomprensiblement la Conselleria no va tenir en compte a l'hora de redactar el document.

En els cas de la FP la Conselleria es nega a reduir ràtios en cas d'alumnes amb necessitats educatives especials, en contra del que estableix la normativa, i permet fins a 60 alumnes a les pràctiques presencials de la FP a distància, que desborden la capacitat de les aules taller.

Davant aquesta prolongació de les retallades per la via dels fets, des d'UOB reclamam la inversió immediata en Educació del 30% de l'increment pressupostari resultant de l'increment del dèficit permès, tal com es va comprometre el conseller Martí March, i que la Conselleria publiqui el futur mapa d'infraestructures escolars, que ja està elaborat segons va afirmar el director general de Planificació.

Palma, a 5 de juny de 2016

divendres, 3 de juny de 2016

L'Assemblea de Docents decideix iniciar una campanya de denúncia de les ràtios il·legals

Foto: Assemblea de Docents

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Davant la preocupació generada per les notícies que ens arriben dels centres sobre les ràtios previstes pel curs vinent feim una crida a la comunitat educativa perquè les denunciï

Avui dia 2 de juny a les 17’30h. a l’IES Binissalem l’Assemblea de Docents s’ha reunit i ha tractat els temes següents.

S’ha informat sobre la reunió amb el Conseller d’Educació i Universitat, Martí March, del passat 23 de maig per reclamar el compromís de l’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016 en el que el Govern es compromet a revertir sobre els pressupostos d’Educació qualsevol millora de finançament i ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de 2016. Des d’aleshores estam a l’espera que el conseller ens convoqui a una propera reunió amb responsables d’Hisenda i Administracions Públiques per aclarir quina era la situació pressupostària a 14 de desembre de 2015 (data del compromís adquirit amb tots els partits que donen suport al Govern) i quina és la situació actual, després de l’increment.

Referent a les ràtios, l’Assemblea de Docents ha acordat iniciar una campanya de sensibilització i denúncia de les ràtios il·legals que preveim que tendrem a molts de centres el curs que ve. Volem traslladar aquesta situació preocupant a les altres entitats de la comunitat educativa com FAPA, Crida, etc. per tal que s’uneixin a la reivindicació de ràtios legals. De la mateixa manera, traslladarem la nostra denúncia als partits polítics.

Pel que fa al tema del cobrament dels mesos d’estiu del col·lectiu de docents interins i arran de les darreres sentències favorables a Madrid i Navarra, hem acordat iniciar un contenciós administratiu per reclamar aquest dret.

Col·legi professional de docents: avui s’ha fet la primera recollida presencial de signatures necessaries per presentar a la Conselleria de Presidència. Se n’han recollides 790 de diferents centres . El procés continuarà fins a final de curs

La consulta a les assemblees de centre sobre la destinació del fons de la caixa de resistència ja s’ha iniciat.

Canvis a les titulacions d’interins de Mestres de taller del curs 16-17


L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Mestres de taller hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Restauració, Disseny gràfic assistit per ordinador, Ebenisteria artística i Fotografia i processos de reproducció.

Titulacions afegides enguany:
 • Restauració: Llicenciat en belles arts (restauració)
 • Disseny gràfic assistit per ordinador: Llicenciat en belles arts (disseny)
 • Ebenisteria artístic: Llicenciat en belles arts (escultura)
 • Fotografia i processos de reproducció: Llicenciat en belles arts (imatge)
Com podeu veure, de cara al proper curs s’ha afegit la llicenciatura en belles arts per poder impartir certes funcions en règim d’interinitat del cos de Mestres de taller. Enguany no s’han afegit nous requisits ni s’han eliminat titulacions respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:

 • Accés a algunes especialitats del cos de Mestres de taller mitjançant la llicenciatura en Belles Arts. No queda clar quin criteri segueix l’Administració quan accepta aquesta titulació en algunes especialitats com, per exemple, Ebenisteria artística, però no l’accepta en altres com Tècniques del metall, etc.
 • Amb el cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de modelisme i matriceria ceràmica es pot impartir la matèria Tècniques ceràmiques i, en canvi, no poden els tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria ceràmica.
 • Els graduats en arts aplicades de l’especialitat de gravat i tècniques d’estampació poden impartir la matèria Tècniques de gravat i estampació i, en canvi, no poden els tècnics superior d’arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d’estampació.
 • El grau en disseny de moda no apareix dins el llistat de titulacions acceptades per impartir la matèria Tècniques de patronatge i confecció.
 • Per acabar, no queda gens clar quin criteri segueix la Conselleria per determinar que certes titulacions hagin de demostrar experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent i, en canvi, altres titulacions no tenguin aquest requisit afegit. Els restauradors, titulats en disseny, enginyers tècnics tèxtils, llicenciats en belles arts i llicenciats en comunicació audiovisual no han d’acreditar experiència alguna mentre que tots els graduats en arts i oficis estan obligats a complir el requisit d’experiència professional en el camp.
Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

dijous, 2 de juny de 2016

Els majors de 55 anys, sense reducció de 3 hores lectives per "ordeno y mando"

Nou incompliment de l'Acord marc. Allà on la Conselleria deia que negociaria la reducció de tres hores lectives per als majors de 55 anys en mesa sectorial,

ara ens trobam que als criteris que es van dur a mesa dimarts passat, i que no es van sotmetre a negociació, estableixen que a Primària tindran una reducció de dues hores lectives i una de complementària:


i a Secundària una reducció d'una hora lectiva i dues complementàries:


Un cop més es confirma el bon ull dels docents quan van rebutjar un Acord marc que no només és insuficient, sinó que cada dia que passa es demostra que és paper banyat.

dimecres, 1 de juny de 2016

Ràtios il·legals als criteris de grups i quotes. Informam sobre la mesa sectorial

Jaume March i Antonio Morante amb el conseller Martí March

Ahir 31 de maig, a les 13 h, va tenir lloc la mesa sectorial extraordinària sobre criteris d'assignació de grups i quotes. Només començar la reunió se'ns va lliurar un document fotocopiat de 31 pàgines i tot seguit els representants de la Conselleria dedicaren mitja hora a explicar, a tota velocitat, els aspectes que consideraren més rellevants. Un cop van acabar van obrir una roda d'intervencions.

Tots els representants sindicals coincidírem en la impossibilitat d'analitzar i valorar un document de tantes pàgines i dades numèriques que vèiem per primera vegada i del qual, de fet, al final no se'n tocarà ni una coma llevat de qualque errada de numeració. Per tant de mesa de negociació res de res, informativa i punt.

Els representants de l'Administració al·legaren que han fet un exercici de transparència perquè els criteris no s'havien fet mai públics, i que no l'havien pogut enviar abans perquè el van acabar de fer ahir mateix. El que no van contestar és per què van aplicar el "aquí te pillo, aquí te mato" en lloc d'ajornar la mesa a un altre dia.

Més endavant explicam alguns dels punts que els membres de la Conselleria van destacar del document. Per la nostra part vam formular una sèrie de preguntes i a partir de les respostes que vam obtenir arribam a les següents conclusions:
 • No es desdoblaran els grups de 6è d'infantil i 1r de primària amb 27 alumnes, constituïts arran de les promocions internes dels grups de 5è i 6è d'infantil que aquest curs ja tenen aquestes xifres, a pesar que l'increment del 10% (article 87 LOE) només es pot aplicar "per atendre necessitats immediates d'escolarització de l'alumnat d'incorporació tardana". Segons la Conselleria ho faran perquè "les necessitats d'escolarització no desapareixen d'un dia per altre.".
 • A la Conselleria estan "sorpresos" per la negativa a desdoblar d'alguns centres d'infantil i primària. A nosaltres no ens sorprèn que les escoles, posades entre l'espasa i la paret, optin per per inflar grups en lloc de convertir en aules les biblioteques i aules de música. El que sí ens sorprèn és que la Conselleria, que coneix perfectament quantes aules hi ha als centres, no ho hagués previst abans de comprometre's a rebaixar a 20 les ràtios de 4t d'infantil dins l'Acord marc.
 • Les ràtios màximes de FP passaran de 32 als 30 que marca la llei, tal com vam reclamar. No inclou, emperò, la ràtio màxima a 30 per a la FP a distància on hi ha pràctiques d'assistència obligatòria, que també vam demanar. Les ràtios poden variar en funció dels espais, tipus de cicle, etc., i es publicaran a la web de la Direcció General de FP (pàg.10).
 • Neguen que s'hagi de reduir la ràtio a FP pels alumnes NESE, encara que l'Ordre de 2009 de cicles formatius diu ben clar a l'Article 16, Nombre d’alumnes per grup: "2. Aquest nombre d’alumnes per grup s’ha de reduir en dos per cada alumne/a amb necessitats educatives especials matriculat en el mateix. El nombre d’alumnat amb necessitats educatives especials no pot ser superior a dos per grup." Ho van negar a les meses tècniques de ràtios i ho continuen negant, encara que ells mateixos citen aquesta Ordre a la relació de normativa dels criteris (pàg. 30). Increïble!!
 • No s'ha tingut en compte la nostra petició de reduir els horaris dels docents amb més de 180 alumnes, problema que afecta a matèries com Valors ètics o Educació física.
 • Neguen que es facin previsions de grups d'ESO amb 32 alumnes a la matrícula ordinària. Segons van explicar, el GESTIB calcula el total sumant-hi els adscrits, els repetidors i les sol·licituds, i els centres que ara estan "alarmats" per les xifres és perquè no han descomptat els repetidors de primària, els alumnes que faran PMAR (ells compten que 1 PMAR equival a 10 repetidors menys de 1r) i els adscrits que es matriculen a altres centres. Caldrà veure si tots aquests factors rebaixaran les xifres o al final es pretendrà fer grups amb ràtios il·legals.
 • Els perfils no s'han tingut en compte per a les quotes, encara que a la reunió bilateral de 17 de febrer ens van dir que no hi hauria mesa de perfils perquè els revisaria la Conselleria amb els directors i després els durien a la mesa de quotes. Cal tenir en compte que les places docents varien, per exemple, si s'opta per perfilar anglès i alemany a una mateixa plaça o es potencien les dobles mitges places d'alemany itinerants. 

Els representants de la Conselleria van destacar alguns aspectes dels criteris, que inclouen els de ràtios. Pel que fa a Infantil i Primària:
 • Els períodes de lliure disposició es resten de tutoria si s'apliquen a altres especialitats (Música, Educació Física, etc) (pàg. 6). Els centres amb més línies tenen més hores de suport ordinari degut a l'estructura de plantilla (pàg. 7). La Conselleria cercarà la forma de compensar-ho.
 • Els CEIP tindran orientadors a dies complets segons nombre d'unitats, en lloc d'hores d'EOEP. Per cada ACS o suport d'AL se sumen hores de suport. No es podrà perdre més d'un docent ni guanyar-ne més d'un i mig (pàg. 7).
 • Hi haurà una plantilla base de centre i s'hi afegiran els recursos. Abans hi havia la quota sense PT i AL assignats.
 • Els alumnes amb problemes conductuals seran atesos per l'Equip d'alteració del comportament. Hi havia PT assignats per alumnes que ja no hi són.
 • Els majors de 55 anys dels tindran una reducció de 2 hores lectives i una de complementària (CHL), que podran fer fora del centre com a Secundària.
 • La PGA haurà d'incloure les hores de coordinacions.

Pel que fa a Secundària:
 • Es passa de 20 a 19 hores lectives.
 • Els majors de 55 anys dels tindran una reducció d'una hora lectiva i dues complementàries (CHL). També a FP i règim especial.
 • L'horari del docent depèn del tipus de centre on es fa feina i no del cos al que es pertany.
 • A 1r d'ESO es fan 35 hores i desapareix l'optativitat (pàg. 12).
 • A 2n es pot fer fins a 38 hores, en funció de l'oferta del centre (pàg. 13).
 • A 3r fins a 39 hores. Hi ha més optatives i desdoblaments (pàg. 14).
 • A 4t van dir que el contingut de Matemàtiques serà el mateix a les dues modalitats i s'hi preveuen 2 hores de reforç.
 • Els suports, com a Primària, no podran suposar perdre més d'un docent ni guanyar-ne més d'un mig.
 • A PALIC es preveu un període lectiu per a cada 4 alumnes d'incorporació tardana. Es fa amb la previsió que hi hagi alumnat de matrícula ordinària per fer un horari inicial suficient (pàg. 16). 
Pel que fa a Batxillerat (pàg. 16):
 • Les modalitats d'Arts i Humanitats varien les optatives i hi ha més hores possibles.
 • A Ciències hi ha desdoblament a Anglès i Biologia-Geologia, als altres d'Anglès.
 • A distància: pàg. 18.
Podeu veure les hores dels equips directius i coordinacions a les pàg. 19 i 20.

Pel que fa a la FP (pag. 21):
 • Es passa igualment de 20 a 19 hores lectives.
 • Les 2 hores de coordinació de FP a distància poden ser lectives o complementàries.
Les ràtios dels CEPA (pàg. 22), segons van dir, s'establiran en funció de la taxa d'abandonament.

El Conservatori de Palma passarà a tenir un orientador a jornada completa i Menorca i Eivissa un a mitja jornada.

Els representants de la Conselleria van afegir que:
 • Si un centre perd professors és per la disminució de grups o de les dues hores ESO i Batxillerat.
 • Fan comptes publicar els criteris d'assignació de grups i quotes.
 • Les instruccions de principi de curs seran més "fragmentades" i permetran als centres organitzar-se amb aquests criteris.
En representació de l'Administració hi van ser presents:
 • Rafaela Sánchez, directora general de Personal Docent
 • Antonio Morante, director general de Planificació
 • Jaume March, cap del Departament de Planificació
 • Antònia Serra, cap de Servei de Planificació
 • Jordi Escudero, cap de Servei de Centres educatius
 • Albert Flores, cap de Servei de Secundària
 • Manel Gacias, cap del Departament de Personal Docent
 • Miquel Bujosa, cap de Servei de Primària
Nota de premsa de la Conselleria:
"Transparència en els criteris, reducció d'hores per a professors de secundària i reducció de ràtios a 4rt d'Infantil"

Criteris grups i quotes definitiu:
https://drive.google.com/open?id=0B2JBZIy87nFIY2R6a3A2V3NfS0k

Avui a les 18 h, reunió de docents de matèries artístiques Al CEP de Palma

#LOMCENO !