Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 27 de juny de 2016

Plataforma CREA: No, no estem satisfets. La lluita continua!COMUNICAT DE PREMSA

PLATAFORMA CREA (Plataforma de coordinació entre els docents de Música, Art Dramàtic, Plàstica i Disseny) 

NO, NO ESTEM SATISFETS. LA LLUITA CONTINUA!

El cicle de mobilització social que hem viscut en l’àmbit de l’educació s’ha intentat tancar amb el canvi de Govern. Des dels governs entrants que han canviat el mapa polític dels nostres pobles, ciutats i illes, se’ns ha fet arribar el missatge que el conflicte havia acabat, que ara es tractava de convertir la legislatura en la recuperació de les retallades de l’anterior Govern, un discurs que dista molt de la realitat. Durant els dArrers mesos hem hagut de veure com les passes per a pal·liar els efectes de la LOMCE pel que fa a les assignatures artístiques son mínimes. El col·lectiu de docents d’educació artística ens hem trobat que les nostres àrees s’han anat reduint de forma progressiva amb l’aplicació de la LOMCE; una llei estatal que té el rebuig de la major part de les formacions parlamentàries i el compromís d’aquestes en derogar-la però que encara ens fan empassar.

Tanmateix sembla que als dirigents de la Conselleria no els interessa l’art. És fàcil omplir-se la boca amb la paraula cultura però la realitat és que no s’ha fet pràcticament cap esforç per a que l’educació artística aparegui amb normalitat dins dels currículums. En definitiva, els nous currículums LOMCE de les Illes Balears han estat cuinats sense cap tipus de consens amb la comunitat educativa. Encara no sabem els noms de les persones que han dissenyat aquests currículums estantissos que confirmen la mort de l’educació artística.

Anem per parts:

A Secundària només serà obligatori cursar, durant el primer curs, tres hores setmanals de Música i Educació Plàstica. Després, l’alumnat podrà continuar els seus estudis de 2n, 3r i 4t de l’ESO sense tornar a estudiar aquestes dues matèries. En la majoria de les Comunitats Autònomes, s’han destinat més hores obligatòries a aquestes assignatures. El fet que només sigui obligatori cursar-les durant el 1r curs, impedeix que aquestes disciplines tenguin continuïtat durant l’etapa educativa. Un altre aspecte preocupant és que, de cara al proper curs, no es preveu ofertar les 36 mitges jornades de Plàstica i Música que la Conselleria va treure l’agost passat per compensar les retallades, ni tampoc matèries plenament consolidades com Imatge i Expressió, Taller d’Artesania i Taller de Teatre. També cal destacar que a PMAR desapareix Música.

En quant al Batxillerat d’Arts, els alumnes podran finalitzar aquests estudis sense haver cursat Anàlisi Musical, Dibuix Artístic, Llenguatge i Pràctica Musical, Volum, Història de la Música i la Dansa, etc., però sí havent cursat l’optativa de Religió, que no té relació alguna amb les arts. Es dinamiten els itineraris artístics en un caixó desastre que d’Arts en té ben poc. El passat 10 de juny, la Conselleria informà que “els centres que ja imparteixen el Batxillerat Artístic continuaran impartint-lo.

En el cas de l’IES Josep Maria Llompart se suprimeix un grup, degut a que es creen dos grups nous (mig a Calvià, mig a Llucmajor i un a Marratxí)”. Ens sorprèn que no informi també de les retallades que ens arriben d’altres centres. A l’IES Antoni Maura, el Departament d’Educació Plàstica durant el curs 2015-2016 no ha pogut impartir diverses matèries que ja estaven consolidades: Taller de Gravat i Taller de Pintura. El proper curs deixarà d’ofertar Taller de  Fotografia. A tot això i després d’haver reduït a mig grup el 2n de Batxillerat d’Arts Plàstiques, la Conselleria es planteja dur a la pràctica, de cara al proper curs, una reducció idèntica en el 1r de Batxillerat de la mateixa modalitat.

El Departament d’Educació Plàstica i Visual, el claustre, l’alumnat i els pares de l’IES Berenguer d’Anoia
també han manifestat preocupació i malestar perquè la Conselleria té previst reduir mig grup de 2n del Batxillerat d’Arts, un Batxillerat que, en aquest centre, té més de quinze anys d’història. D’altra banda, si s’arriba als 50 alumnes matriculats, no es suprimirà mig grup més de 1r. A més, es planteja la possibilitat de mesclar els alumnes de distintes modalitats.

A l’IES Mossèn Alcover actualment tenen dos grups però es vol suprimir mig grup de 1r de Batxillerat d’Arts a l’espera del nombre d’alumnes matriculats. De la mateixa manera, es contempla la possibilitat de mesclar mig grup amb altres batxillerats.

Als ensenyaments de Règim Especial, la Plataforma CREA va obtenir el compromís del conseller per dotar una plaça de coordinador d’ensenyaments artístics, les seves funcions eren elaborar un mapa dels recursos en educació artística que permetés planificar i racionalitzar l’oferta educativa al territori, coordinar els estudis entre els diferents centres, els diferents nivells i els seus entorns; promocionar els estudis i impulsar la  formació permanent del professorat i la innovació.

I què fa la Conselleria? Pel que fa als ensenyaments de Règim Especial, la Conselleria va posar la plaça i li va designar una persona, però no s’acompleixen les funcions acordades. En quant a Secundària mira cap a un altre costat sense donar resposta alguna a les demandes del professorat, ja que és des d’on pot  estalviar-se més doblers i personal. Al Batxillerat d’Arts, s’amaguen les xifres reals rere la previsió del nombre d’alumnes matriculats i la creació de dos nous grups. Recordem que hi ha instituts que tenen dificultats per arribar al nombre de matrícules que se’ls exigeix per evitar suprimir més grups. En definitiva, incompliments de compromisos, excuses i medalles per intentar amagar una retallada històrica de les arts.

Des de la Plataforma CREA observem i denunciem amb absoluta perplexitat la indiferència i fredor, per part d’aquest Govern, cap a les arts. Reclamem fets envers de postureig, no és moment de penjar-se medalles sinó de complir les promeses. Si l’objectiu de l’Administració és seguir retallant i convertir les arts en ensenyaments purament residuals, no en serem còmplices.

Palma, 24 de juny de 2016

dimecres, 22 de juny de 2016

Assemblea de Docents: Una àmplia majoria dels centres que han participat en la votació sobre el futur de la caixa, decideixen mantenir els doblers


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

El passat dimecres 8 de juny a les 24 hores finalitzava el termini per a què les assemblees de centre de les Illes Balears decidissin el futur de la caixa de resistència. La pregunta del referèndum de dimecres, plantejava dues opcions: mantenir o no els doblers de la caixa de resistència per continuar amb les reivindicacions i la lluita dels docents. En el cas que es decidís mantenir els doblers, les despeses que es puguin produir en el futur, s'aprovarien, com s'ha fet sempre en assemblea.

Els resultats provisionals obtinguts són els següents:
Han votat 56 assemblees de centre, de les quals, 47 han votat SI a mantenir els doblers de la caixa de resistència i 9 NO. Els resultats detallats per centres s'enviaran a totes les assemblees per a què puguin esmenar qualsevol error que s'hagi pogut produir en el procés. El període de reclamacions es tancarà el pròxim divendres 17 de juny a les 23 hores. L'endemà matí donarem els resultats definitius i es faran les valoracions de la coordinadora.

dimarts, 21 de juny de 2016

La conselleria continuarà homologant cursets dels sindicals


La Conselleria ha convocat una mesa sectorial extraordinària el 5 de juliol per tractar l'esborrany d'ordre d'homologació de formació permanent.
L'esborrany fa referència a un proper Decret que regularà la formació permanent i que al seu article 19 manté l'homologació dels cursets organitzats pels sindicats.
Des d'UOB continuam pensant que la formació ha d'anar a càrrec de l'Administració i ens oposarem un cop més a aquesta homologació, que consideram innecessària, pot dur a males pràctiques i ha ocasionat escàndols de malversació de fons.

Assemblea de Docents: Campanya ràtios il·legals

 


Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:


Fa uns dies que la Conselleria ha tancat la quota pel curs vinent i les previsions de grups a cada nivell als centres de les Illes. Ens hem quedat estorats quan anuncien que s'estan complint els acords i que la mitjana de ràtios és adequada... A nosaltres ens ha arrbat informació del contrari. 49 centres ja ens han comunicat que tenen previstes ràtios il·legals pel curs vinent (recordem que els grups no poder superar els 25 alumnes per llei). Només parlam de CEIPs, ja que en aquest casos, la Conselleria no pretén desdoblar a partir de 25 com marca la llei. Aquest fet, ja va ser denunciat per l'Assemblea de Docents amb una entrada al registre demanant que es planificàs l'increment de grups per al curs que ve per poder complir amb la legislació vigent (http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2016/06/lassemblea-de-docents-emplaca-la.html).

És el moment d'iniciar una campanya de denúncia de ràtios il·legals. La idea és fer visible la problemàtica centre per centre i no amagar-se darrera xifres globals, com fa la Conselleria. TOT GRUP QUE PASSI DE 25 ALUMNES S'HA DE DESDOBLAR PER LLEI. Estaria bé que la Conselleria facilitàs les dades i, com que no ho ha fet, proposam iniciar aquesta campanya per posar les dificultats de cada centre al mapa. La campanya la concretam en dues accions:

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIÓ A CONSELLERIA: Aquí teniu un model editable per poder presentar la reclamació al registre de Conselleria. Aquest model el pot presentar l'equip directiu, les apimas... Si presentau la reclamació, ho podeu compartir amb la comissió de comunicació de l'AD (comunicacioad@gmail.com) i en farem difusió. https://drive.google.com/file/d/0B2QIlvh64MIFMXk3QlBVRGhFVXc/view?usp=sharing

ENVIAMENT DADES MAPA RÀTIOS IL·EGALS: La idea és posar damunt el mapa de les Illes tots aquells centres amb ràtios il·legals per tal que es 'legalitzin'. Hem vist com, quan ha sortit a premsa alguna problemàtica de ràtios, s'han cercat maneres d'arribar a consensos amb la comunitat educativa (casos a Palma i Alcúdia). Dels 49 centres en 'vermell' del mapa, ja n'hi ha un en 'verd'. Curiosament, el centre havia expressat públicament la seva disconformitat. Som conscients que hi ha més centres susceptibles de caure en la il·legalitat. Per ara, el màxim de dades ens han arribat de les Pitiüses. Totes aquestes dades es poden consultar al mapa que veieu a dalt i que anirem actualitzant. Per fer-ho de la manera més ràpida, hem compartit el número de Whatsapp d'una companya de l'Assemblea que s'encarregarà de recollir les dades. Facilitaria molt la feina que només empràssiu aquest contacte per informar del centre, localitat i grups que incompleixin ràtios legals. Animam a que denuncieu i faceu pública la situació del vostre centre si supera les ràtios legals. 

Denunciem les ràtios il·legals. Pintem els centres en verd!

divendres, 17 de juny de 2016

La Conselleria diu que vigilarà que els professors de religió no facin altres matèries


A la reunió amb els directors de 7 de juny, els representants de Personal Docent van dir que vigilaran que els professors de religió no facin hores d'altres matèries, com ha estat passant fins ara i com hem denunciat fa poc a la darrera circular, ni tampoc complementàries. Hauria estat d'agrair que aquest anunci també s'hagués fet en mesa sectorial. En qualsevol cas continuarem vigilants per comprovar que no es tornin a donar aquestes irregularitats.

Els psicopedagogs d'Orientació no podran impartir psicologia


Segons hem pogut saber, a la reunió de 7 de juny amb els directors els representants de la Conselleria van anunciar que els psicopedagogs no poden fer classe de psicologia a Batxillerat, que correspon al departament de filosofia.

És a dir que, amb vuit anys de retard, aplicaran el Reial Decret d'Atribucions Docents ("Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria"):
La "Disposición adicional cuarta. Especialidad de «Psicología y pedagogía» diu que "Los funcionarios de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y catedráticos de enseñanza secundaria de la especialidad «Psicología y pedagogía» quedan adscritos a la especialidad «Orientación educativa» que la sustituye.".

I a l'Annex IV on hi ha la taula "Asignación de materias del Bachillerato a las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria" la matèria "Psicologia" apareix assignada al professorat de l'especialitat "Filosofia".

dimecres, 15 de juny de 2016

Adjudicació de mitges jornades «a dit»Circular 39/2016 (2a part)

De cara al proper curs 2016-17 la Conselleria donarà llibertat als directors per convertir places adjudicades de mitja jornada en completes i botar-se l’ordre de les llistes d’interins, una mesura que pot trencar la igualtat d'oportunitats. Com ho farà? A través del punt 7 de l’Annex 2 del nou esborrany de la convocatòria d’adjudicacions d’interins.

Si bé és cert que en alguns casos podria ser justificat, com “en el cas que un funcionari s’incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada sempre que aquest hagi seleccionat l’opció de mitges jornades en la sol·licitud de participació de la convocatòria”, en altres es cometrà un greuge comparatiu, com “en el cas que un funcionari s’aculli a una reducció de mitja jornada, l’altra mitja jornada s’oferirà al funcionari interí que ocupi una vacant de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció del centre”, o “en el cas que un funcionari interí ocupi una vacant de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una vacant sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la”.

Aquesta mesura impedeix repartir la feina entre un major nombre d’interins i no respecta l’ordre de puntuació a les llistes, a la vegada que incita a males pràctiques com la reserva de places injustificades.

Publicada la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears


Avui s'ha publicat al BOIB la nova composició del Consell Escolar de les Illes Balears. Els representants dels docents sorgits de les eleccions sindicals de desembre de 2014 per fi hi són presents, amb un any i mig de retard.

Ordre BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10504/581588/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-di


Nous membres del CEIB:

Grup a: representants del professorat

En representació de l’STEI:
 • Titular: Sr. Gabriel Caldentey Ramos
 • Suplent: Sr. Cosme Orell Bonet
 • Titular: Sra. Maria Antònia Font Gelabert
 • Suplent: Sra. Antònia Albertí Tomàs
 • Titular: Sr. Ramon Mondéjar Coll
 • Suplent: Sr. Paulí Aguiló Vicente

En representació d’Alternativa:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Santos Nebot
 • Suplent: Sra. Norma Alicia Tolosa Pericàs

En representació d’UOB:
 • Titular: Sra. Antònia Font Tous
 • Suplent: Sra. Joana Maria Romaguera Vallejo

En representació de FETE-UGT:
 • Titular: Sra. María Asunción Alarcón Bigas
 • Suplent:Sr. Francesc Coll Rotger

En representació d’ANPE:
 • Titular: Sr. Antoni Riera González
 • Suplent: Sr. Víctor Villatoro González

En representació de FE-CCOO:
 • Titular: Sra. Yolanda Calvo Rodríguez
 • Suplent: Sra. Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral

En representació de FEUSO:
 • Titular: Sr. Jordi Gual Martínez
 • Suplent: Sr. Ismael Alonso Sánchez

En representació d’FSIE:
 • Titular: Sr. Antoni Sacarés Mas
 • Suplent: Sra. Alexandra Cerqueiro Van Nijhuis

Grup b: representants dels pares i les mares dels alumnes

En representació de COAPA:
 • Titular: Sr. Vicenç Rodrigo Ramírez
 • Suplent: Sr. Albert Lobo Melgar
 • Titular: Sra. Isabel Carnero Martínez
 • Suplent: Sra. Helena Inglada Grau
 • Titular: Sra. Josefa Costa i Tur
 • Suplent: Sra. Glòria Ferrer Camps
 • Titular: Sra. Francesca Faccioli
 • Suplent: Sra. Elisa Pons Vich
 • Titular: Sra. Maria Cristina Conti Oliver
 • Suplent: Sra. Verónica Martínez Roca
 • Titular: Sr. Sebastià Rubí Tomàs
 • Suplent: Sra. Aina Socias Garau

En representació de CONFAECIB:
 • Titular: Sr. Juan Jesús Bouzas Grau
 • Suplent: Sr. Juan Gabriel Barceló Matas

Grup d: representants del personal d’administració i serveis dels centres educatius
 • Titular: Sr. Guillem Serra Serra
 • Suplent: Sr. Pere Josep Bueno Bauzà
 • Titular: Sra. Maria Luisa Pol Romaguera
 • Suplent: Sr. José Ucendo Hernández

Grup e: representants titulars de centres privats

En representació de FERE-CECA-ECIB:
 • Titular: Sr. Marc González Sabater
 • Suplent: Sra. Maria de la Concepció Moragues de Oleza
 • Titular: Sr. Miquel Balle Palou
 • Suplent: Sra. Llúcia Salleras Julià

Grup f: representants de les centrals i organitzacions sindicals

En representació d’UGT:
 • Titular: Sra. Francisca Garí Perelló
 • Suplent: Sra. Soledad Trapero Cañero
En representació de CCOO:
 • Titular: Sr. Antoni Baos Relucio
 • Suplent: Sra. María Gloria Escudero Tomàs

Grup g: representants de les organitzacions patronals

En representació d’EG-ECIB:
 • Titular: Sr. Bernat Josep Alemany Ramis
 • Suplent: Sra. Gemma Cardona Soley
En representació de CECEIB:
 • Titular: Sr. Ventura Blach Amengual
 • Suplent: Sr. Guillermo Lladó Valdevieso

Grup h: representants de la conselleria competent en matèria d’educació
 • Titular: Sr. Eduardo Ribau Font
 • Suplent: Sr. Albert Flores Clemente
 • Titular: Sra. Marta Escoda Trobat
 • Suplent: Sra. Coloma Ferrer Salas
 • Titular: Sr. Tomeu Barceló Rosselló
 • Suplent: Sr. Lluc Mas Pocoví

Grup i: presidents dels consells escolars insulars

Consell Escolar de Mallorca:
 • Titular: Sr. Miquel F. Oliver Trobat
 • Suplent: Sra. Francisca Marí Escandell

Consell Escolar de Menorca:
 • Titular: Sra. Margarita Allès Pons
 • Suplent: Sra. Maria del Mar Lluch Martínez

Consell Escolar d’Eivissa:
 • Titular: Sr. Alberto Taranco Iriondo
 • Suplent: Sra. Maria Planells Planells

Consell Escolar de Formentera:
 • Titular: Sra. Raquel Guasch Ferrer
 • Suplent: Sra. Teresa Costa Castelló

Grup j: representants de l’Administració local

Mallorca:
 • Titular: Sra. María Antonia Veny Serra
 • Suplent: Sra. Neus Serra Cañellas
Menorca:
 • Titular: Sra. Laia Obrador Pons
 • Suplent: Sr. Gabriel Pons Pons
Eivissa:
 • Titular: Sra. Vicenta Mengual Llull
 • Suplent: Sra. Elena López Bonet
Palma:
 • Titular: Sra. Susanna Moll Kammerich
 • Suplent: Sra. Joana Bardina Pujol

Grup k: representants dels consells insulars

Consell de Mallorca:
Titular: Sr. Francesc Miralles Mascaró
Suplent: Sr. Rafel Maria Creus Oliver

Consell Insular de Menorca:
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Maria Ballester
 • Suplent: Sr. Antonio Payeras Urbina
Consell Insular d’Eivissa:
 • Titular: Sr. David Ribas i Ribas
 • Suplent: Sra. Margalida Ferrer Marí
Consell Insular de Formentera:
 • Titular: Sra. Susana Labrador Manchado
 • Suplent: Sra. Vanessa Parellada Torres

Grup l: representant de la Universitat de les Illes Balears
 • Titular: Sr. Jordi Vallespir Soler 


Grup m: personalitats de prestigi reconegut
 • Titular: Sr. Pere Carrió Villalonga
 • Titular: Sra. Joana Maria Mas Cuenca
 • Titular: Sr. Antoni Salvà Salvà
 • Titular: Sra. Myriam Fuentes Milani

Grup n: representats del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • Titular: Sr. Sebastià Mandilego Alemany
 • Suplent: Sra. Francisca Trias Company

Grup o: representants de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat
 • Titular: Sr. Enric Pozo Mas
 • Suplent: Sr. Francesc Xavier Seguí Gelabert

Secretària: Sra. Margalida Salom Torrens

divendres, 10 de juny de 2016

Canvis a les titulacions d’interins de Professors de música i arts escèniques del curs 16-17L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Professors de música i arts escèniques hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant, Dansa espanyola, Dansa clàssica, Dansa contemporània, Dicció i expressió orals (Català) i Literatura dramàtica.
 1. Titulacions afegides enguany:
 • Alemany aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’alemany consti com a llengua A
 • Anglès aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’anglès consti com a llengua A
 • Italià aplicat al cant:
-Graduat en llengües i literatura modernes, sempre que l’italià consti com a llengua A
 • Dicció i expressió orals (Català):
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
 • Literatura dramàtica:
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat llengua catalana
-Graduat en estudis literaris, sempre que s’acrediti haver cursat gramàtica normativa de l’espanyol

 1. Nous requisits afegits enguany:
 • Dansa espanyola:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (*)
 • Dansa clàssica:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (**)
 • Dansa contemporània:
-Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d’interpretació (***)

Com podeu veure, de cara al proper curs s’han afegit noves titulacions de grau i nous requisits en algunes titulacions superiors. No s’ha eliminat cap titulació respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:
 • A les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant i Italià aplicat al cant, a partir d’enguany i com a novetat, hi podran accedir els Graduats en llengües i literatura modernes, sempre que l’idioma corresponent al nom de la matèria, consti com a llengua A. El que no s’explica, de cap manera, és per què amb la mateixa titulació no es pot accedir a impartir la matèria Francès aplicat al cant. En el grau en llengües i literatura modernes també hi ha l’opció d’estudiar el francès com a llengua A, exactament igual que passa amb l’alemany, l’anglès i l’italià.
 • Tampoc entenem per què per impartir les matèries Alemany aplicat al cant, Anglès aplicat al cant, Italià aplicat al cant i Francès aplicat al cant no és requisit tenir ni acreditar absolutament cap coneixement musical. Recordem que aquestes matèries s’imparteixen dins el Conservatori Professional.
 • Hi ha matèries com Orquestra, Dansa espanyola, Dansa clàssica i Dansa contemporània on apareixen titulacions no regulades. En aquests casos, no consta el pla regulat segons el Decret al qual s’acull la titulació. Aquest fet obre la porta a tot tipus d’interpretació i aplicació de la norma, podent acceptar justificants de qualsevol tipus i no oficials a l’hora d’activar noves funcions.

Altres requisits:
(*) Modalitat dansa espanyola
(**) Modalitat dansa clàssica
(***) Modalitat dansa contemporània

Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Més retallades de places i ràtios disparades


El degoteig de centres amb retallades de places i ràtios disparades no s'atura. Ara ens informen que el CEIP Jaume Vidal Alcover, de Manacor, tindrà quatre mestres menys el curs que ve: 1 AD, 1/2 AL, 1/2 PT, 1 de Primària i 1 de música. I tot i que els grups de 5 anys estan a 29 i 30 alumnes, tampoc els donaran un +1 per a Infantil.

Passa d'hora que la Conselleria expliqui d'una vegada què pensa fer amb el 30% per a Educació de l'increment del dèficit, i s'assegui a negociar-ho amb docents i sindicats, perquè si no el curs que ve pot ser una olla a pressió.

UOB reclama a Educació la negociació del 30% amb docents i sindicats


Reunió de 23 de maig de 2016

COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, reclama a la Conselleria que citi el més aviat possible els representants de l'Assemblea de Docents per negociar com s'inverteix el 30% de l'increment del pressupost autonòmic, tal com es va comprometre a la reunió de 23 de maig.

Des d'UOB consideram injustificable que aquella primera trobada es tancàs en fals, després que el conseller d'Educació, Martí March, no concretàs la quantitat que suposa aquest 30%, tenint en compte que feia més d'un mes que el Govern coneixia el permís de Madrid per ampliar el dèficit del 0,3 al 0,7%.


Recordam també que el compromís de 14 de desembre de 2015, que va fer possible la desconvocatòria de la vaga indefinida, estableix que la distribució de l'augment del pressupost s'ha de negociar amb els sindicats al mateix temps que es mantenen reunions amb l’Assemblea de Docents, per la qual cosa instam la Conselleria a convocar a la major brevetat possible la corresponent mesa sectorial.

Pel que fa a UOB, defensarem com hem fet sempre els acords que es decideixin a l'Assemblea de Docents.

Palma, 9 de juny de 2016

dijous, 9 de juny de 2016

Suprimeixen un grup de 3r d'ESO a l'IES Mossèn Alcover


El problema de les ràtios i les retallades continua rebentant dia sí, dia també. Aquí teniu la darrera notícia: suprimeixen un grup de 3r d'ESO a l'IES Mossèn Alcover.

Reproduït de DM:

Manacor 

Movilización contra la supresión de un aula de tercero del Mossèn

09.06.2016 | 02:57

s. sansó

Un grupo de padres de alumnos de diversas escuelas concertadas de Manacor, se han movilizado esta semana contra la supresión de una aula de tercero de ESO del instituto Mossèn Alcover, un problema que ha provocado que sus hijos no tengan plaza asignada en el centro de cara al próximo curso 2016-2017, según han constatado las listas provisionales publicadas este lunes.

Tras la reciente eliminación del bachiller nocturno presencial por parte de la conselleria de Educación y el reparto de los quince alumnos de la clase eliminada entre las otras cinco del mismo curso (lo que ha provocado ratios de hasta 30 alumnos), tanto los padres como la comunidad docente del Mossèn consideran que el Govern está dejando de lado la reclamaciones del centro, por lo que está prevista una reunión en los próximos días para intentar buscar una solución que ahora mismo se antoja difícil.

La dificultad estriba en que la Conselleria no considera prioritarios los cambios de alumnos procedentes de colegios concertados hasta el instituto, desde segundo a tercero de ESO (14 años), al prever que éstos tienen la posibilidad de continuar sus estudios durante dos cursos más en el mismo centro de primaria. Educación, en cambio, guarda las plazas de tercero a los alumnos procedentes de centros públicos.

Sin embargo, según los padres, esta forma de actuar de la administración vulnera la libre elección de centros amparada por la ley. Piden que, por un lado, se recupere el aula perdida y se revisen los criterios de admisión. Si no es así, no descartan movilizaciones de protesta.

dilluns, 6 de juny de 2016

Places CEP: llistes definitives d'admesos i exclosos


El passat 2 de juny es va reunir la comissió avaluadora de les convocatòries de places de directors i d'assessors dels centres de professorat de les Illes Balears per resoldre les reclamacions. Podeu veure les  llistes definitives d'admesos i exclosos a la web de la Direcció General de Formació del Professorat.

Hi ha hagut 4 dies naturals per presentar els projectes, que seran avaluats entre el 6 i el 13 de juny, dia en que es reunirà novament la comissió. Les entrevistes als aspirants es faran els dies 16 i 17 de juny.

divendres, 3 de juny de 2016

L'Assemblea de Docents decideix iniciar una campanya de denúncia de les ràtios il·legals

Foto: Assemblea de Docents

Reproduït del blog de l'Assemblea de Docents:

Davant la preocupació generada per les notícies que ens arriben dels centres sobre les ràtios previstes pel curs vinent feim una crida a la comunitat educativa perquè les denunciï

Avui dia 2 de juny a les 17’30h. a l’IES Binissalem l’Assemblea de Docents s’ha reunit i ha tractat els temes següents.

S’ha informat sobre la reunió amb el Conseller d’Educació i Universitat, Martí March, del passat 23 de maig per reclamar el compromís de l’increment de la inversió en Educació per a l’any 2016 en el que el Govern es compromet a revertir sobre els pressupostos d’Educació qualsevol millora de finançament i ampliació dels marges de despesa que es produeixin al llarg de 2016. Des d’aleshores estam a l’espera que el conseller ens convoqui a una propera reunió amb responsables d’Hisenda i Administracions Públiques per aclarir quina era la situació pressupostària a 14 de desembre de 2015 (data del compromís adquirit amb tots els partits que donen suport al Govern) i quina és la situació actual, després de l’increment.

Referent a les ràtios, l’Assemblea de Docents ha acordat iniciar una campanya de sensibilització i denúncia de les ràtios il·legals que preveim que tendrem a molts de centres el curs que ve. Volem traslladar aquesta situació preocupant a les altres entitats de la comunitat educativa com FAPA, Crida, etc. per tal que s’uneixin a la reivindicació de ràtios legals. De la mateixa manera, traslladarem la nostra denúncia als partits polítics.

Pel que fa al tema del cobrament dels mesos d’estiu del col·lectiu de docents interins i arran de les darreres sentències favorables a Madrid i Navarra, hem acordat iniciar un contenciós administratiu per reclamar aquest dret.

Col·legi professional de docents: avui s’ha fet la primera recollida presencial de signatures necessaries per presentar a la Conselleria de Presidència. Se n’han recollides 790 de diferents centres . El procés continuarà fins a final de curs

La consulta a les assemblees de centre sobre la destinació del fons de la caixa de resistència ja s’ha iniciat.

Canvis a les titulacions d’interins de Mestres de taller del curs 16-17


L’annex 4 de la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents ha sofert canvis respecte al curs passat pel que fa a les titulacions que capaciten per accedir a cada especialitat o funció.

Al cos de Mestres de taller hi ha novetats en les titulacions que permeten impartir les següents matèries: Restauració, Disseny gràfic assistit per ordinador, Ebenisteria artística i Fotografia i processos de reproducció.

Titulacions afegides enguany:
 • Restauració: Llicenciat en belles arts (restauració)
 • Disseny gràfic assistit per ordinador: Llicenciat en belles arts (disseny)
 • Ebenisteria artístic: Llicenciat en belles arts (escultura)
 • Fotografia i processos de reproducció: Llicenciat en belles arts (imatge)
Com podeu veure, de cara al proper curs s’ha afegit la llicenciatura en belles arts per poder impartir certes funcions en règim d’interinitat del cos de Mestres de taller. Enguany no s’han afegit nous requisits ni s’han eliminat titulacions respecte l’annex 4 de la penúltima convocatòria d’interins. Així i tot, sorgeixen contradiccions.

Encara hi ha interrogants sobre els següents casos:

 • Accés a algunes especialitats del cos de Mestres de taller mitjançant la llicenciatura en Belles Arts. No queda clar quin criteri segueix l’Administració quan accepta aquesta titulació en algunes especialitats com, per exemple, Ebenisteria artística, però no l’accepta en altres com Tècniques del metall, etc.
 • Amb el cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de grau superior de modelisme i matriceria ceràmica es pot impartir la matèria Tècniques ceràmiques i, en canvi, no poden els tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria ceràmica.
 • Els graduats en arts aplicades de l’especialitat de gravat i tècniques d’estampació poden impartir la matèria Tècniques de gravat i estampació i, en canvi, no poden els tècnics superior d’arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d’estampació.
 • El grau en disseny de moda no apareix dins el llistat de titulacions acceptades per impartir la matèria Tècniques de patronatge i confecció.
 • Per acabar, no queda gens clar quin criteri segueix la Conselleria per determinar que certes titulacions hagin de demostrar experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent i, en canvi, altres titulacions no tenguin aquest requisit afegit. Els restauradors, titulats en disseny, enginyers tècnics tèxtils, llicenciats en belles arts i llicenciats en comunicació audiovisual no han d’acreditar experiència alguna mentre que tots els graduats en arts i oficis estan obligats a complir el requisit d’experiència professional en el camp.
Per tot això i moltes altres contradiccions, continuam insistint a la Conselleria d’Educació i Universitat que es creï una comissió de revisió, amb profunditat, de l’annex 4.

Agrairíem contacteu amb nosaltres per a totes aquelles contradiccions que hàgiu localitzat en l’annex 4 de la convocatòria d’interins.

Enllaç convocatòria d’interins curs 2016-2017:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10474/578513/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

dijous, 2 de juny de 2016

Els majors de 55 anys, sense reducció de 3 hores lectives per "ordeno y mando"

Nou incompliment de l'Acord marc. Allà on la Conselleria deia que negociaria la reducció de tres hores lectives per als majors de 55 anys en mesa sectorial,

ara ens trobam que als criteris que es van dur a mesa dimarts passat, i que no es van sotmetre a negociació, estableixen que a Primària tindran una reducció de dues hores lectives i una de complementària:


i a Secundària una reducció d'una hora lectiva i dues complementàries:


Un cop més es confirma el bon ull dels docents quan van rebutjar un Acord marc que no només és insuficient, sinó que cada dia que passa es demostra que és paper banyat.