Bústia Covid-19

dimecres, 15 de juny de 2016

Consent la Conselleria places docents ocupades per personal aliè?

 
Circular 39/2016 (1a part)

La Conselleria ha informat els directors que els docents que adquireixin noves places d’Orientació no podran impartir Psicologia ja que aquesta matèria pertany al departament de Filosofia. Crida l’atenció que, de la mateixa manera, no informi els directors que les hores de Valors ètics no les pot impartir el professorat de Religió.

No fa tant, concretament el curs passat, famílies d’alumnes de l’IES Binissalem es queixaren per què el professor de Religió impartia la matèria d’Ètica, una clara irregularitat que l’Administració permetia. Aquest no seria l’únic cas, constatàrem que passava en altres centres com l’IES Port d’Alcúdia, on la professora de Religió impartia Educació per a la ciutadania i Suport a l’àrea de llengua i ciències socials. L’IES Albuhaira en seria un altre exemple, amb la impartició del programa ALTER per part de la professora de Religió. Malgrat que la Conselleria d’Educació i Universitat, la direcció de l’institut i algun sindicat varen ser informats de distints casos, no hi varen posar remei.

A tot això, hem d’afegir que el Conseller Martí March signà la modificació del currículum que obliga a ofertar la matèria de Religió a primer de Batxillerat, al mateix temps que desapareix tota possibilitat de poder ofertar la matèria d’Història i cultura de les Illes Balears. Per si no n’hi ha prou, hi ha instituts on es preveu que les hores de Religió a Batxillerat superin de llarg les hores d’altres matèries, per les facilitats per aprovar que es donen als alumnes.