Bústia Covid-19

divendres, 17 de juny de 2016

Informe: Preselecció de centres per al pla d'innovació


Dimecres passat, 15 de juny es va fer la presentació de la preselecció de centres per al pla d'innovació. S'hi han presentat 48 centres de primària i 20 de secundària per a 20 i 10 adjudicacions respectivament.

Els centres preseleccionats els podeu consultar AQUÍ

Tot i que fórem convocats per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, la llista de centres preseleccionats i la resta de documentació no es troba a la seva web, sinó en un enllaç de la seu de tràmits de la CAIB:
Els responsables de l'Administració manifestaren que haurien volgut fer la convocatòria amb més temps. Informaren que van haver de descartar un centre d'educació especial perquè aquesta figura no entrava dins la convocatòria, i explicaren els criteris que van fer servir per avaluar els projectes.

Segons van dir, la comissió va valorar les propostes de "nous reptes", per exemple l'ampliació a altres nivells de projectes que ja estaven en marxa. Les puntuacions es van decidir per unanimitat i no hi va haver "termes mitjos o dubtosos". Dos IES no han estat avaluats per no complir els requisits de documentació a presentar. Ara s'obri un període d'al·legacions de 10 dies naturals a partir del dia de publicació de la llista.

Pel que fa als recursos que es destinaran als centres seleccionats, es dotaran amb el pla de formació en centres i amb 6, 8 o 10 hores de quota en funció de les dimensions del centre. Els recursos materials sol·licitats varien entre els 200 i els 15.000 euros i s'estudiaran abans de ser concedits. Hi ha peticions de recursos humans molt concretes i fins i tot hi ha hagut centres que han demanat uns interins determinats amb nom i llinatges, petició que segons els representants de l'Administració ha estat immediatament desestimada. No s'han comptabilitzat el total de comissions de serveis sol·licitades ni el de les hores de quota.

Els centres demanen estabilitat dels docents que participin al pla, però en el cas dels interins tot continua subjecte a les adjudicacions de cada curs i al pacte d'estabilitat que hagin pogut subscriure. El perfil de les places implicades en el pla d'innovació, com ja es va anunciar, és únicament informatiu i se suposa que l'interí complirà amb el compromís de participar-hi. No hi ha res previst en cas que acceptin la plaça i llavors s'hi neguin.

És dóna el cas que s'ha puntuat els centres fins amb sis punts pel nombre de docents compromesos a participar en el pla o que han participat en el pla de formació del centre, incloent els interins que no tenen assegurada la continuïtat al centre.

Per part de l'Administració hi foren presents el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antonio Morante; el responsable del Programa de Qualitat i Millora Contínua, Manel Perelló; l'assessora i coordinadora del Programa, Sílvia M. Silva; i el cap de Servei de Formació del Professorat, Tomeu Barceló.

Hi assistiren els representants sindicals d'UOB, Alternativa, ANPE i CCOO, el president d'Adesma Llorenç Llop, la presidenta d'Adipma Joana Maria Mas, i Albert Lobo de la FAPA.