Bústia Covid-19

dimarts, 28 de juny de 2016

L'acord marc, paper banyat!Circular 41/2016

Quan es compleixen nou mesos de l'acord marc, signat pels sindicats STEI, CCOO i ANPE, no només s'ha demostrat la seva magror, motiu pel qual fou rebutjat pel 69,5% dels docents, sinó que cada dia que passa és objecte d'incompliment per part de la Conselleria. Fem-ne un repàs:

1) «Ràtios màximes de 20 alumnes a 4t d'EI»
La Conselleria ha descobert de cop i volta que no hi ha aules a bastament per desdoblar grups i força centres i famílies a decidir entre ràtios elevades o renunciar a biblioteques, aules de música, etc. El text ja es curava en salut prometent al mateix temps que «Es rebaixaran les ràtios dels grups de 4t d’EI a 20 alumnes/grup per mitjà de: desdoblament de grups, dotació de +1 o mesures de planificació d’escolarització.»

2) «Negociació dels currículums LOMCE»
Els currículums LOMCE s'havien de fer «a través d’un procés participatiu a més de passar i ser negociats en la Mesa Sectorial d’Educació i el Consell Escolar». A l'hora de la veritat han estat redactats per la Conselleria, s'han desestimat les al·legacions amb respostes de dues retxes i no s'han negociat en Mesa Sectorial.

3) «Minimització dels efectes de la LOMCE sobre determinades matèries»
Ben al contrari, la implantació a les Balears de sis hores de lliure disposició a ESO perjudica les matèries artístiques i no es preveu la dotació de mitges jornades de Música i Dibuix, com es va fer el curs 15-16 per pal·liar l'escabetxina. Les optatives d'ESO i els itineraris artístics de Batxillerat també queden molt tocats.

4) «Negociació de la reducció de tres hores lectives dels majors 55 anys»
L'acord marc deia que la Conselleria negociaria les tres hores en Mesa Sectorial, però als criteris que s'han imposat sense negociar a Primària es perd una hora lectiva de reducció i passen a tenir-ne dues lectives i una complementària, i a Secundària continuen amb una hora lectiva i dues complementàries.

5) «Paga de Nadal efectiva el curs 2015-2016»
L'acord deia que el 50% pendent de la paga de Nadal, és a dir 91 dies, s'havia de fer efectiu "el curs 2015-2016". Després la Conselleria ho deixà per a "2016" en una mesa sectorial, i ara el BOIB ha anunciat que seran 22 i no 91 els dies que ens abonaran, sense afegir cap previsió pel que fa als 69 restants.

Pel que fa a la «Percepció el 2016 de les retribucions en situació d’Incapacitat Temporal», continuen els descomptes per malaltia com en els pitjors temps del PP i no s'han convocades les Meses General i Sectorial corresponents, i quant a la «Creació el 2016 del Servei de Prevenció de Riscs Laborals a l’àmbit educatiu», les úniques notícies que tenim és que està pendent d'aprovació pressupostària.

Allò que la Conselleria sí que ha complit com un rellotge ha estat l'«Increment de la plantilla i convocatòria d’oposicions d’Inspectors», mentre continua la incògnita sobre les especialitats i nombre de places de les oposicions de docents per a 2017. De les mesures professionals i econòmiques anunciades s'ha aconseguit que els sexennis es comencin a cobrar per setembre i poca cosa més.

Un balanç pobríssim, tant per manca de finançament com per decisions polítiques, que deixa la comunitat educativa de les Balears sota mínims i ens obliga a no baixar la guàrdia. Ni tan sols la paralització i derogació de la LOMCE, que l'acord marc preveia en cas d'un canvi de govern a l'Estat espanyol, no té traces de convertir-se en realitat sinó més aviat el contrari. Davant aquest horitzó, la reivindicació d'una educació de qualitat i en català continua essent imprescindible.

Palma, 28 de juny de 2016