Bústia Covid-19

dilluns, 11 de juliol de 2016

Adesma i Adipma, amb tracte privilegiat dins la Conselleria


Els tentacles d'Adesma i Adipma continuen estenent-se dins l'Administració educativa. En dissabte, en ple mes de juliol i sense previ avís, per no no dir amb "nocturnitat i traïdoria", Antonio Morante i Martí March s'han tret de la màniga la creació d'una "Mesa de diàleg amb els directors".

Aquesta Mesa, la proposta de resolució de la qual s'ha publicada al BOIB de 9 de juliol, estarà formada per representants de la Conselleria, dos directors de la concertada, dues persones "de prestigi reconegut", i atenció:
  • "Un membre de cadascuna de les associacions i federacions d’associacions de directors de centres educatius públics d’educació infantil i primària, educació secundària i centres d’adults de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears legalment constituïdes."

Això vol dir donar entrada a Adesma, Adipma, etc., i deixar defora tots els directors que no hi estiguin associats. Ens demanam quina mena de "diàleg" es podrà establir si de bon principi ja es fa aquesta discriminació. En plena polèmica per la tria d'interins a dit, perfils injustificats, etc., aquesta nova maniobra ens fa refermar amb la nostra reclamació de retornar a l'elecció democràtica dels directors a través dels claustres i consells escolars.


BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10519/582605/proposta-de-resolucio-del-director-general-de-plan