Bústia Covid-19

divendres, 8 de juliol de 2016

Disponible o no disponible? Gestiona la teva situació amb el nou tràmit telemàtic

La situació de l'interí un cop ja forma part de les borses pot ser de disponible o de no disponible.

Disponible significa que l'interí està interessat en què se li adjudiqui una plaça, ja sia vacant o substitució i tant en les adjudicacions de l'estiu com en les setmanals de durant el curs. Estan en situació de disponibles els interins que formen part de les borses i no tenen cap plaça adjudicada sempre i quan hagin realitzat el tràmit de selecció de places de l'estiu i no s'hagin declarat en situació de no disponibles voluntàriament.
No disponible significa que, tot i que l'interí forma part de les borses, no se li pot adjudicar cap plaça.
Estaran en situació de no disponibles per les adjudicacions setmanals de substitucions a partir de la primera setmana de setembre, els interins que no hagin realitzat el tràmit telemàtic de selecció de places del juliol, els interins que ja tenguin una plaça adjudicada, els que renunciïn de forma justificada a la plaça que se'ls hagi adjudicat i els interins que, voluntàriament, hagin elegit situar-se com a no disponibles perquè, encara que formen part de les borses, no estan interessats en aconseguir una plaça durant una temporada.

Els aspirants disponibles podran situar-se com a no disponibles mitjançant el tràmit telemàtic que la conselleria habilita a tal efecte i sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, sempre que no se'ls hagi adjudicat cap plaça, no hagin participat de l'adjudicació setmanal de substitucions i no se'ls acabi d'oferir una substitució per la via extraordinària (telefònicament). Ara bé, en cap cas es podrà estar disponible en unes borses i no disponible en unes altres.

Aquest tràmit romandrà obert tot el curs excepte en els moments en que hi hagi un procés d'adjudicacions en marxa. És a dir, s'obrirà en haver-se publicat les llistes definitives d'adjudicacions d'aquest estiu i només s'anirà tancant de divendres a dilluns per les adjudicacions setmanals de substitucions de durant el curs.

Amb aquest mateix nou tràmit, l'interí que s'hagi situat voluntàriament com a no disponible podrà demanar situar-se una altra vegada com a disponible en el moment en què ho desitgi, tenint en compte que:
- quan un es declari en situació de no disponible, hi romandrà com a mínim per un trimestre
- la sol·licitud per tornar a estar disponible s'ha de tramitar com a mínim deu dies hàbils abans que comenci el trimestre en el qual volem estar disponibles. A tal efecte, és important recordar les dates d'inici i finalització dels trimestres escolars en el curs 2017-18:
1r trimestre: de l'1/9/17 al 22/12/17
2n trimestre: del 23/12/17 al 28/3/18
3r trimestre: del 29/3/18 al 30/6/18


El TRÀMIT  de MODIFICACIÓ DE DISPONIBILITAT, passa a passa:
Com sempre, podreu accedir al tràmit, en estar operatiu, des de la web general de la Conselleria o des de la web específica per a interins.

Pantalla 1
És la pantalla d'accés al tràmit. A aquest s'hi pot accedir de les tres maneres habituals: amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya o anònimament.
En cas d'accedir al tràmit de manera anònima, se us demanarà el número de DNI i el número de preregistre que ja haureu utilitzat per a fer la secció de places. A més, també se us demanarà un codi de seguretat. Si no coneixeu el codi de seguretat, clicau on diu "AQUÍ" i a continuació clicau a "enviar codi". Aleshores rebreu al vostre correu electrònic el codi de seguretat en concret i ja podreu continuar amb el tràmit i passar a la pantalla següent. És important recordar que aquest codi només té vigència durant un dia de manera que si no acabau el tràmit el mateix dia que heu sol·licitat el codi, n'haureu de demanar un altre en el moment en què volgueu tramitar la vostra situació.

Pantalla 2
Hi trobareu el resum de les dades personals i la indicació de la vostra situació actual que podrà ser:
- disponible
- no disponible
- pendent d'estar disponible, que significa que estant no disponible, heu sol·licitat tornar a la situació de disponible en el trimestre següent.
Aquí podreu canviar la vostra situació, és a dir, passar de disponible a no disponible o a la inversa.

Pantalla 3
Se us demanarà que confirmeu la sol·licitud de canvi de situació, amb el missatge de "la seva nova situació es modificarà a..." i confirmareu en quina situació voleu quedar.

 Pantalla 4
Hi trobarem un resum de les passes realitzades al llarg del temps en aquest tràmit, és a dir, veurem un llistat de totes les vegades que hem demanat un canvi de situació.
I ja podreu clicar a "envia la sol·licitud"

Pantalla 5
Podreu desar el justificant i sortir del tràmit.


 MÉS INFORMACIÓ:
-vegeu també com realitzar el tràmit de selecció de places
-properament ampliarem informació sobre:
el nou tràmit que s'ha de fer abans de la presa de possessió
interins de pacte