Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dimecres, 6 de juliol de 2016

Informam sobre la nova Ordre d'homologació de formació permanent


Ahir va tenir lloc la mesa sectorial extraordinària on es va presentar l'esborrany d'Ordre d'homologació de formació permanent. N'explicam alguns dels aspectes més destacables:
  • Hi haurà un màxim de tres mesos per registrar la formació, per adaptar-se a la nova Llei de procediment administratiu que està previst que es publiqui per l'octubre. Entenem que aquest requisit perjudicaria els interins "S", que no tenen portal del personal i per tant no podrien presentar formació prèvia a la seva contractació si han transcorregut més de tres mesos. Presentarem una petició perquè es faci una excepció en aquests casos.
  • La presència mínima als cursos de formació passa del 80% al 85% per adaptar-se a les directrius europees i a la resta de comunitats autònomes.
  • Formació a distància: en cas de coincidència en el temps només es podrà registrar la formació de major nombre d'hores, per evitar l'abús d'aquesta modalitat segons van dir els representants de la Conselleria.
  • Es farà un cens d'entitats col·laboradores per assignar d'ofici el reconeixement de la formació.
  • La formació que es comenci abans de la nova Ordre i acabi després podrà acollir-se a la normativa que beneficiï més l'interessat.
  • Al personal docent que fa tasques administratives a la Conselleria se'ls continua reconeixent 20 hores de "Programes d'experiència formativa".
  • Està previst que els cursos del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) tornin a dependre de la UIB.

L'Ordre no s'aplicarà amb efectes retroactius. Per tant, la formació que ja consti al portal del personal continuarà vigent encara que no s'adapti als nous requisits.

Durant la mesa hem reiterat la nostra oposició a l'homologació de la formació dels sindicats, atès que consideram que els cursos de pagament són una via de finançament incorrecta i que la formació ha d'anar a càrrec de l'Administració. Per altra banda, en cas que aquesta petició no sigui atesa, hem sol·licitat que dins l'obligació de les entitats col·laboradores d'"utilitzar preferentment la llengua catalana en el desenvolupament de l'activitat", la paraula "preferentment" sigui eliminada, perquè podria interpretar-se que l'ús del català no és imprescindible.

El mes de setembre es durà l'esborrany d'Ordre al Consell Escolar. Pel que fa a l'Decret de formació permanent, sense el qual no es pot publicar l'Ordre d'homologació, serà aprovat properament pel Consell de Govern. La previsió és que tota la normativa sigui oficial abans de Nadal.

Documents: