Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 15 de juliol de 2016

Informe: mesa sectorial sobre pacte d'estabilitat

 

A la mesa sectorial d'ahir dijous, 14 de juliol, els representants de la Conselleria ens varen exposar 5 criteris generals per catalogar places de pacte i 5 criteris dels perfils de les places de pacte.

Criteris generals per catalogar places de pacte:

1. Repartir equitativament les places de pacte entre els cossos de Primària i Secundària.

2. Assignar més places de pacte a Primària que a la resta de cossos, ja que hi haurà més places d’oposicions per als cossos de Secundària, FP i Règim Especial que no pas per a Primària.

3. Totes les places de pacte són vacants estructurals (no tenen titular).

4. Les especialitats i/o illes més o menys agraciades amb el repartiment de les places de pacte també es deu a la previsió de places d’oposicions, per compensar.

5. Hi ha centres d’Eivissa amb un nombre escandalós d’interins. A aquests centres se’ls ha intentat donar des d’un 90% a un 100% de places de pacte a les seves vacants.

Criteris dels perfils de les places de pacte:

1. Perfil 177: s’han comprovat i depurat tots els perfils 177 (Implantació del pla d’innovació pedagògica per a la millora educativa del centre). Si el centre no tenia el Pla de millora aprovat no se li ha permès utilitzar aquest perfil.

2. Perfil B2: els representants de l’Administració varen demanar un informe a tots els centres que l’havien emprat i n’obtingueren 4 motius pel que fa el seu ús:

- La majoria dels centres:
  • Seccions europees i British Council
  • FP amb B2
- Una petita part dels centres:
  • Erasmus Plus i altres programes internacionals (6 centres)
  • Programes per atendre a pares estrangers (5 centres)
No s’ha donat cap plaça de pacte de B2 amb funcions lingüístiques.

3. Doble funció i triple funció: també s’han revisat, la majoria són de:
  • Física/Química/Matemàtiques
  • Àmbit sociolingüístic
  • Anglès/Alemany, Anglès/Francès...
  • 3 o 4 places de perfilació estranya (per exemple la plaça de Filosofia, Música i B2 d’Anglès): segons l’Administració, s’ha avisat als centres que tindrien un problema si no es cobria la plaça per setembre però, així i tot, s’han permès aquestes combinacions.

4. Itinerants: quan es va fer l’estudi de les mitges jornades, es tingué en compte la petició de UOB de prioritzar itinerants d’Alemany. Es va fer la proposta als centres i segons la Conselleria ho han acceptat dues persones.

5. Perfils de riscos laborals: en el perfil 180 (Coordinador de riscos laborals) no s’exigeix cap requisit però sí en el perfil 144 (Titulació en prevenció de riscos laborals) que s’haurà d’estar en possessió del títol de Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals o del títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals d’acord amb el Real Decret 39/1997. Cal presentar fotocòpia del títol en el moment de la presa de possessió.

Enllaços a llistes:


Calendari:
  • Tràmit telemàtic de peticions de places per als interins: de dilluns dia 18 de juliol a dijous dia 21 de juliol, ambdós inclosos.
  • Previsible adjudicació de les places (pendent de confirmació): divendres dia 22 de juliol.