Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dijous, 28 de juliol de 2016

La nostra valoració: l'Acord marc, rebutjat pels docents i incomplit per la Conselleria

Foto: UH

A la mesa sectorial d'ahir en què es va fer balanç de l'Acord marc els representants d'UOB recordàrem que aquest fou rebutjat pel 69,5% dels docents, i que en conseqüència la nostra valoració ha de ser per força negativa. Recordàrem també que la desconvocatòria de la vaga indefinida no va ser possible gràcies a l'Acord marc, sinó al compromís del Govern de destinar a Educació el 30% d'una possible ampliació pressupostària que ara es vol escamotejar. El conseller va mantenir que l'increment del dèficit no són doblers que es puguin quantificar, tot i que la resposta que va signar i remetre a l'Assemblea de Docents diu que els 0,4 punts suposen uns 114 milions.

Vam fer notar que la Conselleria només escolta els docents quan hi ha una vaga convocada, i advertírem que fa poc es va aprovar per àmplia majoria conservar la caixa de resistència.

Recordàrem que el percentatge d'Educació sobre el pressupost autonòmic de 2016 és el 19,27%, pràcticament igual que el 19,22% de 2015, i que tot i que en xifres absolutes són uns 40 milions més no n'hi ha prou per rebaixar ràtios ni per fer totes les escoles que fan falta.

Davant les xifres triomfalistes del director general de Planificació exposàrem que l'Acord marc no només no es compleix pel que fa a 4t d'Infantil, sinó que l'Assemblea de Docents ha denunciat que hi ha com a mínim 51 centres de Primària amb ràtios il·legals, degut a que es mantenen els grups amb el 10% d'alumnes extra quan promocionen al curs següent (la xifra ha augmentat fa poc a 53). El director general va contestar que aquestes ràtios no són il·legals i que "si hi ha denúncies supòs que rebrem un requeriment dels jutjats".

Pel que fa als currículums LOMCE vam considerar que no s'han negociat, sinó que els ha elaborat el personal de la Conselleria, pràcticament no s'hi han admès esmenes i les matèries artístiques no s'han "recuperat", com va dir el conseller, sinó tot al contrari en comparació amb altres CCAA.

Vam denunciar que l'Acord marc no s'havia complit pel que fa a la negociació de la reducció horària dels majors de 55 anys, que fins i tot ha empitjorat en el cas de Primària, i que la paga de Nadal de 2012 no s'haurà pagat dins el curs 15-16.

Pel que fa al servei de prevenció, vam recordar els estudis segons els quals un terç dels docents pateix estrès laboral com un dels motius que fan urgent la seva creació, així com la necessitat de les revisions mèdiques i l'ampliació del catàleg de malalties laborals.

Recordàrem la nostra oposició a l'aprovació del decret de llengües estrangeres abans d'haver-se establert el model lingüístic que elabora el grup d'experts, i comunicàrem que ens mantindríem vigilants davant el compliment dels projectes lingüístics de centre així com del seguiment que per llei n'ha de fer el servei d'inspecció educativa.

Finalment donàrem suport a la possibilitat d'avançar a 2017 el cobrament de l'estiu complet dels interins que han fet més de cinc mesos i mig de feina, i ho vam fer notar com una prova més de la insuficiència de l'Acord marc i de la precipitació d'alguns sindicats a l'hora de signar-lo.