Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

divendres, 29 de juliol de 2016

"Pluja" de llistes definitives en la convocatòria d’interins!


Enguany hem vist com s’han publicat més llistes de les que estem habituats, algunes d’elles sense previ avís ni explicació alguna. Hem sol·licitat a la Conselleria que expliqui els motius pels quals va ordenar modificar les llistes definitives el 22 de juliol, set dies després d’haver-les publicades, i quan els aspirants ja havien disposat de set dies naturals per presentar reclamacions i havia passat més d’un mes d’ençà que es publicaren les llistes provisionals el 10 de juny. Cal recordar que la modificació de les llistes es va fer el mateix dia que es publicava la llista provisional d’adjudicacions de destinacions provisionals i un dia després d’haver acabat el termini de poder ordenar i sol·licitar places.

També hem demanat que expliqui per què la “Llista definitiva de l’adjudicació” de 27 de juliol es va modificar i publicar el 28 de juliol, amb almanco un canvi de puntuació d’un aspirant, sense fer-hi constar el canvi de data, amb el resultat d'adjudicar-se una vacant de jornada completa de Teoria i Història de l’art de Règim Especial a un aspirant a qui no pertocava per puntuació i ordre de selecció de places.

A la nova llista definitiva d’adjudicacions publicada ahir, l’aspirant a qui s'ha adjudicat la matèria de Teoria i Història de l’art apareixia amb 4 punts més dels que tenia a les llistes provisionals de dia 10 de juny, a les definitives de dia 15 de juliol, a les definitives modificades de dia 22 de juliol, a les adjudicacions provisionals de dia 22 de juliol i a les adjudicacions definitives de dia 27 de juliol. El dia 28 de juliol va superar en puntuació, per primera vegada, a la persona a qui s'havia adjudicat provisionalment la mateixa vacant.

Esperam rebre les explicacions pertinents.