Bústia Covid-19

dijous, 7 de juliol de 2016

Selecció de places d'interins: tràmit del 18 al 21 de juliol


Els interins que formen part de les borses han de realitzar el tràmit telemàtic de selecció de places entre el 18 i el 21 de juliol, ambdós inclosos.
Com sempre, trobareu l'accés al tràmit des de la web de la conselleria.
Vegeu pas a pas les INSTRUCCIONS per a completar-lo:

Pantalla 1
És l'accés en sí. Podeu entrar al tràmit de tres maneres:
a) mitjançant el DNI electrònic
b) amb l'usuari i la contrasenya del Portal del Personal
c) de manera anònima. En aquest cas, se us demanarà un número de preregistre que el podreu recuperar mitjançant l'aplicació informàtica que trobareu just a l'inici del tràmit. Si tenguéssiu problemes amb la recuperació del preregistre, hauríeu d'anar a la conselleria, a secundària o a primària, amb el vostre DNI i us el donarien.

Pantalla 2
És la pantalla de les vostres dades personals (nom i llinatges, adreça, telèfon...), que podreu consultar i/o modificar.

 Pantalla 3
Es refereix a la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Si ja vàreu autoritzar la Conselleria perquè demani ella mateixa la vostra certificació negativa, ja us sortirà marcada la creueta de l'autorització.
Si no vàreu autoritzar la conselleria quan us apuntàreu a borses, ara teniu una altra oportunitat per a fer-ho si marcau la casella d'autorització.
En qualsevol cas, tant si ja havíeu donat l'autorització com si la donau ara, serà necessari donar una segona autorització: la de consultar les vostres dades del DNI a la Direcció General de la Policia. Aquesta segona autorització és necessària per a què la Conselleria pugui fer efectiva la petició de la Certificació negativa. Si no marcau l'autorització de consulta de dades del DNI, encara que autoritzeu la Conselleria a demanar la Certificació negativa, haureu de sol·licitar i recollir aquesta Certificació negativa vosaltres mateixos.
Recordau que la Certificació negativa és imprescindible per a la presa de possessió i que si aquesta no es realitza en el termini establert, es pot quedar exclòs de borses.
Per tant, us recomanam a tots que penseu a posar la creueta d'autorització tant a la casella de la Certificació negativa com a la de les dades del DNI per evitar-vos problemes de darrera hora i que la conselleria pugui fer les gestions en nom vostre.

Pantalla 3 B
Aquesta pantalla només apareixerà a les persones que tenen reconeguda una discapacitat.
En els casos d'un interí amb discapacitat, la Conselleria necessita el dictamen de certificació que la discapacitat no afecta les aptituds necessàries per exercir les funcions de la possible plaça adjudicada. Aquest dictamen l'emet el Centre Base de la Direcció General de Dependència de la nostra comunitat i és imprescindible presentar-lo per poder fer efectiva la presa de possessió, tant si la plaça a ocupar és perfilada per discapacitat com si no.
Igual que amb la Certificació negativa de delictes sexuals, l'interessat pot autoritzar la Conselleria per a què sol·liciti el dictamen ella mateixa marcant la creueta d'aquesta pantalla; en cas de no fer-ho, l'interí haurà de preocupar-se de fer ell mateix les gestions per aconseguir-lo.

 Pantalla 4
Simplement ens hi apareix un resum de les funcions que tenim reconegudes, és a dir, de les especialitats que podem impartir.

Pantalla 5
És la pantalla en què seleccionam les places que volem ocupar.
Com sempre, tendreu dues columnes: la de l'esquerra, amb les places disponibles per a vosaltres i la de la dreta, on hi anireu situant les places escollides.
Les places disponibles, per facilitar-vos la tria, les podreu veure filtrades per tipus de plaça, illa, mitja jornada, municipi...
Les places amb perfils lligats a una titulació (B2, riscos laborals, llengua de signes o tarja de la marina mercant) només apareixeran a les persones que tenguin aquesta titulació reconeguda. En tot cas, sigui quin sigui el perfil d'una plaça en concret, l'interí es compromet a complir-lo des del moment en què selecciona la plaça.
Si una plaça està compartida entre dos cossos (per exemple, implica fer classes a Secundària i a FP), només un dels dos cossos serà el principal, és a dir, aquell que defineixi la plaça. Identificareu el cos principal de la plaça perquè el veureu assenyalat amb una estrelleta.
Les places reservades per a discapacitats, només apareixeran als interessats amb la discapacitat reconeguda.
És important recordar que heu de seleccionar com a mínim una plaça i deixar-la col·locada a la columna de la dreta per tal de no quedar classificats com a no disponibles. Si no seleccionau cap plaça quedareu en situació de no disponibles, és a dir, no se us podrà adjudicar cap vacant ni substitució fins al segon trimestre com a mínim.
Un cop tengueu seleccionades les places que us interessen, ja podreu passar a la següent pantalla.

Pantalla 6
Se'ns mostra un resum de les places seleccionades classificades per illes, funcions i perfils informatius.
A la informació sobre perfils, haureu de clicar a la casella "accept els perfils informatius" per tal de poder continuar i acabar el tràmit. Per a més informació sobre perfils, clicau AQUÍ.