Bústia Covid-19

dimecres, 7 de setembre de 2016

715 places d'interins gestionades entre el 2 i el 7 de setembre

En el primer procés d'adjudicacions de setembre del curs 2016-17, acabat el dia 5, s'adjudicaren 644 places, se n'eliminaren 8 i en quedaren 39 sense adjudicar. Entre els dies 6 i 7, s'han realitzat 24 adjudicacions extraordinàries. Vegem-ho amb una mica de detall.

En el primer procés d'adjudicacions de setembre del curs 2016-17, acabat el dia 5, s'adjudicaren 644 places, se n'eliminaren 8 i en quedaren 39 sense adjudicar. Entre els dies 6 i 7, s'han realitzat 24 adjudicacions extraordinàries. Vegem-ho amb una mica de detall.

PLACES ADJUDICADES
Les 644 places adjudicades el dilluns 5, tenint en compte que s'hi inclouen tant jornades completes com mitges, es poden desglossar de la següent manera:

- Un centenar són places vacants que poden estar classificades com a "vacant" o com a "vacant per planificació". Les "vacant" són places que ja havien quedat definides quan es tancaren les quotes dels centres al mes de juny. Les "vacants per planificació" són places aparegudes perquè després del juny el centre ha obtingut un augment de quota de professorat i .
Les funcions o especialitats que més vacants presentaven (entre 5 i 15 places) foren geografia i història,  economia, orientació i anglès.
Només 4 vacants eren perfilades amb doble funció:

 • tecnologia i informàtica (Ies Sa serra)
 • anglès i suport (Aula Sóller)
 • castellà i suport (Ies Josep Maria Thomàs)
 • serveis a la comunitat i intervenció sociocomunitària (Ies Mossèn Alcover)
Totes les vacants acaben el contracte el 31/8/17

 - El gruix de places adjudicades són substitucions, la majoria de les quals (prop de 400) tenen durades més o menys llargues però sempre presenten data de finalització de contracte prevista abans del 30/6/17. La motivació d'aquestes substitucions sol ser: assumptes propis, maternitat o lactància, excedències, reduccions de jornada, permisos per matrimoni, recuperacions de vacances, renúncies justificades o baixes diverses.
Quasi un centenar de les substitucions (motivades exclusivament per excedències o reduccions de jornada) acabaran el contracte en data de 30/6/17 i una vuitantena d'interins hauran aconseguit una substitució per a tot el curs escolar de manera que tendran contracte fins al 31/8/17 si el titular de la plaça no s'incorpora abans. Les substitucions per a tot un curs solen presentar els motius de serveis especials, comissions de serveis i renúncies.
En qualsevol cas, només cobraran l'estiu que ve complet els interins que tenguin contracte a dia 31 d'agost del 2017.


PLACES SENSE ADJUDICAR
A més, però, quedaren 72 places sense adjudicar el dia 5 per manca d'interins disponibles.

-Algunes d'aquestes places foren eliminades el mateix dia 5, en total 8 i per motius diversos com canvis de perfilació de funcions, errors de duplicitat de places, unificació de dues mitges jornades de diferents centres...

 - Les especialitats més afectades per manca d'interins que compleixin tots els requisits són alemany (5 places) i, sobretot, cuina i pastisseria (18 places)

- 8 de les places que no s'adjudicaren el dia 5 eren perfilades amb doble funció:

 • cuina i pastisseria més serveis de restauració (Ies Isidor Macabich)
 • francès més anglès (Ies Juníper Serra)
 • serveis de restauració més hoteleria i turisme (Ies Marc Ferrer)
 • alemany més suport (Ies Clara Hammerl)
 • suport més cultura clàssica (Ies Porreres)
 • anglès més alemany (Ies Calvià)
 • fonament de la composició més llenguatge musical (conservatori de Maó)
 • geografia i història més anglès (Cepa Sant Antoni)
- Del total de 72, tant mitges jornades com completes, 24 places han estat adjudicades de manera extraordinària i per via telefònica entre els dies 6 i 7 de setembre (comptabilitzades entre les 8.00h de dia 6 i les 10.00h de dia 7) repartint-se 17 vacants, 1 substitució per a tot el curs i 6 substitucions.
La manca d'interins disponibles fa que la conselleria recorri a les llistes d'exclosos per català per tal de fer aquestes adjudicacions extraordinàries. Un cop s'esgotin els exclosos per català d'una especialitat, aleshores es recorrerà als professors especialistes. D'entre aquests, es prioritzarà prorrogar els contractes d'aquells que hagin acabat l'anterior contracte a 31/8/16 i no duguin treballats 24 mesos en els darrers 3 anys (que són els requisits que permeten prorrogar). Un cop esgotada la possibilitat de les pròrrogues, s'esgotarien la resta d'especialistes apuntats a la darrera borsa i, posteriorment, un cop esgotada ja tota la borsa actual de professors especialistes seria el moment de obrir una nova convocatòria de borsa d'especialistes en la funció que ho necessiti.


Podeu consultar les adjudicacions actualitzades al PORTAL DE L'INTERÍ entrant a "places" i clicant a "resultats adjudicació"