Bústia Covid-19

dimarts, 6 de setembre de 2016

Circular 42/2016. Nòmines: tot allò que ens continuen retallant


Circular 42/2016

Nòmines: tot allò que ens continuen retallant

El govern espanyol del PP pot estar en funcions però les retallades no s'aturen. Tot seguit en feim un repàs pel que fa a les retribucions, d'ençà de les primeres tisorades del PSOE i de l'infaust «Real Decreto-ley» de 2012 i la seva aplicació a les Balears :

1) Retribucions de baixa per malaltia (IT):

Pendent. Segons la nota de premsa del Govern posterior a la Mesa general de Funció Pública de 20 de juliol, "queda subjecte en primer lloc a l’estudi en un grup de treball conjunt entre Administració i sindicats i “sempre d’acord a allò que ens marqui el PEF i les nostres disponibilitats pressupostàries”". L'Acord marc diu que s'han de percebre el 2016.

2) Extra de Nadal de 2012:

Pendent el 37,5%. L'acord signat a la Mesa General per CCOO, UGT i STEI, juntament amb SIMEBAL, SATSE i CSI-F, va rebaixar a un 12,5% el 50% pendent de cobrar, que segons l'Acord marc havíem de percebre íntegre el curs 2015-2016. Aquest 12,5% l'hem cobrat amb la paga de juny però continuam sense saber quan fan comptes pagar el 37,5% restant. En tot cas l'Acord marc diu que s'haurà de fer «previ acord a Mesa General de Funció Pública».

3) Estiu interins:

Pendent. L'Acord marc deixa per a 2018 el «pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig».

4) Complements de cap de departament i tutoria:

Pendent. L'Acord marc el deixa per a 2018, encara que diu que «en la mesura de les disponibilitats pressupostàries» es podrien cobrar el setembre de 2017.

5) Sexennis:

Els hem de cobrar aquest mes. Comprovau-ho!. L'Acord marc deia que es cobrarien el 2017 però deixava la porta oberta a cobrar-los el setembre de 2016 «en la mesura de les disponibilitats pressupostàries». La Conselleria ha advertit que és possible que alguns interins els comencin a cobrar més tard per qüestions organitzatives però amb efectes retroactius.

6) Reducció de tres hores lectives dels majors 55 anys:

Ha empitjorat. No és una mesura monetària però cal tenir-ho en compte. L'acord marc deia que la Conselleria negociaria les tres hores en Mesa Sectorial, però als criteris que s'han imposat sense negociar perdem una hora lectiva de reducció a Primària i passam a tenir-ne dues lectives i una complementària, mentre que a Secundària continuam amb una hora lectiva i dues complementàries.

Recordem que el 2010 ens van rebaixar el sou una mitjana del 5% i ens l'han congelat fins enguany, que l'han pujat un 1%. El 2014 ja es calculava en un 63% la pèrdua del poder adquisitiu dels docents des de 2010. Tot això al mateix temps que l'estat espanyol reconeix que el 48% dels imposts que pagam se'n van a Madrid i no tornen.

Des d'UOB reclamam un cop més al Govern balear valentia, decisió i contundència a l'hora de plantar cara a l'espoli fiscal i la manca de finançament a què Madrid ens té sotmesos, i a posar fi a les retallades de les retribucions que ens impedeixen fer front a l'alt cost de la vida a les Balears.

Palma, 6 de setembre de 2016