Bústia Covid-19

dilluns, 19 de setembre de 2016

El Ministerio de Educación deixa 80 centres de les Balears sense auxiliar de conversa


La Conselleria dotarà amb auxiliars de conversa 300 dels 380 centres que ho han sol·licitat. Segons la resolució del BOIB,  "per atendre, en la mesura del possible, les necessitats dels centres educatius de les Illes Balears per al curs escolar 2016-2017 i una vegada comprovada la disponibilitat pressupostària, s’ha sol·licitat al Ministeri la selecció de 300 auxiliars de conversa (273 auxiliars d’anglès, 17 d’alemany i 10 de francès)."

Segons diu també el BOIB és el Ministerio qui fixa el màxim de 300 auxiliars, mentre que el pagament va a càrrec de la Conselleria amb un pressupost de 1.680.000 euros més una assegurança de cobertura sanitària i repatriació de 175.200 euros.

El curs passat van ser uns 115 centres els centres que quedaren sense auxiliar de conversa per manca de finançament, amb una despesa per part de la Conselleria de 1.484.000 euros, més 169.600 euros d’assegurança.