Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

dilluns, 12 de setembre de 2016

El nou esborrany de Formació permanent recull la nostra petició sobre els interins "S"


La darrera versió de l'Ordre d'homologació i reconeixement de Formació del Professorat, que es discutirà properament en comissió al Consell Escolar de les Illes balears, recull la petició que vam fer de permetre la presentació de la formació feta, independentment de la data de finalització, als interins que encara no han exercit docència a l'ensenyament públic.

Segons la disposició addicional quarta, Personal que accedeix per primera vegada a la funció docent:

El personal docent que accedeixi per primera vegada a la funció pública docent o el personal docent que sigui contractat per primera vegada en un centre concertat amb pagament delegat, quan el seu contracte sigui superior a un mes, a partir del moment en que disposi d’accés al portal del personal, pot sol·licitar la inscripció en el Registre de formació de les activitats formatives a les quals hagin participat des de la data d’obtenció de les titulacions i condicions d’accés a la funció docent, sempre que aquestes activitats compleixin els requisits establerts en el Decret 41/2016 i en aquesta Ordre.
Aquesta sol·licitud s’ha de lliurar en el termini de dotze mesos des de la formalització del seu contracte com a personal docent.