Bústia Covid-19

dimecres, 14 de setembre de 2016

Informe: Com es fan les adjudicacions extraordinàries d'interins


Davant les nombroses consultes que ens arriben sobre aquesta qüestió, vos explicam el procediment que segueix la Conselleria per fer les adjudicacions extraordinàries de substitucions per via telefònica:
  • Les adjudicacions extraordinàries no les fa una sola persona sinó que hi ha diferents adjudicadors que treballen simultàniament.
  • Cadascun d'aquests adjudicadors se centra en adjudicar una funció, per exemple, matemàtiques.
  • Així, si un interí té diferents funcions habilitades, pot aparèixer com a candidat disponible a les pantalles de diferents adjudicadors.
  • Continuant amb l'exemple: l'adjudicador que té assignada l'adjudicació de les places de matemàtiques, què veu en pantalla? Per una part té la llista de places de matemàtiques per adjudicar i per l'altra té la llista d'interins disponibles que poden accedir a les places de matemàtiques, ordenats per la seva puntuació en la borsa de matemàtiques. També apareix indicat si l'interí forma part de borses d'altres funcions que tengui reconegudes i la seva posició en les borses respectives d'aquestes altres funcions.
  • A qualsevol interí que se li telefoni per a una adjudicació extraordinària, se li ofereixen totes les places a què pot accedir de les funcions en les quals està en primera posició a la borsa corresponent.
  • Si a l'interí només li ofereixen plaça de matemàtiques, per exemple, i no d'altres funcions, és perquè en aquell moment en concret l'interí és el número 1 de la llista de matemàtiques, d'entre totes les llistes de què forma part i que en aquell moment tenien places a cobrir.
  • Si, a més, d'aquesta llista de matemàtiques on és el número 1, només li ofereixen una plaça és perquè en aquell moment només hi ha una sola adjudicació de matemàtiques per cobrir.