Bústia Covid-19

divendres, 23 de setembre de 2016

Informe: Comissió del Consell Escolar per al Pacte per l'Educació

Foto: http://ceibcaib.blogspot.com.es/

El 21 de setembre es va reunir la "Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació". Aquí teniu un resum de com va anar:

PRIMER
- En primer lloc se'ns proposa un calendari provisional per a les properes reunions:
 • 5 d'octubre
 • 25 d'octubre
 • 10 de novembre
 • 24 de novembre
Totes estan previstes fer-se d'horabaixa al CEP de Palma. Si no s'acabàs la tasca, es farien més reunions. El termini màxim d 'acabament serà el desembre de 2016.

SEGON
- En relació al sistema de funcionament:
 • S'accepta com a punt de partida el document enviat per la Conselleria
 • Es discuteixen les aportacions presentades per les diferents entitats, en cas de consens, s'accepta el text alternatiu.
 • Si de la discussió no en surt un acord, el tema queda damunt la taula I passa a la Comissió Permanent del CEIB,  que resol.
TERCER
- Es discuteixen les propostes de canvi als següents punts:
 • Introducció
 • Punt 1.2. Que es refereix a l'educació com a servei públic basat en l'equitat i la qualitat
 • Punt 1.3. Participació democràtica
 • Punt 2.3. Societat, entorn escolar i centre educatiu i, en concret, ajuntament i recursos comunitaris
No hi ha hagut temps per acabar i es continuarà en la propera reunió.

QUART
- Principals canvis consensuats:
La majoria són matisacions, propostes de millora en el redactat, etc. Per posar exemples aportats per dos sindicats:
 • S'accepta afegir que l'abandonament escolar és un problema greu en el camp de l'educació.
 • Es canvia que l'educació és un servei públic per un dret que s'ha de garantir com a servei públic.
En la majoria de propostes de canvi no hi ha consens.
Els dos sindicats que presentaren la majoria de propostes varen ser els mes bel·ligerants.
Fins ara no s'ha consensuat cap canvi substancial del text inicial.
La postura mantinguda per la representant d'UOB Ensenyament va ser la d'assumir el text original, el qual va ser aprovat per l'Assemblea de Docent de les Illes Balears.

Nota de premsa del blog del Consell Escolar:
http://ceibcaib.blogspot.com.es/2016/09/reunio-de-la-comissio-del-pacte.html